Hilletie Teunis , * ±1590 , † <1689.
Dochter van ? .


x ±1615
    Hendrick Gerritsz Cranendonck , * ±1565 , † >1618.
Kinderen:
 1. Annijge Heijndrijcsen (Annighjen Hendrix) Cranendonck , *Rotterdam, Katendrecht ±1615 , † >11-4-1689 .
  Annighjen Hendrix trad op als getuige bij de doop van Arij Leenderts Sparreboom .
   Overleden ná 11-4-1689 en wsl. vóór 29-4-1713.

  x Ridderkerk 24-6-1635   Dirck Arensz op ’t Dorp , *Rotterdam, Charlois ±1600 .
      Zoon van Adriaen Jacobsz opt Dorp en Stijntje Pleunen Verschoor .
   Otr. op 3-6-1635 in Ridderkerk.
   Dirck Ariens, wedr. v. Adriaentgen Huijgen, ende Anneken Hendricx, jongedochter uijt Charlois. Eerste gebod gegeven den 3 junij. Bevestigt in Ridderkerck den 24 junij.
   De nagelaten weeskinderen worden genoemd op 6-6-1650: Arijen (12 jr), Ariaentgen (10 jr), Tonis (8 jr), Barber (6 jr), Hendrick (4 jr) en Dirck (1 jr). Verder waren er nog 2 voorkinderen van Dirck (uit diens 1e huwelijk): Huijch Dircxz. en Stijntje Dircxdr.

   Dirk bekleedde diverse functies in Ridderkerk. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1997.

   Uitkoop op 2-12-1648 tussen
   - Pietertgen Pietersdr., weduwe van Ploen Ploen Verschoor, in zijn leven dijkgraaf van Dirk Smeetsland, met Lenert Pietersz. [Welhouck], wonende in Poortugaal, haar broeder en gekoren voogd, ter enerzijde, kwam tot uitkoop
   met
   - Dirck Arentsz. opt Dorp [zoon van Stijntje Ploenendr.] met Dirck Jan Jorisz., wonende beiden onder Ridderkerk, als bloedvoogden, zowel van vaders- als moederszijde, van de 2 minderjarige kinderen van Ploen bij Pietertgen, ter andere zijde.
   De uitkoop betrof de kinderen Petronella, 13 jaar, en Barbara Ploenen Verschoor, 11 jaar oud.
   Pietergen zou in de boedel blijven zitten, o.a. bestaande uit een woning, eigen- en bruilanden, dijkboomgaarden, inkomsten van pachten, inboedel, etc. Daarvoor zou zij haar 2 dochters naar behoren opvoeden etc. tot de leeftijd van 16 jaar. Voor hun vaderlijk bewijs zouden zij dan ontvangen: 8 morgen land in Varkensoord in het derde achtste part en nog 2 morgen 450 roeden en 2 morgen 150 roeden weiland in "De 68 Morgen", alsmede 500 pond vlaams. De kleding en gewaden van de vader zouden ten bate van de kinderen worden verkocht.

  x Ridderkerk 7-7-1652   Jacob Leendertsz Slickerveer , *Rijsoord (ZH) ±1625 , † ±1663.
   Ridderkerk, 1652: "Jacob Leenders, j.m. van Ridderkerck, met Annighjen Hendrix, wed. v. Dirck Ariens, beide won. alhier, getr. den 7 julij".

   In Ridderkerk op 7-7-1663 bereikte Annitge, wed. v. Jacob Leenderts Slickerveer, geass. met Arijen Hendricx Kraenendonck en Dirck Dircks, haar broeder en zwager, een akkoord met de voogden van de 2 weeskinderen Arijen (8 jr) en Jannitge (6 jr).
   Overl. tussen 27-8-1662 en 7-7-1663.

   Hij was een zoon van Leendert Arijensz Slickerveer en Swaentje Jansdr.

  9 kinderen


 2. Arij Hendricksz Cranendonck , * ±1615 , † ±1664 .
   Overleden tussen 4-11-1663 en 2-7-1665.

   Hij was landbouwer te Katendrecht.

  x   Neeltje Cornelis Smeer .

   Zij was een dochter van Cornelis Leendertsz. Smeer en waarsch. Maertje Pietersdr.

  2 kinderen


 3. Maeijcken Heijndricse Cranendonck , *Rotterdam, Katendrecht ±1620 .

  x ±1645   Dirck Dircksz (Dirrick Dirricxe) van der Linden , * ±1620 , † Strijen ±1676, [] Strijen .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.