IJeman Adriaensz , † 2-12-1564.
Zoon van Adriaen IJemansz en NN. Jacobs .


x
    Marike Jans Meijnaerts , † ±1565.
Kinderen:
 1. Bastiaentge IJemansdr (Bastiaentje IJeman Adriaensdr) , † >1600 .

  x <1566   Cornelis Joosten Spruijt , † >1586.

  4 kinderen


 2. ? Beatrix IJnghensdochter ( Burger) .

   Claes Jansz. Vinck is op 1-7-1577 in Mijnsheerenland schuldig aan:
   - Cornelis Joostenz. Spruijt en Adriaen Lenert Burgers voor de ene helft, als erfgenamen van de overleden Adriaen IJemansz. en
   - Bastiaen Adriaensz., echtgenoot van Beatrix IJnghensdochter, met
   - meer erfgenamen van de overleden Heijltge Cornelisdr., in het laatst van haar leven weduwe van Adriaen IJemansz., de som van 162 Cgulden en 10 stuivers vanwege de ene helft van 325 Cgulden over de koop van 13 hont cijnsland bij Claes Jansz. van de voorhoemde erfgenamen gekocht.

  x <1578   Bastiaen Adriaensz .


 3. ? Ariaentge IJmansdr .

   In 1557 was in Mijnsheerenland sprake van IJeman Adriaensz. en Arientge IJemansdr., ev. Lenert Burgers.

   Mijnsheerenland, 1-7-1557: Lenert Burgersz. in Westmaas verkoopt aan Cornelis Adriaensz., wagenmaker, 3 mrg in het OvM bij Cornelis Pieter Joosten buiten de weg, welk land Lenert Burgersz. met Adriaentge IJemansdochter ten huwelijk ontvangen heeft.

   Lenert Burgersz., e.v. Ariaentge IJemansdr. wordt op 27-5-1563 in Mijnsheerenland genoemd.

  x <1558   Lenert Burgersz .
   Ariaentge IJemansdr., tweede echtgenote van Lenert Burgersz., wordt in 1566 vermeld.

   Lenert Burgersz., wonende in Westmaas-Nieuwland.
   Waarschijnlijk zijn Floris, Adriaen, IJeman en Marichgen de namen van zijn kinderen.

   Lenert Burgersz., e.v. Arriaentge IJemansdr. wordt op 27-5-1563 in Mijnsheerenland vermeld samen met o.a.
   - Adriaen IJemansz.,
   - Jacob Adriaensz.,
   - Mathijs Maertensz., e.v. Digna Adriaen IJemansdr.,
   - IJeman Adriaen,
   - Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge IJemansdr.,
   - Adriaen Jacobsz. als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr.,
   - Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrich en Adriaen Ijemansz.,
   - Lijn Ijemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas.

   Mijnsheerenland, 30-5-1566:
   Cornelis Joost Spruijt uit Strijen, e.v. Bastiaentge Ijeman Adriaensdr., verkoopt aan Cornelis Burgers 1 mrg en 5½ hond land in het OvM, ten westen van de Maasweg. Welk land de verkoper en zijn huisvrouw aangekomen is bij het overlijden van zijn schoonvader IJeman Adriaensz. op 2 december 1564.
   Genoem worden Claes Gillesz., Lenert Burgersz., Cornelis Adriaensz., secretaris te Puttershoek als voogd van de achtergelaten kinderen van Toontge Adriaensdr. eerste echtgenote van Lenert Burgersz. Verder Adriaen IJemansz., Ariaentge IJemansdr., tweede echtgenote van Lenert Burgersz., Floris Lenertsz., IJeman Lenertsz. en Marichgen Lenertsdr.

   Mijnsheerenland, 11-3-1577: Cornelis Joosten Spruijt, e.v. Bastiaentge IJeman Adriaensdr., en Lenert Burgers met verdere erfgenamen van Heijltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen IJemansz., verkopen aan Cleijs Jansz. in Mijnsheerenland de jaarlijkse cijns van 13 hont cijnsland in het OvM.

  1 kinderen


 4. ? Pieterke IJemansdr , † <1564 .

   Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrick en Adriaen IJemansz., werd op 27-5-1563 in Mijnsheerenland genoemd, evenals Pieter Jansz. Louff.

  x   Jan Louff Jansz .


 5. ? Heijnrich IJemansz .

   Op 27-5-1563 in Mijnsheerenland worden o.a. vermeld:
   - Adriaen IJemansz.,
   - Jacob Adriaensz.,
   - Mathijs Maertensz., e.v. Digna Adriaen IJemansdr.,
   - IJeman Adriaen,
   - Lenert Burgersz., e.v. Arriaentge IJemansdr.,
   - Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge IJemansdr.,
   - Adriaen Jacobsz. als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr.,
   - Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrich en Adriaen IJemansz.,
   - Lijn IJemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas.


 6. ? Lijn IJemansdr .

  x   Heijn Simonsz .

   Lijn IJemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas.


 7. Adriaen IJemansz , † <7-1576 .

   Mijnsh., 9-12-1563: Adriaen Yemansz. verkoopt aan Ghijsbert Laurisz. 2 mrg en 1 hond land in het OvM, gemeen voet onder voet met Heynrick Ghijsbertsz.

  x   Heijltge Cornelis , † <4-1576.

   Mijnsh., 11-3-1577: Cornelis Joosten Spruyt, e.v. Bastiaentge Yeman Adriaensdr., en Lenert Burgers met verdere erfgenamen van Heyltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen Yemansz., verk. aan Cleys Jansz. in Mijnsheerenland de jaarlijkse cijns van 13 hont cijnsland in het OvM.

   Mijnsh, 7-6-1576: Cornelis Joosten Spruyt in Strijen, e.v. Bastiaentge Yeman Adriaensdr., verk. aan Bastiaen Adriaensz. in Strijen: 3 mrg en 1 hont land in het OvM, gemeen voet onder voet met de oude Adriaen Yngensz. en de jonge Adriaen Yngensz. en Jan Willemsz. in Poortugaal, e.v. Kunger Ingensdr., alle erfgenamen van Heyltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen Yemansz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.