IJeman Jansz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Adriaen IJemansz , † ±1561 .

  x   NN. Jacobs .

  x ?   Heijltge Cornelisdr , † <1578.

   Mijnsheerenland, 11-3-1577: Cornelis Joosten Spruijt, e.v. Bastiaentge IJeman Adriaensdr., en Lenert Burgers met verdere erfgenamen van Heijltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen IJemansz., verkopen aan Cleijs Jansz. in Mijnsheerenland de jaarlijkse cijns van 13 hont cijnsland in het OvM.

   Claes Jansz. Vinck is op 1-7-1577 in Mijnsheerenland schuldig aan:
   - Cornelis Joostenz. Spruijt en Adriaen Lenert Burgers voor de ene helft, als erfgenamen van de overleden Adriaen IJemansz. en
   - Bastiaen Adriaensz., echtgenoot van Beatrix IJnghensdochter, met
   - meer erfgenamen van de overleden Heijltge Cornelisdr., in het laatst van haar leven weduwe van Adriaen IJemansz., de som van 162 Cgulden en 10 stuivers vanwege de ene helft van 325 Cgulden over de koop van 13 hont cijnsland bij Claes Jansz. van de voorhoemde erfgenamen gekocht.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.