Jacob .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ?? NN. Jacobs .

  x ? <1580   Cornelis Gerrijtsz Esseboom , * ±1550 , † >3-1606.

  3 kinderen


 2. Maerten Jacopsz , † <18-2-1606 .

   Bij een akte van 31-1-1606 benoemden de schout en schepenen van Strijen Corn. Gerritsz. Esseboom en Arien Jacobsz. tot voogden of momboirs van de weeskinderen van zaliger Maerten Jacobsz., geprocreƫrd bij Sijtge Jansdr. (van Baevel). Op 18-2-1606 is melding van Sijtge Jansdr., weduwe van Maerten Jacopsz., geassisteerd met Claes Jansz. van Baevel, haar broeder en gekoren voogd in dezen, met Arien Jacopsz. en Cornelis Gerridtsz. Esseboom, de bij het gerecht van Strijen genomineerde voogden van de 4 onmondige kinderen van Maerten Jacopsz. bij Sijtge Jansdr.: Jacob Meertensz, 11 jaar, Arien Meertensz., 7 jaar, Gijsbert Meertensz, 4 jaar en Dirck Maertensz., 16 maanden oud. Sijtge beloofde haar kinderen tot de leeftijd van 18 jaar naar behoren te alimenteren en dan aan elk 20 Car. gld. uit te reiken. Sijtge zou in de boedel blijven zitten, o.a. bestaande uit een huis met schuur, strekkende voor van de Strijense Dijck tot achter aan de Keen en noordelijk belend door de Weele en zuid door Coen Adriaensz.

  x   Sijtge Jansdr. van Baevel .

   Sijtge Jansdr., weduwe van Maerten Jacopsz., geassisteerd met Claes Jansz. van Baevel, haar broeder

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.