Jacob .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Arijen Jacobse Overgaauw .

  x 1636   Trijntgen Pijeters .

  3 kinderen


 2. Cornelis Jacobsz Overgaeuw .

   Corn. Jacobss Overgaeu (Timmerman) wordt in 1656-58 in Hillegersberg genoemd.

   Corn. Jacobss Overgaeu wordt op 9-5-1683 in Bleiswijk vermeld als de vader van Leendert Corneliss Overgaeu.

  x <1655   Inggetge Ariensdr .
   Testament op 4-8-1654 in Rotterdam: Cornelis Jacobsz Overgauw of Overgaeu, huijstimmerman en zijn vrouw Inggetge Ariensdr, wonend te Hillegersberch op het dorp benoemen elkaar wederzijds tot erfgenaam.

   Te H’berg op 5-5-1664 Zijn gekomen:
   - Willem Ariensz Versijden, weduwnaar van zaliger Neeltje Gerrits, te voren geweest zijnde weduwe van Arien Cornelisz Oomneeltgen, ter eenre, en
   - Adriaen Huijbertsz van Deventer, enige zoon van Neeltge Ariens zaliger,
   - Maritge Ariens, weduwe van Pieter Dirx van der Meer,
   - Cornelis Jacobsz Overgauw. gehuwd met Ingetje Ariens. en in de naam van Jan Jansz ’t Hoen, gehuwd met Pleuntje Ariens, mede in de naam van Agnietge Ariens, meerderjarige ongehuwde dochter, allen voor zichzelf,
   - Bartholomeus Jansz Braet als voogd over Jan Willemsz, Pleuntge Willems en Arien Willemsz Uchtenbroek, kinderen van zaliger Leentge Ariens, daer vader af is Willem Jansz Uchtenbroek, Maritge Willems, weduwe van Michiel Pouwels Smets,
   - Gerrit Willemsz Versijden en Ariaentge Willems Versijde,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltge Gerrits voornoemd zaliger, en hebben verkaveld.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.