Jacob .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Staes Jacobsz , † ±1550 .

  x   Claertje Cornelis Joostenzoonsdr ("Claertje Jan Hermans Huisvrouw") .

  3 kinderen


 2. Jan Jacop Staesz .

   Mijnsh., 1553: "Jan Jacop Staesz. heeft (bij volcomen eede) in huijre van jonckheer Aert van Lier, ridder, VII merghen lants., den hoop. des jaers om LX Karolusgelden, facit LX Kgld.

   Mijnsheerenland, 24 april 1548:
   Staes Jacobsz. van Maasdam vaerkoopt aan Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet ondervoet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., ev Maritge Jacob Staesdr., ten oosten van de Groeneweg.
   Genoemd: Jan Jacobs Staesz., broeder van Staes Jacobsz.


 3. ? Margriet Jacob Staasdr (Maritge Jacob Staesdr) .

   Mijsnheerenland 24-4-1548:
   * Staes Jacobsz. van Maasdam verk. a. Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet onder voet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., e.v. Maritge Jacob Steasr., ten oosten van de Groeneweg. Genoemd wordt Jan Jacob Staesz., broeder van Steas Jacobsz.
   * Staes Jacobsz van Maasdam bekende dat hij verkoopt mits dezen Klaas Cornelis Clemensz uit Dordrecht, de som van zeven karoli gulden, jaarlijkserenten de penning XVI, twintig stuivers voor de gulden gerekend, die hij hembewezen, verzekerd en gehypothekeerd heeft op morgen vrijland, gelegenin het Heilige Geestland onder de ban van Moerkerken, in een hoeve van 11 morgen, gemeen met Jacob Staasz en Thomas Lenertsz als man en voogd van
   Margriet Jacob Staasdr.; aan de Oostzijde van deze landen is gelegen ThomasLenertsz., aan het zuideinde en westeinde Jacob Staasz en in het noorden deGroeneweg.

  x   Thomas Lenertsz (Domas Lenertsz) .

   Thomas Lenertsz, als man en voogd van Margriet Jacob Staasdr., wordt op 24-4-1548 in Mijnsheerenland genoemd.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.