Jacob Hendricx Sijmonsz .
Zoon van ? .


x
    Margriet .
Kinderen:
  1. Pieterken Jacob Henric Sijmonsdr , † <9-1573 .

    x   Bertram Jan Beltramsz (Bartrom Jan Bartroms) de Bont , † <1561.

    8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.