Jacob Meijnertse , * ±1445 , † <7-1542.
Zoon van ? .


x
    Hillegont , † <7-1542.
Kinderen:
 1. Gob Jacobsz Meijnerts .

  x   Volcxken Cornelisdr , † <1533.
   Volcxken Cornelisdr. was weduwe van ene Pieter toen zij trouwde met Gob Jacobsz. Meijnaert, schepen in de Sint Anthoniepolder. Haar derde man was ene Joost. Zeger Claesz was haar vierde man.

   Mogelijk was zij een dochter van Gerrit Sijmons, heemraad van Ridderkerk in 1547-49.

   Op 11-11-1532 scheidden Jaap Pietersz., Sebastiaen Gobbensz., Claes Zegersz. en Neeltken Joosten de erfenis van Volckxken Cornelisdr., hun moeder resp. schoonmoeder:
   - Jacob Pietersz. krijgt de helft van 6± morgen land in Moerkercken aan den dam van Jan van Haarlem. Item nog 6± morgen land in het OvM, voet onder voet met Sebastiaen Gobeensz. en Claes Zegersz., hetwelk land nu gebruikt wordt door Jan van Haarlem.
   - Claes Zegersz. en Sebastiaen Gobbensz. zullen hebben 7 morgen land in Moerckercken, waar Jan van Haarlem eveneens bruiker van is.
   - Item nog een halve morgen in Moerkercken, uitgezonderd 75 roeden, toebehoren aan Volbert Cornelisz., het weeskind van Neelken. En Neelken Joosten zal hebben 13 morgen land in het Oudeland van Strijen aan de Haakseweg.

   Mijnsheerenland, 17-1-1538: Neeltge Joostendr., Pieter Jacobsz. en Cornelis Jacobsz. verzekeren voor Cornelis Heijensz., schout in Mijnsheerenland, dat Claes Zegersz. vrij voogd zal blijven van zijn eigen goed, dat achtergebleven is van zijn moeder Volcxken Cornelisdr.

  1 kinderen


 2. Dirck Jacobsz Meijnerts .


 3. Cornelis Jacobsz Meijnerts .


 4. Simon Jacobsz Meijnerts .

   Mijnsheerenland, 16 december 1566:
   Cornelis Jacob Meynertsz. den Ouden, gemachtigde van Cornelis Jacobsz. den Jongen, va
   Heynrick Adriaensz., echtgenoot van zijn zuster, 850 roeden land in Westmaas-Nieuwland in het broek van de Vrouwe van Mijnsheerenland. Belend ten oosten Pieter Pietersz. Gorsman, ten zuiden de Bouwensweg, ten westen de wetering van het Stoutje en ten noorden het land van Jacob Dircksz. en Adriaen Jacobsz.
   Genoemd: Pieter Jacobsz., Jan Jacobsz., erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert. Simon Jacobsz. en Adriaen Koenenz., echtg. van Fijchgen Jacobsdr., eveneens erfgenamen van Jacob Jansz. Meynert.


 5. Ariaentge Jacob Jan Meijnertsdr .

   Mijnsheerenland, 1 augustus 1552:
   Cornelis Adriaen Dircksz. op de Westmaas verkoopt aan Michiel Jansz. in Mijnsheerenland 2 morgen cijnsland in het OvM, deze Cornelis ten huwelijk gegund en gegeven met zijn huisvrouw Ariaentge Jacob Jan Meynertsdr.

  x   Cornelis Adriaen Dircksz .


 6. Jan Jacobsz Meijnerts , * 1476 , † ±1541 .

  x ±1500   Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") , † 1542.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.