Jacob Sanders , † ±1625.
Zoon van ? .


x
    Neeltje Cornelis Joosten , † <1623.    

x <1627
    Mariken Aerts (Maertje Aerts) van Driel .
Kinderen:
 1. Sander Jacobsz Zara , † <5-1670 .

  x Mijnsheerenland 9-12-1643   Maerge Hendricks ( Grauw) , † <18-7-1660.

  x 1660   Maertgen Claes ( Verbaes) , † <5-1670.
      Dochter van Claes ( Verbaes) en ?
   Otr. op 18-7-1660 in Oud-Beijerland.
   Kinderen: Arien en Ariaentje.

   Mijnsheerenland, 10 mei 1672:
   Simon Dircks, wonende onder Oud-Beijerland [getrouwd met Stijntge Heijndricx is doorgestreept)] en Jacob Claes Verbaes, Jacob Claes Verbaes en Aryen Cornelis Gelder, gehuwd met Jannetge Claesdr. Verbaes, omen en naaste bloedvoogden van des vaders- en moederswege van de onmondige weeskinderen van Sander Jacobs Sara en Maertge Claesdr. Verbaes, gewoond hebbende op het Stoutge, verkopen voor 1100 C.gulden aan Jacob Sanderse Sara een huis(inge), schuur, berg en duiventil mitsgaders omtrent 700 roeden weiland aan het Stoutgen. Oost de weduwe van Jacob Gout met bruikweer, noord de Stougensweg, west Leendert Bisdom en zuid de Stougensdijk.

   Mijnsheerenland, 27 oktober 1672: Heijnrick Claas Verbaas bekent aangenomen te hebben: Arien Sanders Sara sinds de Dortse markt 1672 t/m mei 1673 voor 28 stuivers per week.

  6 kinderen


 2. Jacob Jacobsz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.