Jacob Staessen (Jacop Staesz) , † <1562.
Zoon van Staes Jacobsz en Claertje Cornelis Joostenzoonsdr ("Claertje Jan Hermans Huisvrouw") .


×
    Marijke Jans (Maritge Jans) , † <1553.
× <1556
    Lijsbeth Adriaens (Lijsken Adriaensdr) .    

    Dochter van Adriaen en ?
Kinderen:
 1. Staes Jacobsz , † >1596 .

   Staes Jacobsz was heemraad van Maasdam. Op 29-8-1552 was sprake van de weduwe van Staes Jacobsz. met haar kinderen.

   Cornelis Jorisz, won. pietershouck, is [op 14-1-1597] schuldig aan jan Cornelisz Bouffkens, koopman van granen te Dordt, 2 hoed raapzaad van zijn toekomend gewas, wat al betaald is. Indien hij niet leveren kan of dat die zelve "vast vrose" moethij daarvoor leveren 2 hoed gerst. Borg is Staes Jacopsz, won. Maesdam.

   Floris Bastiaensz (+) en Staes Jacobsz, beide won. op Maasdam, staan [op 13-1-1598] borg tbv. Jan Cornelisz de Bouff, koopman van greijnen te Dordt, ivm. een borgtocht van 250 kgl met de rente
   als Jan Cornelisz gepresenteerd heeft aan lijntgen leendertsdr. voor de persoon van Cornelis Jorisz, won. P[ ietershouck].

   Staes Jacobsz, won. op Maasdam, is [op 23-6-1598] schuldig aan Elias van Walscappel:1 hoed witte 1/fo 151 tarwe. Is al betaald. Te leveren st. maarten 1598. Borg is Arien Danen Visser, won. Maasdam.

  ×   Anna Jans , † <1616.

  3 kinderen


 2. Digna Jacobs Staesdr (IJngetge Jacob Staesdr) .

  ×   Lenert Jansz , * ±1530 .

  4 kinderen


 3. Huich Jacob Staesz .

   Mijnsheerenland, 29-8-1552:
   Huich Jacob Staesz. va. Lauris Claesz., de man van zijn zuster [=tante], 2 morgen en 1½ hond land in het Heilig Geestland onder de ban van Moerkercken, deze Huich Jacob Steasz. aangekomen en aanbestorven bij overlijden van Maritge, huisvrouw van Jacob Staesz. van Maasdam, zijn moder. Gelegen in een weer of kamp genaamd De Hoeven van 11 morgen, gemeen voet onder voet met Jacob [Jacob] Steasz, Ingen Jacob Staesdr., Lauris Claesz. en de weduwe van Staesz Jacobsz. met haar kinderen; hebbende op het oosten Herman Oom Danielsz., Heer Jan van de Linde en Claes van Renesse, schout van Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1563:
   Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Jacob Staesz. op Maasdam, en Lenert Jansz., e.v. Digna Jacob Staesdr., verkopen aan Heyman van Bleijenburg, waardijn van de Koninklijke Munt te
   Dordrecht, 5 hond = 500 roeden land in het Heilige-Geestblok buiten de Maasdammer weg onder de ban van Moerkercken.
   Genoemd: Maerten Huymansz., Huich Jacob Staesz., Jan Jacob Staesz., Staes Jacobsz., Neeltge Jacob Staesdr., Joost Staesz. en Maritge Staesdr.


 4. Maritge Jacob Staesdr , † ±1554 .
   Op 26-1-1555 was sprake van "de weeskinderen van Mariken Staesdr., overleden huisvrouw van Lauris Claesz.". Genoemd: Jacob Staesz., grootvader van de weeskinderen.

   Mijnsheerenland, 16 februari 1554: Boedelscheiding gedaan tussen Lauris Claesz., ev wijlen Maritge Staesdr. en Jacob Staesz., heerkevader van de weeskinderen.
   Genoemd: Joost Woutersz. en Adriaen Woutersz. van Molenaarsgraaf als voogden. Maritge en Willemtge Laurisdr.

  × <1549   Domas Lenertsz .

   Mijnsheerenland, 24 april 1548:
   Staes Jacobsz. van Maasdam va Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van
   Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet ondervoet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., ev Maritge Jacob Staesdr., ten oosten van de Groeneweg. Genoemd: Jan Jacobs Staesz., broeder van Staes Jacobsz.

  × <1553   Louris Claesz , † <1568.
   Zij hadden een dochter Maritge Lauris Claesdr. en mogelijk ook nog een dochter Cunera.

   Louris Claesz., e.v. Maritge Jacob Staesdr. Mogelijk woonde hij in Dordrecht.

   Mijnsheerenland, 29-8-1552:
   Huich Jacob Staesz. verkoopt aan Lauris Claesz., de man van zijn zuster, 2 morgen en 1½ hond land in het Heilig Geestland onder de ban van Moerkercken, deze Huich Jacob Staesz. aangekomen en aanbestorven bij overlijden van Maritge, huisvrouw van Jacob Staesz. van Maasdam, zijn moeder. Gelegen in een weer of kamp genaamd De Hoeve van 11 morgen, gemeen voet onder voet met Jacob (Jacob) Staesz., Ingen Jacob Staesdr., Lauris Claesz. en de weduwe van Staes Jacobsz. met haar kinderen; hebbende op het oosten Herman Oom Danielsz., Heer Jan van de Linde en Claes van Renesse, schout van Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 18 december 1554;
   Jan Hermansz., nasaet [= echtgenoot van de weduwe] van Staes Jacobsz., va Maritge van den Poel een jaarlijkse losrente van 6 gouden Cgld verzekerd op de ene helft van 3½ mrg land in het HG-blok in een hoeve van 11 mrg gemeen met Jacob Staesz. en Louris Claesz., ev Maritge Jacob Staesdr.

   Genoemd op 24-2-1559 in Mijnsheerenland: Adriaen Woutersz. als voogd van de kinderen van Staes Jacobsz. en de kinderen
   van Lauris Claesz., verwekt bij Maritge Jacobs Staesdr.

   Mijnsheerenland, 8 januari 1562:
   Gemeenschappelijke kaveling tussen Huyman Bleijenburg Adriaensz., Jacob Staesz. van Maasdam, Lauris Claesz. van Dordrecht en Jan Hermansz. van Maasdam. Dit stuk land,
   genaamd “De Hoeve” is gelegen in het Heilige-Geestblok, strekkende van de Groene Weg zuidwaarts tot aan de Maas.
   Overleden in de periode 1562-1568.

  2 kinderen


 5. Jan Jacob Staesz .

   Mijnsheerenland, 24 april 1548:
   Staes Jacobsz. van Maasdam va Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van
   Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet ondervoet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., ev Maritge Jacob Staesdr., ten oosten van de Groeneweg. Genoemd: Jan Jacobs Staesz., broeder van Staes Jacobsz.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1563:
   Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Jacob Staesz. op Maasdam, en Lenert Jansz., e.v. Digna Jacob Staesdr., verkopen aan Heyman van Bleijenburg, waardijn van de Koninklijke Munt te
   Dordrecht, 5 hond = 500 roeden land in het Heilige-Geestblok buiten de Maasdammer weg onder de ban van Moerkercken.
   Genoemd: Maerten Huymansz., Huich Jacob Staesz., Jan Jacob Staesz., Staes Jacobsz., Neeltge Jacob Staesdr., Joost Staesz. en Maritge Staesdr.


 6. Neelltge Jacob Staesdr .

   Mijnsheerenland, 2 mei 1563:
   Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Jacob Staesz. op Maasdam, en Lenert Jansz., e.v. Digna Jacob Staesdr., verkopen aan Heyman van Bleijenburg, waardijn van de Koninklijke Munt te
   Dordrecht, 5 hond = 500 roeden land in het Heilige-Geestblok buiten de Maasdammer weg onder de ban van Moerkercken.
   Genoemd: Maerten Huymansz., Huich Jacob Staesz., Jan Jacob Staesz., Staes Jacobsz., Neeltge Jacob Staesdr., Joost Staesz. en Maritge Staesdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.