Jaepje Sibbens , * ±1614 .
Dochter van Sibbedeus .


x ±1630
    Cors Cornelis Hertogh , *’s-Gravendeel ±1608 .
Kinderen:
 1. Marijgje Corssen Hertogh .

   Lijsbeth Corsse Hertogh, weduwe van Gerrit IJsbrandse Barendregt, is een zus van de vrouw van Leendert Corsse van Roon.

  x   IJsacq Jansse van der Stighel , † <1697.
      Zoon van Jan IJsacxs van der Stighel en Maaike Jans (Marijken Jans) ( Visser) .

  x 1696   Leendert Corsse van Roon .
      Zoon van Cors van Roon en ?
   Otr. op 17-11-1696 in ’s-Gravendeel.
   Den 17 novemb. 1696 ontfangen van Leendert Corssen van Roon, weduwnaer van Lena Maertens Smit, woonende op sGravendeel: de somme van drie guldens wegens ’t regt op het trouwen, geemaneert als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gul, en sigh ten huwelijcken state begevende met Marijgje Corssen Hartog, wed. van IJsacq Jansse van der Stighel, mede woonagtigh op sGravendeel. Dito ontfangen van de voorn. Marijgje Corssen Hartog ter saecke voors., dus ƒ 3:0 alsvoren, als mede aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0.

   Zij kregen een dochtertje Jaepje; Leendert liet haar op 18 juni 1698 begraven in ’s-Gravendeel.

   Leendert Korse van Roon woonde op de Kaije en aan de Zuijdvoorstraat naar de kerk en stond in 1723 op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel.
   Kinderen: Jaepje en Jannigje.

   ’s-Gravendeel. 27-3-1724: ontf. van Leendert Corsse van Roon de sa. van drie gl. vanwege het begraven van ’t lijk van Annigje Janse Man, wede. Arij Gerritse Barendregt, in de classis van drie gl. dus f3-0-0.

   Leendert Corsse trad op als getuige bij de begrafenis van Dirk Franse van Waerdenburg , de begrafenis van Maria (Marijgje Korsse) van Roon , de begrafenis van Lijsbeth Corsse Hertogh , de begrafenis van Annigje Jans Man , de begrafenis van Jaepje Leenderts van Roon .

  1 kinderen


 2. Lijsbeth Corsse Hertogh , [] ’s-Gravendeel ±25-5-1723.
  Get. bij de aangifte begraven: Leendert Corsse van Roon .
   Den 25 do. ontfn. van Leendert Corsse van Roon de se. van ses gl. wegens ’t regt van ’t beraven van ’t lijk van sijn vrouws suster Lijsbeth Corsse Hertogh, in haer leven wede. van Gerrit IJsbrandse Barendregt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van ses gulden dus f6-0-0.

   Lijsbeth Corsse Hertogh, weduwe van Gerrit IJsbrandse Barendregt, is een zus van de vrouw van Leendert Corsse van Roon.

  x   Gerrit IJsbrandse Barendregt .


 3. ?? Lijntje Corsse Hertogh , *’s-Gravendeel ±1633 .

  x ±1658   Matthijs Heimansz Berk , * ±1628 .
   Zij kregen een dochter Maria Matthijsdr Berk, geb. ±1663 in Sliedrecht.

  1 kinderen


 4. ?? Aaltje Cornelis Hertogh , * ±1639 , ~’s-Gravendeel 18-3-1640 , † ’s-Gravendeel <1706 .

  x ±1660   Teunis Ariens Stam , *’s-Gravendeel ±1638 , † ’s-Gravendeel >1705.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.