Jaepken Jacobs , *Strijen ±1581 , † >1652.
Dochter van ? .


x ±1604
    Adriaan (Arij Bastiaans) Vogelaar , *Maasdam ±1579 , † Strijen ±1652.
Kinderen:
 1. Bastiaantje Ariens Vogelaar , † ±1666 .
   Bastiaantje ondertekende haar testament op 18 februari 1662. Zij overleed vóór 9-4-1670.

   Bastiaantje Ariens trouwde met Arij Cornelis Corsse Mookhoek. Arij Cornelis Corsse is overleden omstreeks 1663.

  x   Arij Cornelis Corsse Mookhoek , † ±1663.
      Zoon van Cornelis Corsse Mookhoek en Marijckje Ariens (Marichje Ariens) .
   Kinderen o.a. Cors, Marijgje en Jaapje.

  7 kinderen


 2. Maeijken Ariens Vogelaar , * ±1605 , † ’s-Gravendeel 1687 .
   Boedelscheiding na haar overlijden op 3-7-1687.
   Geboren in Maasdam of Strijen.

  x ±1625   Arien Ariens van der Giessen , *’s-Gravendeel ±1600 , † ±1659.
      Zoon van Arie Tonisz van der Giessen en Maddaleeentie Ewouts .
   Zij hadden een zoon Arijen.
   Kort vóór 3-2-1660 overleden.

   Arij Ariens van der Giessen, ook "Mookhoek" genaamd.

  1 kinderen


 3. Arie Ariens Stam , * ±1607 , † <12-8-1642 .

  x   Sijtgen Pieters Verdonck , *’s-Gravendeel ±1610 , † ’s-Gravendeel ±1653.

  2 kinderen


 4. Soetgen Ariens Vogelaar , * ±1610 , † <3-6-1661 .

  x   Cornelis Pieters Sleewijck , † <7-1661.

  5 kinderen


 5. Lijsbeth Ariens Vogelaar , * ±1611 .

  x   Cors Cornelis Corsse Mookhoek , * ±1616 , † ±1689.
      Zoon van Cornelis Corsse Mookhoek en Marijckje Ariens (Marichje Ariens) .
   Boedelscheiding op 3-7-1687.
   In 1650 was hij ±34 jaar oud.

   In 1650 was hij ca. 34 jaar oud. Hij was een zoon van Cornelis Corsse Mookhoek en Marijckje Ariens. Zij kregen een dochter.

  1 kinderen


 6. Bastiaan Ariens Vogelaar , * ±1613 , † <1669 .
   Overleden vóór 26-3-1671.

   Reijer Pieters Cranendonck, wonende in de Mookhoek, is op 16-7-1640 £475-0-0 schuldig aan zijn minderjarige broer Gerrit Pieters, stammende uit zijn moederlijk erfdeel. Borgen zijn Pieter Gerritse Cranendonck en Bastiaen Arijens Vogelaer, beide mede wonende in de Mookhoek.

   ’s-Gravendeel, 23-3-1671: Op verzoek van Alida van der Meijde, wed. VAn der Houck, wordt door het gerecht beslag gelegd op vee, land, goederen en huis van de erfgenamen van Bastiaan Ariens Vogelaar en Jaapje Pieters Kranendonk.

   ’s-Gravendeel, 26-3-1671: Jacob Ariens Voogelaer, oom en voogd over de kinderen van BAstiaen Ariens Voogelaer en Japie Pieters Cranendonck, beiden zaliger, wenst de insolvente boedel te abandonneren.

  x <1641   Jaepje Pieters Cranendonck , *’s-Gravendeel 1615 , † <4-1671.
      Dochter van Pieter Gerrits Cranendonck en Lijsbeth .
   Kinderen: Arie en Pieter.
   Hun insolvente boedel werd in 1671 door een curator verkocht.

   Zij is een dochter van Pieter Gerritsz Kranendonk, + 24-1-1653, en Lijsbeth, die rond 1605 trouwden. Pieter Gerrits hertrouwde eerst met Neeltje Heijltje Cornelisdr. en op 2-12-1640 in Dordrecht met Teuntje Adams van ’t Berckenbosch, + Dordrecht 9-10-1645.

   Mogelijk was Jaepje’s opa Gerrit Anthonisz Kranendonk, * Klaaswaal 1560, overleden ná 23-6-1616, zoon van Anthonis Gerrits Kranendonk.

  2 kinderen


 7. Jacob Ariens Vogelaar , * ±1615 , † ±1674 .
   Overleden tussen 18-9-1671 en 1678.

   Jacob Arens Vogelaar kocht land in de Mookhoek op 9-6-1663, kocht land op 14-11-1647, woonde op 18-5-1677 in het Nieuw-Bonaventura.

   ’s-Gravendeel, 26-3-1671:
   Jacob Ariens Voogelaer, oom en voogd over de kinderen van Bastiaen Ariens Voogelaer en Japie Pieters Cranendonck, beiden zaliger, wenst de insolvente boedel te abandonneren.

  x   Neeltje Cornelis Corsse Mookhoek , † >18-9-1671.
      Dochter van Cornelis Corsse Mookhoek en Marijckje Ariens (Marichje Ariens) .
   Jacob Ariens Vogelaar en zijn vrouw testeren voor notaris A. van Noten, Dordrecht, 18-9-1671.

   Zij hadden i.e.g. dochters Jaepje en Cornelia.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.