Jan .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. NN. Jansdr .

  x   Joris van Dijck , † >3-2-1683.

   Joris van Dijck was mede-erfgenaam van Bastiaen Jansz Vrijlant. Hij woonde niet op Pernis.


 2. ? NN. Jansdr .

  x   Hendrick Cornelisz (Heijndrick de Smith) van der Linden , * ±1617 .
      Zoon van Cornelis Heijndricxe van der Linden en Maertgen Gerritsdr .
   Kinderen: Geertie, Gerrit en Neeltoe, die bij hun huwelijk afkomstig heetten te zijn van Pernis.
   Hendrick was 51 jaar oud volgens een akte van 18-3-1669.

   Heijndrick Cornelisz. van der Linden was smid te Pernis.

   Hendrick was wsl. een zoon van Cornelis Heijdrickxz. van der Linde, smid aan de Dorpdijck te Rhoon, en Maertgen Gerritsdr.

   Bij de Pernisse schouw van 25-6-1665 werd Heijndrick Cornelis vander Linde beboet vanwege ’sijn spooren nijet gevolt ende sijn slencken nijet wel verhoocht’ te hebben. Bij de schouw van 22-10-1667 kreeg Heijndrick Cornelis Smith een boete vanwege ’nijet wel gepiet’ te hebben.

   Wit Jans, Joris van Dijck en Hendrick van der Linden, als erfgenamen van Bastiaen Jans Vrijlant, transporteerden op 3-2-1683 voor 306 Car. gld. aan Willem Willems Lems een ’huijs, berch en keete’ in het dorp en ambacht van Pernis, dat laatstelijk bezeten was door voornoemde Bastiaen Vrijlant.
   Beroep: Smid te Pernis

  3 kinderen


 3. Bastiaen Jansz Vrijlant , * ±1615 , † <3-2-1683 .
   Overleden tussen 16-12-1676 en 3-2-1683.

   Wit Jans, Joris van Dijck en Hendrick van der Linden, als erfgenamen van Bastiaen Jans Vrijlant, transporteerden op 3-2-1683 voor 306 Car. gld. aan Willem Willems Lems een ’huijs, berch en keete’ in het dorp en ambacht van Pernis, dat laatstelijk bezeten was door voornoemde Bastiaen Vrijlant.
   Na overdracht door Willem van der Duijn werd de 54 jaar oude Bastiaen Jansz. Vrijlant op 18-4-1668 beleend met een leen van Putten, bestaande uit de helft van de visserij van ca. 32 gemeten land in Oud Pernis en een gedeelte van de ’Droogendijck’ genaamd de ’Hofdijck’ met zijn aveling, beginnende van het ’smitshuijsje’. Witte Jansz. Vrijlant werd op 10-9-1670 beleend met de wederhelft van dit leen.

   Hij woonde in de polder Oud-Pernis en was leenman van Putten te Pernis.

   Een Bastiaan Jansz., jongeman wonende tot Pernis, ondertrouwde op 24/25 juli 1648 voor commissarissen van huwelijkse zaken te Vlaardingen met Claesgen Pouwelsdr., jonge dochter wonende in Vlaardingerambacht, waarbij deze Bastiaen door zijn moeder Neeltgen Bastiaensdr. werd geassisteerd. Het is onduidelijk of deze inschrijving betrekking heeft op deze Bastiaen Jansz.

   Op 7-4-1670 nam Bastiaen Jans de huur aan van het ’molenblock’, bestaande uit 2 gemeten 2 lijnen weiland in het Waterschip van Pernis.

   Op 25-3-1671 stelden Bastiaen Jans en Crijn Corn(eli)s (de gewezen zwager van Wit Jansz. Vrijlant) zich als borgen voor Aelbert Heindricks, die de huur aannam van een weiland in Pernis.

   In 1665 na een schouw te Pernis werd Bastiaen Jans geordonneerd ’sijn slencken te verhoogen’. Op de op 26-6-1666 gehouden schouw te Pernis werd ’Bastiaen Jans in Out Pernis’ beboet vanwege ’een steeck heckjen inde wateringe’. Bastiaen Jans werd bij de Pernisse schouw van 16-12-1676 gesommeerd ’sijn boomen aen weerskanten wel ofe te snoeijen’.


 4. Witte Jansz (Wit Jansz) Vrijlant , * ±1620 , † Pernis ±8-2-1696 .

  x 1638   Lijntgen Crijnen , * 1606 , ~Barendrecht 30-7-1606 , † <1656.

  x ±1655   Cniertje Hendrickx Pervaes , † Pernis ±26-12-1698.
      Dochter van Hendrick Cornelisz Pervaes en Aerjaentge Jansdr (?).
   Wit Janse en Cniertje Hendrickx komen voor op een in april 1669 aangelegde lijst van Pernisse lidmaten.
   Overleden onder Pernis, ald. 3 gld. impost betaald p 26-12-1698.

   Zij was een dochter van Hendrick Cornelisz Pervaes/Perfaes, boer aan het Molenend te Poortugaal, en wellicht Aerjaentge Jansdr.

   Op 29-4-1697 compareerden
   - Henderick Witten, voor hem zelf en namens Kniertgen Hendricks, weduwe van Wit Jans Vrijlant, en voorts
   - Eeuwout Jans Molenaer, getrouwd met Lijntie Witten,
   - Corn[eli]s Jans Molenaer, getrouwd met Arjaentje Witten,
   - Arijen Hobbel, getrouwd met Magtel Witten, en hen sterk makende voor
   - Corn[eli]s Eeuwouts Koojman, getrouwd met Neeltje Witten,
   en tevens voor de verder kinderen en erfgenamen van Wit Jans Vrijlant, alsmede de schout en gerechten van Pernis voor de minderjarige erfgenamen.
   Zij deden voor 1150 Carl gld. transport aan Hubregt Jans den Boer en Corn[eli]s Pieters Vroom, als voogden van de weeskinderen van Maertje Jans, van 3 gemeten weiland in Lombardijen onder Pernis; noordelijk belend aan ’de Lombardijtse dijck’.
   Tevens transporteerden de erfgenamen op 29-4-1697 voor 825 Car. gld. aan de voorgenoemde mede-erfgenaam Eeuwout Jans Molenaer, namens zijn vrouw voor 1/7e deel mede-erfgenaam van Wit Vrijlant, en aan [diens broer] Leendert Jans Molenaer, ieder de helft van 2 gemeten weiland in het Vrijland onder Pernis, oostelijk belend door ’de Pastorij dijck’ en zuidelijk door ’de grooten’.
   Tenslotte transporteerden de voornoemde erfgenamen voor 345 Car. gld. aan Leendert Dircks Olierhoeck een huis en erf aan ’den Pastorijen dijck’ onder Pernis; aan de oostzijde belend door ’de gemeenelandts waterijnge’, zijdelijk door Arijen Hobbel en in het noordwesten door genoemde ’Pastorijen dijck’.

   Cniertjes broer Cornelis Hendricksz. Pervaes zal wsl. hebben geboerd op een boerderij, later was later bekend onder de naam ’Hoeve Buitenlust’, aan de Achterweg te Poortugaal. Cornelis was getrouwd met Neeltje Cornelisdr. Roobol, weduwe van de vorige boer, Willem Pietersz. van der Weijde.

   Get. bij de overl. aangifte: Heijndrick Witte Pervaes .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.