Jan .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Teuntien Jans (Toontgen Janssen) , † <1652 .

  x   Aerjaen Gerritsen (Arien Gerritsz) Cleijne , † ±1639.

  6 kinderen


 2. Lijsken Jans , † <1631 .

  x   Claes Jansz van Strijen .

   Hardinxveld, 4-4-1630:
   Claes Jansz van Strijen, wde van Lijsken Jans, geassisteerd met zijn oom Pieter Adriaensz DE HAES en zijn zwager Adriaen Gerritsz CLEIJN, te eenre, en Jan Huijbertsz als oom en Adriaen Adriaensz als neef en rechte bloed-voogden v/d onm kinderen van eerst genoemd echtpaar, te weten Sijken, Dirrcksken en Lijsken, te andere. Deling v/d moederlijke goederen als volgt:
   de vader erft alles, moet kinderen opvoeden en op 18-jarige leeftijd elk 6 cg uitreiken. Kantlijn 5-3-1643: betaald in presentie van Pieter DE HAES 18-0-0

   Hardinxveld, 17-6-1630:
   Claes Jansz van Strijen transporteert aan zijn zwager Adriaen Gerritsz CLEIJN, 8h zijnde de helft v/d Hoochtcamp, in Jan Hendrikcsz weer, i/d Nederpolder, waarvan koper reeds de wederhelft van bezit, ow Cleijntgens weer en ww Gemans weer.

   Hardinxveld, 1-11-1631:
   Jan Andriesz VINCK voor hem zelf, Cornelis Cornelisz X Neeltgen Lauwen, Cornelis Aertsz X Grietgen Lauwen en vervangende Cornelis Lenaertsz XLijsken Lauwen, als erfgenamen van Matheus Andriesz za, transporteren aan Claes Jansz VAN STRIJEN, een huis en erf, staande binnendijks op Jan Pietersz weer i/d Nederpolder.

  3 kinderen


 3. ??? Heijlken Jansdr .

   Hardinxveld, 29-8-1617:
   Huijbert Gerritsz X Heylken Jansdr., laatst wde van Claes Adriaensz DE HAES, transporteert aan Claes Aen Gijben, de helft van een huis [..] op Hardinxvelt, buitendijks, ow ‘Neel Heymens weer’ en ww ‘Mercelis Clauwers weer’.

  x   Claes Adriaensz de Haes , † <1618.

   Claes Ariensz de Haes wordt op 18-11-1603 vermeld als won. te Hardinxveld.

   Pieter Adriaensz de Haes wordt op 4-4-1630 in Hardinxveld genoemd als oom van Claes Jansz van Strijen, weduwnaar van Lijsken Jans. De enige relatie die ik kan vinden is dat Heijlken Jansdr. een zuster zou zijn van Lijsken Jans.

  x <1618   Huibert Gerritsz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.