Jan Aelbertsz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Aelbert Jan Aelbertsz , † <5-1587 .

  x   Marij Huijbert Hendricxdr (Marij Huiberts de Jonge) .

  1 kinderen


 2. Margrita Jan Aelbertszdr (Grietge Jan Aelbertssdr) .

   Leerdam, 11-3-1589:
   Huibert Jansz X Margrita Jan Aelbertszdr transp. aan Gherijke Jan Aelbertszdr X za Oth DE LEEUW haar aanbestorven aandeel in 2½m op Oud Schaijk waarvan de helft leengoet is onder de huise van
   Clingelenborgh [..].

  x   Huibert Jans van Meerkerk .

   Leerdam, 27-4-1587:
   - Mary Huijbert Henricxdr. X Aelbert Janss za. met haar broer Henrick Huibertss als haar gekozen
   voogd, te eenre, en
   - Huibert Janss van Meerkerk X Grietge Jan Aelbertssdr en Wouter Janss van Acquoij als omen en voogden v/d weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, te andere: deling als volgt:
   * de weduwe: 11h op Acquoij gemeen met haar moeder en Mary Huibertss; nog de helft van een
   vogelkoij mede aldaar en daarbij behorend groot totaal 4m; nog de helft van 7½h met vogelkoij op
   Oud Schaijk,
   9 de kinderen: de andere helft van 7½h wesende leengoet roerig aan het huis Clingelenburgh.


 3. Gherijke Jan Aelbertszdr .

   Leerdam, 11-3-1589:
   Gherijke Jansdr X Oth DE LEEUW za., geassisteert met haar swager Huibert Jansz, Peter Florisz X
   Leijs Jacobs DE LEEUWdr. en uit dien als voogd met Harmen VAN BRAECKEL Ariensz als ge[..??]de
   voogd v/d drossaert van s’Heerenwege in absentie van Jochum Dircxsz v/d nagelaten weeskinderen
   van za Oth DE LEEUW bij voorn Gherijke Jansdr verwekt namelijk Jacob, Arien, Jan en Willem
   Ottensz (alle broers) en erfgenamen v/d voorn Oth DE LEEUW za. transp. aan Marij Huiberts Henricxsdr de Jonge X Aelbert Jansz., won. op de Waeij, etc.

   Leerdam, 15-2-1611: Gysken Jans X Oth DE LEUW za. met haar zoon Jacob Otten tr aan haar zoon Adriaen Otten DE LEUW een hennipwerf, dijkcaveling, boomgaard en rietplek a/d Leerdamse Lingedijk, strekk v/d Culemborgse vliet t/h gasthuisland, bov Heyndrick Robben en ben het weeskind van Dirk Dircxsz DE HONT met de last die Adriaen Arnout erop sprekende heeft.

  x   Oth de Leeuw , † <4-1589.
   Zij hadden zonen Jacob, Arien, Jan en Willem.

   Leerdam, 11-3-1589:
   Huibert Jansz X Margrita Jan Aelbertszdr transp. aan Gherijke Jan Aelbertszdr X za Oth DE LEEUW haar aanbestorven aandeel in 2½m op Oud Schaijk waarvan de helft leengoet is onder de huise van
   Clingelenborgh [..].
   Ook de nagelaten weeskinderen van za. Oth DE LEEUW, verwekt a/d voorn Gherijken Jansdr., met name Jacob, Arien, Jan ende Willem Ottenssonen broers en erfgenamen van hun vader za de voorn Oth DE LEEUW, worden op 11-3-1589 in Leerdam genoemd.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.