Jan Claessen .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Michiel Jan Claessen , † Capelle (NB) 3-9-1647 .

  x <1601   Lijsken Geldens Paans , † <1607.

  x <1611   Janneken Henricks .

  5 kinderen


 2. Cornelis Jan Claes .

   Op huijden desen xve decembris anno xvjc xv compareerden Joris de Rooij, schout tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Hanrickss Back, Wouter Hanrickss Back, Cornelis Jan Claess, Gelden Willemss ende Adriaen Heijligerss als erffgenamen van den Jongen Hanrick Back.

   Capelle, 25-10-1647: Erfdeling door Janneken Henricks, wed. Michiel Jan Claessen, met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.