Jan Dammis , *Ridderkerk ±1516 , † 10-7-1614, [] Ridderkerk 1614.
Zoon van Damas en Mariken (Maritgen) (?) .


x
    (Barbara) .
x Ridderkerk 16-11-1581
    Neeltgen Huijgens , * >1550 , † <1621.    
Neeltgen Huijgens trad op als getuige bij de doop van Heijndrick Andriesse .


Kinderen:
 1. Damas Jans , * ±1556 , † 4-12-1617 , [] IJsselmonde 1-1618.
  Damas Jans trad op als getuige bij de begrafenis van Pieterke Cornelis (Pietertgen Cornelis) .
   Begraven in het koor van de kerk van IJsselmonde in januari 1618. Bij zijn overlijden was hij 61 jaar oud.

   Zie: "Gens Nostra" 2012 en "Ons Voorgeslacht" 2017.

  x ±1580   Pieterke Cornelis (Pietertgen Cornelis) , * ±1545 , † 4-9-1600, [] IJsselmonde 1600.
   Pieterke Cornelis was weduwe. Zij trouwden tussen 1579 en 1582 en hadden later 6 volwassen kinderen. Hun dochters Maertghen en Achtgen Dammis trouwden met de broers Huijch en Pleun Pieters Cranendonck.
   Zij is in IJsselmonde in de kerk begraven: "Hier leijt begraven Pieterke Cornelisdochter oudt sijnde 55 jaren en sterf den 4 September int jaer duijsent en ses hondert". Betaling door Damas Jansz.

   Pieterke trouwde eerder met een Cornelis en daarna met Jacob Willemsz. Damas Jans was dus haar derde man.

   Mogelijk is zij een dochter van Cornelis Willems (Goossen?), boer in Smeetsland, en een dochter van Cornelis Pieters uit de familiegroep Van Driel.

   Get. bij de aangifte begraven: Damas Jans .
   Pietertgen Cornelis trad op als getuige bij de doop van Margriet (Grijetgen Jans) .

  x ±1602   Lijntgen Pieters Verschoor , * ±1585 , [] IJsselmonde 1648.
      Dochter van Pieter Dircksz Verschoor en Maertgen Pieters .
   Zij trouwden in de periode 1601-1603. Kinderen: Pieter Dammis Compeer, Dirck Dammis van der Heul, Cornelis Dammis ’Seijlmaker’, Maertghen/Maeijcken Dammis, Aechtgen Dammis en Neeltgen/Neliken Dammis.
   Lijntgen Pietersdr. Verschoor is begraven in het koor van de kerk van IJsselmonde tussen 20-12-1647 en 20-12-1648. Haar wapen bevat een molenrad.

  5 kinderen


 2. Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) , * ±1570 , † <7-1643 .

  x Sint Anthoniepolder 30-8-1593   Andries Mathijsz , † ±1594.
      Zoon van Mathijs Maertensz ( Polderdijck) en Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .
   Otr. op 16-8-1593 in Ridderkerk.
   Zij waren maar kort gehuwd en hadden één dochter, Annitgen Andriesdr.
   Overleden wsl. 1593/1594.

   Andries Matthijsz werd in 1585 voor het eerst in de Sint Anthoniepolder vermeld. In 1593 was hij schepen van de Sint Anthoniepolder.

   Wsl. heeft zijn tweede huwelijk niet lang geduurd.

  x ±1595   Adriaen (van der Swaen) , * ±1565 , † <6-1634.

  8 kinderen


 3. Geraert Jan Dammas (Gerijt Jan Dammas) , * <1580 , † ±1639 .
   Overleden tussen 1638 en 11-6-1640.

   Gerijt Jan Dammas was boer te Ridderkerk. Hij boerde op de hofstede van zijn vrouw.
   Zie: Gens Nostra 2012.

  x Ridderkerk 6-10-1594   Neeltgen Ingens (Neelke Engels) , † <1633.
   Otr. op 17-9-1594 in Ridderkerk.
   Zij zijn getrouwd bij Gillis Tavenier uit Rijsoord. Neeltgen Ingens was weduwe van Hendrick Jans Kindt, boer te Ridderkerk, overl. vóór 1593.
   In 1632 was er sprake van de kinderen en kindskinderen van Neeltgen Ingensdr bij Hendrick Jansz Kindt, laatst de huisvrouw van Geerit Jan Dammisz.

   Zij werd op 16-4-1591 lidmaat te Ridderkerk.


 4. Dierick Jan Damis Hoenderhouck , * <1580 , † >5-1627 .

   Hij woonde met zijn vrouw in Geervliet.

  x Geervliet 31-5-1599   Adriaentien Heijndrix .
   Otr. op 16-5-1599 in Ridderkerk.
   Dierick Jan Damis was j.g. van Ridderkerk. Adriaentien Heijndrix was weduwe van Cornelis Jacobsz Cuijper, wonende te Geervliet. Haar eerste man vóór april 1598 overleden en met hem had zij kinderen Hendrick, Ariaentje en Jan. Kinderen van Adriaentien en Dierick: Arien en Dammis (2x).

   Cornelis Jansz van der Meer, secretaris op Westmaas, transporteerde uit naam van Hendrick Cornelisz Kuijper, Daniel Gerritsz, getrouwd met Ariaantje Cornelis Kuijper, en Jan Cornelisz Kuijper, aan Dirck Jansz. 3½ gemeten in Oud Hoenderhoek, dat eerder was verkocht aan Joost Simonsz.

  3 kinderen


 5. ? Marijken Jan Damen , * 1580 , ~Ridderkerk 10-4-1580 .
  Get. bij de doop: Reijmburch Gillisse (Reijmburchjen, Leendert Willemsz wijff) .
   Doopget. Cornelis Gijsbrechtss en Reijmborg, Lenarts wijff.

   Mariken Jan Damenszdr. was op 14-12-1595 in Ridderkerk getuige bij de doop van Elsken, dochter van Wouter Jacobsz.


 6. Margriet (Grijetgen Jans) , * 1582 , ~Ridderkerk 4-11-1582 .
  Get. bij de doop: Pieterke Cornelis (Pietertgen Cornelis) .
   Doopget. Pieter Pietersz. en Pietergen Cornelisdr., Damis Jansz huijsvrouw.

   Een akte van 23-4-1643 vermeldt de onder de jurisdictie van Charlois wonende Jan Jansen van Besoije, getrouwd hebbende Barbara Leenderts, die namens zijn vrouw mede-erfgenaam was van haar vader lenert Lenert Vrancken, in zijn leven gewoon hebbende onder de jurisdictie van Ridderkerk.

  x Ridderkerk 8-1-1612   Leendert Leenderts (Lenert Lenerts Vrancken) Timmerman .
   Otr. op 18-12-1611 in Ridderkerk.
   Leendert was j.g. van IJsselmonde. Grijetgen was j.d van Ridderkerk. Zij hadden een dochter Barbera.

   Hij was een zoon van Leendert Leendertsz Vrancken alias Timmerman was timmerman en boer te Oost-IJsselmonde.

   Lendert Lendertsz Timmerman transporteerde bij akte van 25-6-1598 aan Jan Damisz 5 morgen land in de West Hoeff achter Bolnes. Dat zal de vader van deze Leendert zijn geweest.

   In het Ridderkerkse verpondingscohier der 200e penning van 1638, 1644 en 1652 werd Lenert Lenert Vrancken aangeslagen voor een gegoedheid van 3000 gulden.

  1 kinderen


 7. Joris Jan Dammis , *Ridderkerk >1582 , [] <8-1652.

   Zie: Gens Nostra 2012.

  x Rijsoord (ZH) 17-5-1615   Grietge Leenderts van Driel , * 1594 , ~Rijsoord (ZH) 13-11-1594 , † >7-1659.
      Dochter van Lenaert Foppenz van Driel en Marijcken Cornelisdr (Maertgen Cornelisdr) .
   1e afk. te Ridderkerk in april. Kinderen: Grietje, Marichjen/Maijken, Cleijsken, Arijaentje en Leendertje.

   Grietge trouwde te Rijsoord op 17-5-1615 met Joris Jan Dammis, j.g. van Ridderkerk, boer in Nieuw-Reijerwaard, die vóór 8-7-1652 is overleden. Zie: Gens Nostra 2012.

   Ridderkerk, 23-3-1656:
   - Grietgen Leenderts, weduwe en boedelhoudster van Joris Jan Dammisz, geassisteerd door Fop Leendertsz van Driel - haar broer - en Jan Cornelis Maertensz; Maerten Arijen Maertensz en Pieter Arijensz Hollander, beiden wonende in Willemstad - haar zwagers - ter eenre en
   - Daem Cornelisz van der Giessen te Ridderkerk, getrouwd met Ariaentgen Jorisdr. - voornoemde Grietgen’s dochter - ter andere zijde. Het geschil tussen moeder en dochter betreffende de nalatenschap, wordt door tussenkomst van Pieter Willemsz Penning - heemraad alhier - en Tonis Cornelis Maertensz, in der minne geschikt.

   Grietge Leenderts trad op als getuige bij de doop van Arijen Pleunenz (van der Swaen) .

  1 kinderen


 8. ? Barber Jans , * <1585 , [] IJsselmonde ±1619.
   De vrouw van Querijn Allertsz werd begraven in IJsselmonde tussen 14-6-1618 en 9-8-1619. Na haar overlijden was er sprake van 6 weeskinderen.

   Op 7-12-1639 kwamen tezamen:
   - Jan Willemsz, getrouwd geweest met Maertgen Querijnendr.,
   - Cornelis Roochusz, man en voogd van Mertgen Querijnen d’Jonge, en
   - Huijch Querijnen, elk voor hen zelf, en
   - Diert Allerts en Joris Jan Dammisz, als omen en bloedvoogden van Annicken Querijnen en Pietertgen Querijnen,
   allen kinderen van zaliger Querijn Allartsz en Barber Jansdr.
   Zij transporteerden aan Allert Querijnen, hun broeder en zwager, 5/6 delen van de ’wooninge, berch, schuijre ende betelinge’ etc. in Dirk Smeetsland onder West-Ijsselmonde met de bruik [=pacht] van 7 morgen [land] van juffr. Maria Muijs te Dordrecht, en dat zoals hun vader dat bezeten had, uitkomende en belend zijnde ’met het noortwaertse ende aen [den] zeedijck van Dirck Smeetslant’.

  x IJsselmonde 1602   Quirijn Allerts (Crijn Allerts) Jonckint , [] IJsselmonde 1638.
   Otr. op 20-10-1602 in Ridderkerk.
   Kinderen: Maertgen (2x), Allert, Huijch, Annicken en Pietertgen.

   Crijn was een zoon an Allaertdt Harberts/Herpers/Huiberts, boer te West-IJsselmonde, en Marichgen Dijerten. Crijn had een broer Diert Allerts, die op 7-12-1639 wordt vermeld.
   Crijn was boer in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde. in de periode 1603-1638 was hij heemraad van West-IJsselmonde.

  6 kinderen


 9. Ploengen Jans , * 1587 , ~Ridderkerk 8-1-1587 , † Rijsoord (ZH) 18-1-1640 .
  Get. bij de doop: Willem Cornelisz Stuij .
   Doopget. Willem Cornelisz Stoeij.

  x Ridderkerk 27-9-1615   Jacob Jacobs van Proeijen , * ±1583 , † Rijsoord (ZH) 6-2-1643.
      Zoon van Jacob Willems Decker en Mariken Jacobs (Maergen Jacobs) .
   Otr. op 12-9-1615 in Rijsoord (ZH).
   Ploengen was j.d. van Ridderkerk. Jacob was j.g. van Ridderkerk, kerkelijk wonende te Rijsoord aan den Droogendijk.

   Jacob Jacobse werd samen met zijn moeder Marike Jacobs en zijn huisvrouw Pleuntje Jans lidmaat te Rijsoord.
   Jacob Jacobse overleed op 6 febr 1643 en diens huisvrouw (tr. Ridderkerk 27 sept. 1615) Pleuntje Jans op 18 jan. 1640.

   Jacob was een zoon van Jacob Willems Decker, wonende te Heeroudelandsambacht, en Mariken/Maergen Jacobs. Jacob was een stiefzoon van de prominente boer Aert Heijmansz, die onder andere schout van HIA was geweest.

   Aelbert Willemsz. was gerechte oom en voogd van Jacob Jacobsz., oud ca. 3 1/4 jaar, achtergelaten weeskind van Jacob Willemsz. Decker vuyt Wijngaerden.

   Op 15-1-1658 schreef Cornelis Jacobsen van Proeyen een machtiging voor zijn onder Ridderkerk wonende broer Eeuwout, die twee dagen later voor het gerecht te Ridderkerk zijn huis met schuur, keet en erf aan ’den Droogendijck’ voor Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk voor 1000 Car. gld. transporteerde aan Pleun Pietersen Velthoen.

   De onder Ridderkerk wonende Eeuwout Jacobsen van Prooyen, als erfgenaam ab intestato van de nagelaten goederen en erfenis van zijn overleden broeder Cornelis Jacobsen van Proyen, verklaarde bij akte van 30-5-1686 van diens weduwe Annichien Abrahams Jeiscoot, wonende in Heeroudelandsambacht, 600 gld. vanwege zij erfportie ontvangen te hebben, zijnde een vierde part van de nalatenschap. Hij zou vervolgens geen aanspraken meer op de nalatenschap hebben.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.