Jan Kerstensz , † <1542.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Lenert Jan Korstensz , † ±1584 .

  x   NN. .

  x   Sijken Wouters (Sijken Wouter Jorisdr) , † <5-1561.

  x   Marijke , † >1584.
   De 3e echtgenote van Lenert Jan Korstensz. heette Marijke.

  6 kinderen


 2. Cornelis Jan Kerstensz .

   Cornelis Jan Kerstensz. woonde te Kedichem. Hij was landeigenaar en -pachter in Oosterijk en/of Kedichem.
   Cornelis Jan Kerstensz. wordt met zijn broer Merten Jan Kerstensz. en hun zwager Anthonis Claesz. genoemd in een akte van 28-2-1560 i.v.m. een vechtpartij met dodelijke afloop de vrijdag daaraan vooraf gaand.

   Marijken Adriaen Rijckendr., weduwe van Peter Jan Ottensz., kwam op 6-9-1565 met Gerrit Petersz., Jan Petersz., Adriaen Jan Kerstensz., getrouwd met Lijsken Petersdr., en Adriaena Petersdr., haar vier nakinderen bij Peter, tot deling etc. Er was sprake van een huis en hofstad met land in ’t laageind van Middelcoop genaamd ’coelenweer’, land te Leerbroek en te Bloemendaal onder Meerkerk en leengoed over de middelwetering, belend aan Cornelis Jan Kerstensz.


 3. Merten Jan Kerstensz , † <1567 .
   Overl. tussen 28-2-1560 en 1567.

  x   Heijltge Aellertsdr , † >1567.


 4. Adriaen Jan Kerstensz , † <8-1585 .

   Adriaen Jan Kerstensz. was gegoed te Oosterwijk, Kedichem en Bloemendaal nabij Meerkerk.

   Blijkens de 10e penning van Oosterwijk en Kedichem van 1543 gebruikte Adriaen Kerstensz. daar 18 hont eigen en 2 morgen 4 hont pachtland.

   Op 8-7-1585 poneerden de nagelaten kinderen van Adriaen Jan Kerstensz. voor het gerecht te Gorkum tegen Jan Pauwels Dircxs op Oosterwijk, getrouwd hebbende de weduwe van Jacob Peterse.

   Lexmond, 10-7-1625: Compareerde Peter Cornelisz Maurick ziek testeert 1e Joris Petersz heeft kinderen - - Adriaen
   Karstensz? en Neeltge Petersdr - - Adriaen Adriaensz Kersten, Gerrit Adriaensz en Aentgen Kerstens, - - Aertken en Lijsken Kerstens [????].

  x   Lijsken Peters (Lijsken Peter Jan Ottensdr) , † >8-1565.

   Lijsken was een dochter van Peter Jan Ottensz., boer in ’t Laageind van Middelkoop en leenman ald., en Marijken Adriaen Rijckendr.

   Marijken Adriaen Rijckendr., weduwe van Peter Jan Ottensz., kwam op 6-9-1565 met Gerrit Petersz., Jan Petersz., Adriaen Jan Kerstensz., getrouwd met Lijsken Petersdr., en Adriaena Petersdr., haar vier nakinderen bij Peter, tot deling etc. Er was sprake van een huis en hofstad met land in ’t laageind van Middelcoop genaamd ’coelenweer’, land te Leerbroek en te Bloemendaal onder Meerkerk en leengoed over de middelwetering, belend aan Cornelis Jan Kerstensz.


 5. Peter Jan Kerstensz , † <1595 .

   Peter Jan Kerstensz was gegoed te Oosterwijk.

  x   Belijke Adriaens , † >9-1594.
   Zij hadden een zoon Jan.

   Belyke Adriaensdr., weduwe van Peter Jan Kerstensz., met haar zoon Jan Petersz., als haar gekoren voogd, transporteert op 15-10-1594 land ter grootte van 11 hont op Oosterwijk aan Anthonis Jansz. van Remmerwaal.

  1 kinderen


 6. Anna Jan Kerstensdr .

  x <3-1560   Anthonis Claesz , † <9-1560.

   Anthonis Claesz. was boer te Kedichem.

  x <9-1560   Jan Peetersz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.