Jan Michiels , † Sprang 1585.
Zoon van ? .


x ±1545
    Kathelijn Cornelis Gheritsse (Cathalijn Cornelis) Leeu .
Kinderen:
 1. Michiel Jansse .

   Loon op Zand, 31-12-1598:
   Kathelijn Cornelis Gheritsse de Leeuwdochter, weduwe wijlen Claesse Jansse de Bont, met haar gecooren momboir ende Arijaen Jansse als man van Kathelijn Cornelis Gherits de Leeuwdochter, haar zuster, met Michiel Jansse haar zoon, gesamentlijck present zijnde, haer recht, actie ende toeseggen ‘t welck sij hebbende sijn in alsulcke moerbodems ende moerdellen geheijten de Drunensche moerbodems ende dellen in de heerlijkcheijt van Loon tussen de Tilborgsche moer
   ende Assendeltse dellen gelegen, streckende van de Baen op totter Hollantse dijck toe. Dewelcke
   sij comparanten bij koop verkregen hebben van de kinderen van de heer van Drunen, uitwijsens
   seckere vestbrieven ende gewinchijns voor schepenen van Loon gepasseert d.d. 4 juni 1596, hebben de voorschr. weduwe en de voorschr. Arijaens Jansse met zijnen voorschr. huijsvrouwe ende met hen Michiel voorn. getransporteert ende overgedragen mitsdesen Jonckeren Diricken van Immerselle heer tot Loon voorschr. met afgaan ende vertijden. Etc. Actum den lesten december anno 1598


 2. Willemke Jans , *Sprang ±1550 , † Capelle (NB) 1604 .

  x ±1575   Gelden Anthonisz ( Paans) , *Capelle (NB) ±1540 , † Capelle (NB) 1609.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.