Janneken Pleune (Jangen Ploenendr) , † >1602.
Dochter van ? .


x Rijsoord (ZH) 21-8-1588 (otr Ridderkerk 31-7-1588)
    Cornelis Adriaensz (Cornelis Ariensz) Niesen , * ±1526 , † ±1593.
x (otr Rijsoord (ZH) 21-11-1593)
    Huijch Jorisz (Huijch Jorisz Huijgensz) , † ±1596.    

x 1597 (otr Ridderkerk 20-4-1597)
    Jan Jacopsz .    

RECHTSBOVEN: Het dorp Rijsoord

Kinderen:
 1. Cornelis Cornelisz (Jonge) Niesen , * 1588 , ~Ridderkerk 3-3-1588 , † ±1644 .

  x Ridderkerk 1615   Pieterken Bastiaensdr (Pietertgen Bastiaens) , † 1615.
   Otr. op 18-1-1615 in Ridderkerk.
   Cornelis Cornelisz, j.g. van Ridderkerk, en Pietertgen Bastiaensdr., j.d. van Ridderkerk, 1e afk. 18-1, getr. te Ridderkerk.

  x Ridderkerk 28-2-1616   Leentgen Willems Penninck , * 1586 , ~Ridderkerk 20-3-1586 , † >1657.

  2 kinderen


 2. Pleune Cornelisz (Ploen Cornelisz) Jongen Niesen , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 27-10-1591 , † >1615 .
   Overleden òp of ná 5-2-1616.

   Ten huize van zijn stiefvader Jan Jacobsz. snijder op Slikkerveer maakt Ploen Cornelisz. Jongen Nijessen, zoon van Cornelis Adrijaensz. Nijssen zaliger, geprocreërd bij Jangen Plonnendochter, op 5-2-1616 zijn testament voor de secretaris van Ridderkerk.
   Aan zijn halfzuster Grijetgen Jansdr. vermaakt Ploen 50 rijnsguldens, en aan zijn halfzusters Nelgen Huijgen, Suantgen Jans, Jaeptgen Jans en Grijetgen Jans tezamen 100 rijsngulden.
   Zijn dagelijkse kleren en nog een bedrag van 10 rijnsgulden vermaakt Ploen aan de Armen van Ridderkerk, waarvoor hij in de kerk begraven dient te worden.
   Zijn overige goederen zouden komen aan zijn halfbroers en halfzusters ’van sijnnen vaeder salger", dus van Ploens vaderszijde, mits zij daarvoor ’een oerlijcke [=fatsoenlijke] vuytvaert van sullen houden dat ick testamentuer eerlijck ter aert mach geholpen woorden".
   Indien één van zijn [tenminste 4] halfbroers of halfzusters tegen het testament bezwaar mocht maken, zou die van zijn erfenis worden uitgesloten en zou diens portie komen aan de voornoemde Armen.
   Opvallend is het ontbreken in dit testament van Ploens volle broeder Cornelis.


 3. Nelgen Huijgen , * ±1595 .

   Nelgen Huijgen wordt in 1616 in het testament van Pleun Cornelisz. Jongen Niesen als zijn halfzuster genoemd.


 4. Grietgen Jans (Grijetgen Jansdr) , * >1596 .

   Grietgen Jansdr. wordt in 1616 in het testament van Pleun Cornelisz. Jongen Niesen als zijn halfzuster genoemd.


 5. Jaeptgen Jans , * >1596 .

   Jaeptgen Jans wordt in 1616 in het testament van Pleun Cornelisz. Jongen Niesen als zijn halfzuster genoemd.


 6. Huijch Jansz , * 1598 , ~Ridderkerk 20-12-1598 .


 7. Swantgen Jans (Swaentien Jans) , * ±1599 , ~Ridderkerk 13-2-1600 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.