Janneke , † ±1585.
Dochter van ? .


x
    Tonis Jansz de Leeu , † Capelle (NB) 1579.
Kinderen:
 1. ?? Adriaen Thonisz die Leu , † <1548 .

   Opten xxixe novembris 1547 in Capelle soe hebben Jost Lemmensz de Wit eijscher, ter eenre, ende de weduwe van Adriaen Thonisz de Leeuw ende Jan Thonisz de Leuw als voocht van de kinderen van Adriaen, ter andere zijde. Vonnis: de weduwe betaelt aan Joost.

   Opten xvije meert xvc seven ende vijftich [17-3-1557 in Capelle] compareerden Matheus Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan die Leu tbv Adriaen Toniss die Leu sijn bruers kijnderen.

   Compareerde Adriaen Janss Raet als voocht van Adriaen Toniss die Leu kijnt ende bekende voldaen te sijn van Adriaen Willemss die Smit op 9-12-1560 in Capelle.

   Op huijden desen 22e februarij 1584 in Capelle so is Anna Tonis Papendr gecompateert ende Jacopsken Jacopsdr ende Tonis Jacopss beijde erfgenamen van Beliken Tonisdr mits oock Jan Arienss de Leu als voocht van de erffgenamen van Tonis Toniss Papen ende sijn veraccordeert betreffende de erfenis van Lijntken Tonisdr, hun alder bestemoeder.

   Op 6-3-1657 in Capelle compareerden Jan Toniss die Leu ende Adriaen Janss Cant die ro[..]ge van Dordrecht als voochden van Adriaen Toniss die Leu weeskijnderen ende Jan Adriaensz Cuijter ende gaven over met eender verlije als recht is Matheeus Janss.
   In manieren hier nae volgende sijn minnelijcke met een overcomen Jan Adriaensz Kuijter hij die voochden van Adriaen Toniss die Leu kijnderen aengaende den sterfhuijs van Truijcken Jansdr bij tusschen spreken met twee goede mannen te weten Jan Hendricsz Maes ter sijde vande voochden ende Wouter Petersz, oom, ter zijde van Jan Adriaensz Kuijter. Jan krijgt geld van de voochden ivm het sterfhuijs van Truijcken, sijne huijsvrouw.

  x   Truijcken Jansdr .
   Zij hadden een zoon Jan, die begin 1584 wordt vermeld, en mogelijk zijn zij ook de ouders van Henricxken Adriaen
   Toniss die Leu dr.

   Capelle, 6-2-1548: soe heeft Truijcken Adriaen Thonisz de Leeuws weduwe bijden heere ende bijden voocht Jan Thoonisz de Leuw gecoft van huer kinderkens bij Adriaen.

   Capelle, 17-3-1557:
   - Jan Adriaensz Kuijter ter eenre ende die voochden van Adriaen Toniss die Leeuwen kijnder sluiten een accoort mbt de erfenis van Truijcken Jansdr [echtgenote van Adriaen Toniss] met behulp van Jan Hendricsz Maes ter sijde van de voochden en Wouter Peeterss oom, ter sijde van Jan Adriaen Kuijter.
   - In manieren hier nae volgende sijn minnelijcke met een overcomen Jan Adriaensz Kuijter hij die voochden van Adriaen Toniss die Leu kijnderen aengaende den sterfhuijs van Truijcken Jansdr bij tusschen spreken met twee goede mannen te weten Jan Hendricsz Maes ter sijde vande voochden ende Wouter Petersz, oom, ter zijde van Jan Adriaensz Kuijter. Jan krijgt geld van de voochden ivm het sterfhuijs van Truijcken, sijne huijsvrouw.

  2 kinderen


 2. Maeijke Thonis de Leeu , *Raamsdonk ±1560 , † Capelle (NB) 12-10-1649 .

  x ±1581   Cornelis Adriaens Seeu , *Sprang ±1560 , † ±1641.

  6 kinderen


 3. Jan Thonissen de Leeu , *Capelle (NB) ±1570 , † Capelle (NB) 1643 .

  x   Aenken Joesten , † Capelle (NB) 1646.

  x   Jacopsken Geertis .

   In de Vrijhoeven Compareerden opten xxxe dach october 1651 Jacopsken Geerits laest weduwe van JanToniss de Leeuw geassisteert met Handrick Jacopss, haeren gecoren voocht in desen, ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Anneken Jans. weduwe Adriaen Lenaertss, haeren dochter.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Antonis de Leeu x Jacopken Gerits, laest weduwe van Jan Corneliss za., ende haere kijnderen verweckt bij Jan Corneliss voorss. met namen Jan Jan Corneliss, Anneken Jansdr int bijwesen ende overstaen van Corst Lenaertss als gerechte bloetvoocht vande naergelaten weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss verweckt in echte bedde bij Anneken Jans voorss ende Jan Janss als toesiender der selver voorss weeskijnderen ende dat van haere erffelijcke goederen die sij tsamen inde Vrijhoeven liggende hebben opten xxiije dach aprill 1635 in de Vrijhoeven. De akte is nĂ­et afgemaakt.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.