Janneken Cornelisse , † >1610.
Dochter van ? .    Ghijsbrecht Jansz ( Schilperoort) , † <1607.
Kinderen:
 1. ? Aeghtgen Ghijsbrechts ( Schilperoort) , † <5-1618 .

  ◊   Werbout Bastiaensz (van der Wel) , * ±1545 , † <5-1618.

  4 kinderen


 2. ??? Lenert Gijsbrechtsz Schilperoort .

   In januari 1632 was in Charlois sprake van "Lenert Gijsbrechtsz Schilperoort als kerckmeesters van Charlois".

   Leendert Gijsbrechtsz Schilperoort en Adriaen Lenertsz Smitshouck, schepenen van Charloijs, worden aldaar op 7-1-1636 vermeld.

   Schilperoord: 29-12-1631: Lenert Gijsbrechtsz. Schilperoort onze inwoner, krijgt getransporteerd: een huis, berg en schuur in Charlois op Smitshoek aan ís Herendijk.

   In Charlois was sprake van "isaac van der swaen en leendert gijsbrechtse schilperoort opten 8 junij 1641".

   Charlois, d.d. 1-5-1650: Willem Willemsz. van Zijl secretaris en rentmeester van Mijnsheerenland van
   Moerkerken getrouwd hebbende Ploontgen Adriaensdr. de dochter van Adriaen Eeuwoutsz. dijkgraaf en schout van Charlois en Maertgen Adriaensdr. zijn huisvrouw beide zaliger heeft getransporteerd aan Lenert Gijsbrechtsz. Schilperoort onze inwoner de helft van omtrent 4 morgen 5 hond 30 roeden weiland in Charlois in het Abtsblok (belend o.a. Anna Lenertsdr. Pors, weduwe van Bastiaen Aertsz. Spruijt).


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.