Jannetgen Ploenen (Janneken Pleunen) , *Ridderkerk ±1570 , † >1629.
Dochter van ? .
Janneken Pleunen trad op als getuige bij de doop van Marijken Lenerts ( Slickeveer) .


x Rijsoord (ZH) 21-8-1588 (otr Ridderkerk 31-7-1588)
    Cornelis Adriaensz (Cornelis Adriensz) .    

x Ridderkerk 12-1593 (otr Rijsoord (ZH) 21-11-1593)
    Huijg Jorisse Huijgen .
x 1597 (otr Ridderkerk 20-4-1597)
    Jan Jacobsz .    

RECHTSBOVEN: Ridderkerk in 1584

Kinderen:
 1. Nellitgen Huijghen , * 1596 , ~Rijsoord (ZH) 20-10-1596 , † <9-1663 .

  x Rijsoord (ZH) 9-5-1621   Frans Floren Plaisier , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 30-7-1591 , † Rijsoord (ZH) 6-4-1637.

  x Rijsoord (ZH) 27-3-1639   Willem Jansz .
   Willem Jansz, jm, van ontrent Brussel, wonend te Rijsoort, en Nelleken Huijgen, wd van Franchoijs Florisz, beijde woonende in Rijsoort.

  5 kinderen


 2. Grietgen Jansdr , * ±1600 .


 3. Swaentgen Jansdr , * ±1600 , † <1662 .
  Swaentgen Jansdr trad op als getuige bij de doop van Janneken Willems , de doop van Jan Willems .
   Overleden tussen 16-11-1632 en 10-11-1661.

   Swaentgen Jansdr, vrouw van Leendert Ariensz, werd op 16-3-1627 in Rotterdam vermeld.

   Rotterdam, 16 maart 1627:
   Jan Jacobsz en zijn vrouw Jannetgen Ploenen, won. onder het ambacht van Ryderkerck, benoemen elkaar tot universeel erfgen. met legaten aan haar voordochter Nelletgen Huygen, vrouw van Frans Florisz, secretaris van Rijsoort, en hun dochters Grietgen Jansdr, Swaentgen Jansdr, vrouw van Leendert Ariensz, en Jaepgen Jansdr, vrouw van Pieter Lenertsz.

  x   Leendert Ariensz (Lenaerdt Arienszen) Slickeveer .
   Kinderen: Pleun, Cornelis en Marijken.

   Leendert Arijensz Slickerveer, oud heemraad alhier, ziek op bed liggend, maakt een nieuw testament bij notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp op 10-11-1661 in Ridderkerk. Hij vernietigt hiermee het testament van 16 november 1632 opgesteld met Swaentgen Jans, zijn overleden echtgenote, bij notaris Gerrit van der Hout te Rotterdam. Pleun Leendertsz krijgt een jaar na zijn vaders dood een bedrag van achthonderd gulden en dient afstand te doen van de verdere nalatenschap; de overige na zijn dood nog in leven zijnde kinderen erven de verdere nalatenschap.

  3 kinderen


 4. Jaepgen Jansdr , * ±1600 .
  Jaepgen Jansdr trad op als getuige bij de doop van Cornelis Lenaerdts ( Slickeveer) .

   Jaepgen Jansdr, vrouw van Pieter Lenertsz, werd op 16-3-1627 vermeld.

  x   Pieter Lenertsz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.