Jenneken , † >1576.
Dochter van ? .


x
    Meeus Lambert Meesz , * ±1510 , † Sprang 1572.
Kinderen:
 1. ??? Tonis Meeus , † <3-1603 .

   Dat voor ons comen is Truijcken wed. van Tonis Meeuss met Jan Ariaenss Leeu haeren gecoren voicht die haer bijden heeren is gegeven, ende heeft vuijt crachte van een testament gemaect tusschen Tonis Meeuss ende Truijckens voorss testateurs gemaect voor schout ende heemraders vander Sijdewijn van dato den XXIIen Junij anno XVIc XCVI voor ons getoont ende heeft overgegeven zoo als recht is Jan Toniss haeren zoene verwect bij Tonis Meeuss voorss, den oostenssen acker met de schuure daer op staen daer sij met Tonis Meeuss haeren man op gewoent hebben, geleghen inde bedrijve van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is, Eerit Lambertss, ende aen de weestsijde
   Truijcken wed. van Tonis Meeuss voorss streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe ende dat vuijt wijsende der coopcedulle gemaect bij Tonis Meeuss ende Jan Toniss sijnen soene, van dato den XIIen februarij 1603.

   Reeckeninghe ad reliqua voor Peeter Adriaenss Greijn als voocht ende Jan Geritss als toesiender van de kijnderen van Tonis Meeuss, sedert 2-4-1627. Aldus gereeckent int bijwesen van oa Jan Janss de Bie x Tonisken Jans ende Adriaen ende Truijcken Janss, 24-9-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

  x   Truijcken , † >1603.

   Sprang, februari 1604: Truijcken Tonis Meeuss weduwe met Jan Ariaenss Leeu haeren
   gecooren voicht, ende hebben vertegen tot behoefte van Jan Toniss haeren soen,
   ende Goyaert Deniss haeren swager, opt geseet met die timmeringe daer op staende, soo sij dat met Tonis Meeuss haren man beseten ende bewoent heeft, gelegen inden bedrijve van Sprang. Daer aen doost zijde naest geerft is Eerit Lambertss ende aen die weestzijde Jan Ariaenss Leeu, streckende vander Nijeuwer strate zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe. Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Goedert Deniss ende Jan Toniss vant boven gescreveb geseet.

  2 kinderen


 2. Lambert Meeusz , *Sprang ±1535 , † Sprang 1586 .

  x   IJken Gerits , † Sprang 31-3-1613.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.