Job Aertsz .
Zoon van ? .    Trijntghen Cleijs .
Kinderen:
 1. ??? Cornelis Joppen , † ±1604 .

    NN. , † <1-5-1601.

  ??? Rijsoord (ZH) 17-5-1601   Mariken Ariens .
   Cornelis Joppen, wd. van Westmaas, en Marijken Ariens, j.d. in Rijsoirt.

  3 kinderen


 2. Pieter Joppen .
  Pieter Joppen was getuige bij de doop van Job Teunisse , de doop van Job van der Nes (??) .

  Barendrecht 10-1619   Lijsbeth Theunisse , *West-Barendrecht ±1595 .
   Ondertrouw op 13-10-1619 in Barendrecht.
   Pieter Joppe, j.g. van West Barendrecht, en Lijsbeth Theunis, j.d. van West Barendrecht. Kinderen: Job (2x), Teunis, Coenraet, Trijntge en Geeman.

   Zij had een broer Geerit Teunisse, die gehuwd was met Adriaentge Ariens.

  6 kinderen


 3. Neeltgen Joppen .
  Neeltgen Joppen was getuige bij de doop van Lenaert Crijnenz (?) , de doop van Maritgen Clemens (Maertge Clemens) van den Nes .

  ±1605   Anthonis Geemansz. (Thonis Ghenis) , * ±1570 , † 1619.
  Thonis Ghenis was getuige bij de doop van Lijsbetge Clements van der Nes .

      Zoon van Gheemen Cornelisz en Lijsbeth Thonisse .
   Kinderen: Gerrit, Lijsbeth, Geemen, Job (2x), Cornelis, Coen en Trijntge.
   In een akte van 22-11-1611 wordt hij 41 jaar oud genoemd.

   In 1618 nam Thonis Genis 8 h., toebehorend aan de kerk te Ridderkerk, in pacht, die voordien voornamelijk gebruikt waren door Arien Thonis, schout van West-Barendrecht.

  8 kinderen


 4. Coenraet Joppen (Coen Joppen) .
  Coen Joppen was getuige bij de doop van Job Teunisse .

   Hij was boer in West-Barendrecht.

  ?   Maritge Geemans .
  Maritge Geemans was getuige bij de doop van Neeltgie Cleijsse , de doop van Job Pieters .

      Dochter van Gheemen Cornelisz (?) en Lijsbeth Thonisse (?).


 5. ? Annen Joppen .

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.


 6. ? Arien Joppen .


 7. Aert Joppen .


 8. Eewout Joppen .

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.


 9. Lijntgen Joppen , *West-Barendrecht ±1575 , † 1619 .
  Lijntgen Joppen was getuige bij de doop van Job Pieters , de doop van Cornelis Cleijsz (?) .

   Lijntgen/Lijnke Joppen had een broer Pieter Joppen.

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.

    Clement Bastiaenssen van der Nes , *Rijsoord (ZH) <1580 , † >1657.
  Clement Bastiaenssen was getuige bij de doop van Job Pieters .

      Zoon van Bastiaen Francken (Bastiaen Vrancken) van den Nes en NN. .
   Ondertrouw op 11-12-1599 in Rijsoord (ZH).
   Clement Bastiaenssen van der Nes in Rijsoirt en Lijnken Joppen uijt West Barendrecht: "bescheijt gegeven om te trouwen".
   Kinderen: Anneken, Bastiaen, Lijsbetge, Job (2x) en Maritge.

   Familienaam Van der Nes/Esch.

   Clement Bastiaensz. was boer in het Oude Land van West-Barendrecht, gegoed te West-Barendrecht, kerkmeester van Barendrecht (1627-1628).

   Clement werd op 9 augustus 1649 gevrijwaard van verschuldigde betalingen aan weeskinderen van zijn (ha1f)broer Willem Bastiaensz. van den Nes.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.