Johanna Teunis , † <1687.
Dochter van ? .


×
    Ghijsbert Geeridtssen (Ghijsbert Geeridt Cornelissen) Hoeffnaegel , † Loon op Zand 14-9-1704.
Kinderen:
 1. ? Jan Ghijsbertsen Hoeffnaegel .

   Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Gijsbertsen Hoeffnagel, woonende tot Amsterdam, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Geerit Tijsen van Riel, seecker buijten dijcks delleken, gelegen opt Stapeleijnt, groot ontrent vier hont, belent oost Peternel Wagemacker, west Cornelis Sprangers, streckende vanden teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloofte hij vercooper, den Cooper int voorsr delleken te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe.


 2. ? Peter Gijsbertsen Hoeffnaegel .

   Loon op Zand, 20-3-1714: Trijntie Jansse, als moeder van Jan Pitersse Hoeffnagel, die verwekt is bij Pieter Hoeffnagel, verklaart ontvangen te hebben van wed. Jan Claessen Rosenbrant en Jan Gijsbertse Hoeffnagel een bedrag van 300 gulden als uitbetaling van de erfenis van Gijsbert Hoeffnagel.

  ×   Trijntie Jansse .

   Gijsbert Geritsen Hoeffnagel maakte zijn testament op 15-2-1698 in Loon op Zand. Erfgenamen zijn zijn zoon Jan Gijsbertsen Hoeffnagel, schoonzoon Jan Claessen Roosenbrant, kinderen of erfgenamen van Peter Gijsbert Hoeffnagel en Trijntie Janssen.

  1 kinderen


 3. ? Huijbertje Gijsberts Hoeffnaegel , *Loon (NB) ±1655 , † <1730 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 4-2-1680   Jan Claesz Rosenbrand , *Loon op Zand 1645 , ~Loon op Zand 26-11-1645 , † <1712.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.