Joost Bertrams (Joost Bertens) , † <1592.
Zoon van Bertram Jan Beltramsz (Bartrom Jan Bartroms) de Bont en Pieterken Jacob Henric Sijmonsdr .


Kinderen:
 1. Aert Joost Bertroms (Aerden Joosten Bertrums) .

   Aert Joost Bertroms wordt in 1631 in Sprang vermeld.

   Loon op Zandv d.d. 3-2-1600:
   Wij Willem Martens van Gils ende Jan Wouter Claessen de Bondt, schepenen in Venloon, voor ons gecomen
   Aert Joost Bertrums, Adriaen Henric als man van Lijntken Joost Bertrums ende Barbel Joost Bertrums met Caerl Huijberts als haer gecooren momboiren, bekennen betaelt te wesen van Adriaen Adriaen Bertrums ende Peter Bertrums in naam van hem selven en nog als momboir van de onbejaerde kijnder van Peter Bertrums ende Peter
   Joosten van alsulcke som van zestig ca. gld. als dezelfde Adriaen Peter ende Peter in de voorschr. resp. qualiteijt
   hem belooft hadden te voldoen ende te betalen in de haere 88 en 89 ter causen van deijlinge van goederen van Jan Joost Bertrums, schelden den selven daer af geheelijck quijt den 3e februarij 1600.

   Loon op Znad, 7-12-1618: Aerdt Joost Bertroms en Adriaen Hendricksen Vos, geh.m. Lijntken Joost Bertroms, en Willem Janssen Boon, geh.m. Berbeltken Joost Bertroms, dragen inkomsten van cijnsen over aan Heijlken Aerts, wed.v. Carel
   Huijbertssen en haar kinderen.
   Het gaat om cijnsen die Huijbert Jan Loijen betaalde en die Jan Bertroms overgedragen heeft aan zijn zuster
   Jacopsken Bertroms, en cijnsen die Adriaen Bertroms de Bondt overgedragen heeft aan zijn zuster, voornoemde
   Jacopsken

   Loon op Zand, 7-1-1626:
   Aert Joost Bertrons, als voogd van het kind van Willem Aertssen en Marijken Aerts, en Aert Janssen, geh.m. met Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, voor het kind van Jan en Lucia, dragen rechten op roerende goederen en beesten over aan Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht.

   Loon op Zand, 3-6-1626:
   Dingeman Jan Joosten, schepen, geassisteerd met zijn oom Jan Hendricx Verduijn en zijn neef Jan Willemssen Verhoeven, en Catharina Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen de Vos, geassisteerd met haar zoon Joost Adriaen Henricxssen en haar broer Aert Joost Bertrons, maken huwelijkse voorwaarden op.

   Dingeman Jan Joosten en Aert Joost Bertrons worden aangesteld als curator van Marie, wed.v. Henrick Wouter
   Goessen, die zeer oud en impotent is op 9-10-1630 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 28-5-1632:
   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs. Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Geeritssen Tuijmelaer en Aert Meeussen als man van Lijsken Aert Adriaens de kooppeninningen op 2-8-1633 ontvangen hebben.

   Loon op Zand, 23-8-1642: Denijs Willem Janssen Boom, tevens voor Aert Joost Bertroms als voogden over Jenneken Willem Janssen Boom (23 jaar oud), transporteert goederen aan Peter Janssen Bijster.

   Aert Joost Bertroms en zijn zoon Joost stellen zichborg voor Peter Janssen Bijster terzake van diens aankoop van goederen op 20-10-1642 in Loon op Zand.

  x   Claesken Claesdr .
   Loon op Zand, 27-4-1647 :
   1. Joost,
   2. Adriaen,
   3. Cornelis Wouter Geeritssen Tuijmelaer, gehuwd met Judith en
   4. zij allen voor Marcelis Adriaenssen, gehuwd met Claesken,
   allen kinderen van Aert Joost Bertrons en Claesken
   Claessen, sluiten een overeenkomst met Jan Willemssen van Vught, zoon van Maijken Aert Joost Bertrons.

   Loon op Zand, 8-1-1647:
   Joost, zoon van Aert Joosten Bertrons en Claesken Claesdr. en weduwnaar van Maijken Cornelis Andriessen, sluit een overeenkomst met Adriaen Aert Joost Bertrons en Henrick CornelisBie, als voogden over de vier onmondige kinderen van Joost en Maijken.

  4 kinderen


 2. Catharina Joost Bertrons (Lijntken Joost Bertrums) , † <1626 .

   Loon op Zand, 7-1-1626:
   Beslechting van een geschil tussen Catharina Aert Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, haar zoon Joost en Aerdt Joost Bertrons als voogd van het kind van Wouter Diercxssen en Marie Adriaen Vos, enerzijds en Jan Aertssen Crents in naam van zijn broers en zusters en Adriaen Peeters Crents en Cornelis Jan Gijben als voogden van de kinderen van Aert Peterssen Crents en Eeltken Jans.

   Loon op Zand, 27-5-1626:
   Catharina Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, transporteert goederen aan haar zoon Joost Adriaen Hendricxssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van het onmondige kind van Jacop Willems en Sijken Adriaen Henricxssen.

   Loon op Zand, 6-5-1628:
   Catharina dochter wijlen Joost Bertrons, geh.m. Dingeman Jan Joosten, eerder wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, maakt haar testament. Erfgenamen zijn haar zoon Joost Adriaenssen en haar kleinzoon Jan, onmodige zoon van Wouter Diercxssen en Maria Adriaens.

  x   Adriaen Henric (Adriaen Hendricksen) Vos .

   Adriaen Henric als man van Lijntken Joost Bertrums wprdt op 3-2-1600 in Loon op Zand genoemd.

   Loon op Zand, 7-12-1618:
   Aerdt Joost Bertroms en Adriaen Hendricksen Vos, geh.m. Lijntken Joost Bertroms, en Willem Janssen Boon, geh.m. Berbeltken Joost Bertroms, dragen inkomsten van cijnsen over aan Heijlken Aerts, wed.v. Carel
   Huijbertssen en haar kinderen.
   Het gaat om cijnsen die Huijbert Jan Loijen betaalde en die Jan Bertroms overgedragen heeft aan zijn zuster
   Jacopsken Bertroms, en cijnsen die Adriaen Bertroms de Bondt overgedragen heeft aan zijn zuster, voornoemde
   Jacopsken.

  x   Dingeman Jan Joosten .
   Otr. op 3-6-1626 in Loon op Zand.
   Loon op Zand, 3-6-1626:
   Dingeman Jan Joosten, schepen, geassisteerd met zijn oom Jan Hendricx Verduijn en zijn neef Jan Willemssen Verhoeven, en Catharina Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen de Vos, geassisteerd met haar zoon Joost Adriaen Henricxssen en haar broer Aert Joost Bertrons, maken huwelijkse voorwaarden op.
   Lijntken en Dingeman Jan Joosten testeren op 6-5-1628 in LoZ.

   Dingeman Jan Joosten en Aert Joost Bertrons worden aangesteld als curator van Marie, wed.v. Henrick Wouter Goessen, die zeer oud en impotent is op 9-10-1630 in Loon op Zand.

  3 kinderen


 3. Barbel Joost Bertrums (Barbeltken Joosten) .

  x   Willem Jansen Boom .
   Getouwd tussen 1600 en 1619.

   Loon op Zand, 7-12-1618:
   Aerdt Joost Bertroms en Adriaen Hendricksen Vos, geh.m. Lijntken Joost Bertroms, en Willem Janssen Boon, geh.m. Berbeltken Joost Bertroms, dragen inkomsten van cijnsen over aan Heijlken Aerts, wed.v. Carel
   Huijbertssen en haar kinderen.
   Het gaat om cijnsen die Huijbert Jan Loijen betaalde en die Jan Bertroms overgedragen heeft aan zijn zuster
   Jacopsken Bertroms, en cijnsen die Adriaen Bertroms de Bondt overgedragen heeft aan zijn zuster, voornoemde
   Jacopsken.

   Aerdt Joost Bertroms en Ariaen Hendricxen, geh.m. Lijntken Joosten, en Willem Janssen Boom, geh.m.Berbeltken Joosten, maken een boedelscheiding van goederen van Joost Bertroms op 3-1-1619 in Loon op Zand.


 4. Jan Joost Bertrums , † <3-1600 .
   Vóór 3-2-1600 reeds overleden, wanneer de kinderen van zaliger Joost Bertrums bekend hebben te zijn betaald ter cause van deling van goeden van Jan Joost Bertrums.


 5. Bertram Joosten de Bruijn , *Sprang ±1580 , † ±1635 .

  x ±1607   Maijken Goijaertsdr , † Capelle (NB) 1667.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.