Joostie Cornelis , * ±1625 , † <1657.
Dochter van Cornelis Joosten en Grietgen Leenders .


x Hendrik-Ido-Ambacht 24-6-1646 (otr Hendrik-Ido-Ambacht 26-5-1646)
    Wouter Willemsz , † >1684.
Kinderen:
 1. Cornelis Woutersz van der Hoeven , * 1648 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 27-6-1648 , † Sandelingen-Ambacht 13-4-1716 .
   Uit zijn testament van 9-4-1716 blijkt dat Cornelis nĂ­et getrouwd was.

   Op 9-4-1716 comp. voor notaris Hendrik van den Hoep: Cornelis Wouterse van der Hoeven, wonende onder Sandelingen-Ambacht, "sieckelijck sijnde, edogh sijn volcome verstant redenen & memorie seer wel magtigh zijnde, ende colcomentl[ijck] gebruickende, soo tgeene ons notaris 7 getuigen uijterlijck is gebleecken" en maakte zijn testament. Cornelis overleed op 13 april.

   Cornelis Woutersz van der Hoeven had 50 weken gewoond in het huis van Cornelis Dircksz. Gouwenaer en zijn huisvrouw Maria Jans van Rotterdam te Sandelingen-Ambacht en in dat huis is hij ook gestorven. Uit Cornelis Wouter’s erfenis werd een betaling aan Cornelis Dircksz. Gouwenaer "voor 50 weecken ’t huijs leggend van de overledenen tot ses sts ’s weekcks, de leverantie van een laecken tot doodtkleet, alsmede voor wassen en schoonmaecken van de kleeding van de overledene en het tot Dordregt gaen om kleederen te coopen voor de erfgenaemen van deselve" van f 19:0:0. De kosten voor rouwkleding voor de 3 erfgenamen waren f 69:2:0. De kosten van Cornelis’ begrafenis - met inbegrip van 2 halve vaten bier - waren f 8:3:6.
   Cornelis had tot zijn erfgenaam benoemd Jacob Corns. Gouwenaer, maar wel onder bepaalde voorwaarden, want anders zouden alsnog de 3 kinderen van zijn broer Willem Wouterse van der Hoeven zijn erfgenamen worden.
   Hij was een zoon van Wouter Willems en Joostie Cornelis.

   Cornelis was boerenarbeider. Cornelis was in dienst als knecht van Hendrik Aertsz. Sandelings.

   Cornelis maakte - enkele dagen voor zijn overlijden - op 9-4-1716 een testament op.


 2. Leendert Wouters Verhoeck , * 1653 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 23-3-1653 .
   Hij was een zoon van Wouter Willems en Joostie Cornelis. Van hem is verder niets bekend.


 3. Willem Woutersz van der Hoeven , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1655 , ~Hendrik-Ido-Ambacht ±3-10-1655 , † ±1703 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 20-8-1678   Willempje Nijsse , * ±1655 , † <6-1697.
      Dochter van Nijs Willemsen (??) en Sara Hermens Celosse (??).
   Willem Wouterse van der Hoeve, j.m., en Willmetje Nijssen, beijden won. te H.I.A.

   Willempje Nijssen was mogelijk een dochter van Nijs Willemsz en Sara Hermens Celosse. Zij had dan een oom Pieter Willemsz. Nijssen, die in 1675 een huis transporteerde aan Hendrik Gerritsz Cranendonck, een huis dat in 1655 eigendom was van Willempje’s schoonvader en dat in 1696 wordt aangekocht door Willempje’s weduwenaar Willem Woutersz van der Hoeven.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 16-6-1697   Aeghjen Jans van der Leck , *Den Briel 1662 , ~Den Briel ±26-11-1662 , † 1705.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.