Joris Jansz , † ±1568.
Zoon van Jan Jacobs en NN. Adriaen Willemsdr .
Joris Jansz trad op als getuige bij de ondertrouw van Adriaen Jacobsz .


x >1556
    Emmeken Claesdr van Beveren , † ±1574.
x <1568
    Ariaentge Floris Gijszdr ( Besemer) .    

    Dochter van Floris Gijsbertsz Besemer en Bastiaentge .
Kinderen:
 1. Adriaantje Joris Jansdr .

  x <1607   Adriaen Anthonisz (Adriaen Thonisz) van Driel , † 29-11-1597.

  x <1617   Jan Pietersz Vinck , † >1624.
   Eind 1616 was sprake van "Jan Pietersz. Vinck, getrouwd met de weduwe van Adriaen Thonisz. van Driel".
   Op 7 april 1632 was er sprake van "zaliger Jan Pietersz. Vinck".

   Jan Pietersz. Vinck, mede-heemraad in Mijnsheereland, had een broer Pieter Pietersz. Vinck, die op 28-7-1619 optrad als borg voor hem.

   Kleine Lind, 11 juni 1603: Jan Pieters Vinck te Mijnsheerenland transporteert 1 morgen 350 roe aan
   Anthonis Cornelifiz. Lodewijckx in een stuk van 6 morgen gemeen met de weduwe van Cornelis Tunis Loedewijcks cum suis, ten behoeve van de weeskinderen van
   Arien van Driell Anthonisse.

   Mijnsheerenland, 20 maart 1606 : Jan Pietersz. Vinck bekent verkocht te hebben aan Adriaen Adriaensz. Vinck, voogd van de nagelaten weeskinderen van Annetge Adriaensdr., verwekt door Pieter Pietersz. Vinck op de Westmaas, een jaarlijkse losrente ten bedrage van 42 Carolusgulden, 10 stuivers en 2 penningen Hollands, te lossen met de hoofdsom van 300 Cgld. Hij verzekert de jaarlijkse losrente op 10 morgen en 300 roeden vrij eigen land, gelegen in het Oudeland van Moerkercken. Noord: de gemeenlandse waterloop. Bewust land is zijn huisvrouw aangekomen bij overlijden van Aert Jansz., haar oom.
   De rentebrief is vervallen op 1 december 1627.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.