Coenraad Pietersz (Koen Pietersz) , † <1554.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Adriaen Coenen .

   Heinenoord, 8 februari 1560 (stilo curie Hollandie):
   Ingen Adriaenss Troost verkoopt aan Adriaen van Nispen Gerritss 265 roeden land in een stuk van 2 morgen, gemeen voet onder voet met Adriaen Coenen en Anna Coenen. Oost het land van Duijst te Delft, west de droge dijk, noord de erfgenamen van Jan Huijgenss en zuid mr. Adriaen Adriaenss jonge Blijenburch. De brief wordt bezegeld door Sebastiaen Aertss en Adriaen Oolertss.

   Gedurende de periode okt. 1561 en aug. 1563 verkoopt Adriaen Coenen in Heinenoord aan Jacob Adriaenss van Bemont een jaarlijkse losrente van 9 Karolusgulden, die hij verzekert op 22 morgen vrij eigen land in het Oudeland van Heinenoord. West de droge dijk, noord de erfgenamen van Jan Huijgenss, oost Dirck Beuckelss te Delft c.s. en zuid de erfgenamen van Lauwreijs Aertss en mr. Adriaen jonge Blijenburch te Dordrecht.


 2. Anna Coenen , * ±1530 , † <4-1563 .

  x <1563   Ingen Ariens Daenen Blaeck , *Heinenoord ±1532 , † Heinenoord <5-1579.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.