Kornelis .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Wiggert Cornelisz (Wigger Kornelisz) .

  x   Ingetie Cornelis .

  5 kinderen


 2. Pieter Kornelisz .

   Aafge Pieters, geh. met Willem Rengerts, won. te O/IJ, had broers Wigger en Dirk en haar moeder was Grietje Lenerts, die reeds was overl. op 11-2-1626, toen er een onderlinge verkoop plaats had van 1/6e deel in een woning.

   Ouderk. a/d IJssel, 22-12-1647: Fop Cornelisse x Aechte Wiggertse (won. alhier) ter ene en Jan Wiggertse voor zichzelf en Jan Leendertse als oom van J.W. als broers van Ingetgen Wiggertse en Cornelis Wiggertse, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wigger Wiggertse en Pleuntgen Jans (won. en overleden in de Cromme), ter andere zijde. Ter voorkoming van moeilijkheden in verband met het testament van wijlen Pieter Cornelisse, hun oudoom, gepasseerd voor notaris Van der Hoeff, aangaande 1 morgen land in de Cromme in de woningen waar W.W. en zijn vrouw P.J. woonden en overleden zijn. Hierop wonen nog steeds Fop Cornelisse en de voornoemde weeskinderen enz. Volgens het voornoemde testament aan de voornoemde Aechgen Wiggertse, vrouw van voornoemde Fop Cornelisse, omdat die naar zijn (Pieter Cornelisse) moeder genaamd was, bij hem aen dezelve gelegateerd, en wel dat voorn. 1 morgen land aan voorn. Aechten Wiggertse gelegateerd zal komen, aan de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van voorn. Wigger en Pleuntgen Jans met zulke vrijdommen als die aan dezelve van Aechten Wiggertse gelegateerd is, zonder dat een van de kinderen van W.W, en P.J. meer recht als de andere daaraan zal hebben. Als vergoeding krijgt Fop Cornelisse (in die kwaliteit) 5 hond land, aanbestorven van hun voorn. respectievelijke vader, moeder, schoonvader en schoonmoeder, gelegen in de woning van Heyndrick Cornelisse Decker, die daar nu woont), Fop Cornelisse aan de andere partij ƒ450.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.