Leenaert Japhets , † >1588.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Japhet Lenertsz .

   Japhet Lenertsz, Grietgen Japhetten en Jacob Arisz waren op 6-10-1605 in Ridderkerk getuigen bij de doop van Huijch, zoon van Gerrijt Arentsz.


 2. ? Nelletgen Japhets , † 8-10-1658 , [] Ridderkerk .

   Lidmaat te Ridderkerk op 4-10-1656: Nelletjen Japhets met att. van Charlois.

   Hier [in de kerk in Ridderkerk] leyt begraven Heindrick Pieterse Bijkerk insijn leven Hoogh heemraet tot Ridderkerc, sterf den 23 Augustus 1664.
   Hier leyt begraven Nelletgen Japhets, huysvrouw van Heinderick Pietersen Bijkerck, sterf den 8 October anno 1658.

   Charlois, 15-11-1659: Op verzoek van de secretaris van Ridderkerk getaxeerd de navolgende percelen land dewelke bij Neeltgen Japhetsdr. die zonder kinderen na te laten overleden is, etc.

    Heinderick Pietersen Bijkerck , † 23-8-1664, [] Ridderkerk .
      Zoon van Pieter Bijkerck en ?

   Rijsoord, 23-8-1664:
   Hendrick Pietersz Bijkerck, hoogheemraat, benoemt tot erfgenaam van zijn huis, hof, wagen, ploegen, land enz. zijn broer Cornelis Pietersz Bijkerck.
   Laatstgenoemde moet aan de overige erfgenamen een bedrag uitkeren van 3900 carolus gulden in gedeelten. Een helft binnen de tijd van 2 maanden na zijn overlijden en het resterend bedrag als volgt: de eerste drie jaar 500 gulden en daarna jaarlijks 450 gulden. De overige erfgenamen zijn: Arij Pietersz Bijkerck, Pietertie Pietersz Bijkerck, Cornelis Pietersz Bijkerck, Ariaentie Pietersz getrouwd met Arij Teunisz Spruijt, wonende in Dubbeldam. Elk voor 1/5 gedeelte van 3900 gulden. Maritie Pieters (= de dochter van Aeltie Pieters, zaliger) krijgt haar gedeelte als zij in het huwelijk treedt of bij haar mondige dagen. Pieter Meens, wiens zoon bij de erflater woont, krijgt een bedrag van 100 carolus gulden. Hij benoemt zijn broers Arij en Cornelis als executeur.


 3. Grietie Lenerts Jaeffette , * ±1584 , † IJsselmonde 8-2-1662 , [] IJsselmonde 2-1662.

  ±1610   Heijndrick Jansz in ’t Velt , *IJsselmonde ±1590 , [] IJsselmonde 1662.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.