Leendert Theunisz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Thonis Lenaerts , † <1642 .

   Thonis Lenaerts, die een broer is van Wouter en getrouwd met de zuster van Beligje.

   Rechtdag Langerak, 21-2-1604:
   - Wouter Lenaerts, als man ende voogd van Belitgen Henricxs, eiser, contra
   - Cornelis Henricxs,
   - Philips Bastiaens, als man en voogd van Dirricxken Henricx, zijn huisvrouw,
   - Thonis Lenaerts, als man en voogd van Maritgen Henricx,
   - Adriaen Henricxs en
   - Jan Eijngberts die getrouwd was met de jonge Maritge Henricx; deze gedaagden samen als erfgenamen van Henrick Dirricxs Mors, hun vader. De eiser verzoekt de ge­daagden te veroordelen tot betaling van de som van 38 carolus gulden, wegens zeker arbeidsloon en ge­leend geld. Beligje Hendriks heeft kennelijk een deel van het bedrag, dat zij op 24 mei 1603 van haar stief­moeder eiste, ontvangen. Wouter Lenaarts probeert nu, nadat de boedel van zijn schoonvader verdeeld is, het resterende deel op zijn zwagers en schoonzusters te verhalen. Cornelis Henricx, Philips Bastiaens ende Adriaen Henricx verzochten copie van de eis, wilden bij de volgende zitting daarop antwoorden. Thonis Lenaerts, die een broer is van Wouter en getrouwd met de zuster van Beligje, bekent de schuld aan zijn schoonzuster en is bereid zijn deel van het bedrag te betalen om alle verdere onnutte kosten te voorko­men. Twee weken later op 6 maart 160429, bij de volgende rechtdag geven de overgebleven gedaagden hun antwoord op schrift. De eiser verzoekt bij de volgende rechtdag te mogen antwoorden. De schepeen accorderen. De zaak is hiermee waarschijnlijk opgelost. Op de rol van de volgende rechtdag komt deze zaak niet meer voor.

   In Langerak op 27-5-1632 compareerde Wouter Lenaarts en heeft getransporteerd aan Thonis Leenderts, zijn broeder, 11/2 hont land achter de Waal in een weer van zeven mergen. Oostw. Thonis Aarts erfgenamen en westw. de erfgenamen van Hendrick Dirricks Mors. strekkende van de Leck tot aan Goudriaan.

   In Langerak op 31-10-1644 compareerde Merten Pieters, Bastiaan Cornelis Uul en Bastiaan Cors, mede inwoners van Langerak op verzoek van Wouter Leenderts, Jan Leendertsz en de weduwe met de kinderen van Thonis Leenderts om getuigenis der waarheid te geven.

  x   Maritgen Henricx (Oude Maritgen Henricx) , † <1606.
      Dochter van Henrick Dirricxs Mors en NN. .

  x   Neeltgen Pieters Croock , † >1647.

   Op 3-3-1648 comp. Neeltgen Pieters wede en boedelhoudster van Teunis Leenderts salgr., geass. met Pieter Pieters Croock haar broeder ter eenre, Leendert Teunis, Pieter Teunis, Adriaan Teunis ende Willem Teunis, Jacob Adriaans Oskamp man en voogd van Sijtje Teunis ende Willem Gijsberts als man en voogd van Anna Teunis, altesaam kinderen van Teunis Leendertse. Ter anderezijde verdelen de nagelaten boedel. Neeltje Pieters, wede behoudt de helft van 17½ mrg, is de helft van 2 weren waarop zij woont en de andere helft toecomt aan Wouter Leendersz. Noch ¼ part "achter Koeijen" wesende t’selve weer groot 9 mrg. 1 hont, sijnde t’rechte ¼ part van dien, Noch 3 mrg van 3½ mrg gelegen in de Morgenweren achter de Waal, daar van de vordere ½ mrg Adriaan Teunisz en Willem Teunisz en Jacob Adriaansz Oskamp toecomt. De kinderen krijgen 6 mrg. gelegen in’t weer genaamt "Eerichenweer" beneden de Waal over de Tiendwech. Adriaan Teunisz, Willem Teunisz en Jacob Adriaansz krijgen nog seeker weer lants groot 7 mrg. 3 hont genaamt "de Miltweer" Willem Gijsbertsz krijgt ƒ 1633,- 6 stuijvers.

   Neeltgen Peters won. Langerak wed. van Thonis Leenerts en Leenert en Ariaens Thonisse hare zonen wordt op 25-8-1653 vermeld.

  6 kinderen


 2. Jan Leenderts .

   In Langerak op 31-10-1644 compareerde Merten Pieters, Bastiaan Cornelis Uul en Bastiaan Cors, mede inwoners van Langerak op verzoek van Wouter Leenderts, Jan Leendertsz en de weduwe met de kinderen van Thonis Leenderts om getuigenis der waarheid te geven.


 3. Wouter Lenaarts , *Langerak ±1570 , † <9-1653 .

  x   Beeltje Henriks (Belitgen Henricxs) ( Uijl) , *Langerak ±1572 , † <6-1612.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.