Leentgen Bastiaens , † <1635.
Dochter van ? .


x
    Bastiaen Adriaensz Gelder , † <1624.
Kinderen:
 1. Leenert Bastiaensz Gelder .

  2 kinderen


 2. Claes Bastiaensz Gelder .

   Charlois, 20-3-1632: Claes Bastiaensz. Gelder onze inwoner bekende schuldig te wezen
   aan de Heiligegeestarmen van Charlois de som van 46 gld.

   Charlois, 29-4-1632: Jacop Jacopsz. van Cleeff den Ouden onze inwoner als procuratie
   hebbende van sr. Adriaen van der Dussen wonende binnen de stad Delft gepasseerd voor notaris Johan van Steelant residerende binnen Delft d.d. 28-4-1632, heeft getransporteerd aan Claes Bastiaensz. Gelder onze inwoner een huis en erf op het dorp van Charlois.

   Charlois, 24-11-1674:
   - Heijndrick en Jacob Claesz. Gelder,
   - Maijken Claesdr. weduwe van Willem Arijensz. Lange voor haar zelf,
   - Bastiaen Bruijn als voogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Claesz. Gelder en Heijndrick Claesz. als voogd van de nagelaten weeskinderen van
   - Bastiaen Claesz. Gelder;
   Zij zijn alle erfgenamen van Claes Gelder en bekenden getransporteerd te hebben aan Pleun Arijensz. van Cleeff zeker huisje en erf op het Dorp van Charlois.

  x   Aeltgen Jacobs van Cleef .

   Charlois, 10-5-1659: Jacob Jacobsz. van Cleef, Arij Jacobsz. van Cleeff en Klaes
   Bastiaensz. Gelder, als getrouwd hebbende Aeltgen Jacobsdr. van Cleef; alle kinderen en erfgenamen van zaliger den Ouden Jacob Jacobsz. van Cleeff hebben gezamenlijk en elk voor een derde part getransporteerd aan Pieter Claesz. Schuijer mede onze inwoner zeker huis en erf op het dorp alhier op de buitenkant van de zeedijk.

  5 kinderen


 3. Lijntgen Bastiaens Gelder .

   Charlois, 28-10-1634:
   - Leenert Bastiaensz. Gelder,
   - Claes Bastiaenz. Gelder voor haar zelf en sterk makende voor
   - Adriaentgen Bastiaensdr. Gelder [schuldbrief: weduwe Jan Jansz. IJserman], haar zuster, mitsgaders vervangende voor
   - Dirck Pontsz. als man en voogd van Lijntgen Bastiaensdr. Gelder en
   - Leenert Aernoutsz. als man en voogd van Neeltgen Bastiaensdr. Gelder;
   Zij alle als kinderen en erfgenamen van Leentgen Bastiaensdr. weduwe Bastiaen Adriaensz. Gelder, haar vader en moeder zaliger. Zij hebben getransporteerd aan
   IJsaack Joosten wever van IJsselmonde een huis en erf op het dorp van Charlois op het
   Kerkeland aan de Kerkstraat. Er werd een schuldbrief opgemaakt.


 4. Neeltgen Bastiaens Gelder .

   Charlois, 28-10-1634:
   - Leenert Bastiaensz. Gelder,
   - Claes Bastiaenz. Gelder voor haar zelf en sterk makende voor
   - Adriaentgen Bastiaensdr. Gelder [schuldbrief: weduwe Jan Jansz. IJserman], haar zuster, mitsgaders vervangende voor
   - Dirck Pontsz. als man en voogd van Lijntgen Bastiaensdr. Gelder en
   - Leenert Aernoutsz. als man en voogd van Neeltgen Bastiaensdr. Gelder;
   Zij alle als kinderen en erfgenamen van Leentgen Bastiaensdr. weduwe Bastiaen Adriaensz. Gelder, haar vader en moeder zaliger. Zij hebben getransporteerd aan
   IJsaack Joosten wever van IJsselmonde een huis en erf op het dorp van Charlois op het
   Kerkeland aan de Kerkstraat. Er werd een schuldbrief opgemaakt.


 5. Adriaentgen Bastiaens Gelder .

   Adriaentgen Bastiaens Gelder was gehuwd met Jan Jansz IJserman.

   Charlois, 18-1-1659:
   Adriaentgen Bastiaensdr. Gelder, weduwe van Jan Jansz. IJserman, voor haar zelf voor de ene helft, Jan Jansz. IJserman wonende tot Heenvliet en Jan Jansz. IJserman de Jongste, Willem Jansz. IJserman wonende tot Vlaardingen, Jan Cornelisz. Groenenboom, als getrouwd hebbende Maeritgen Jansdr. IJserman, voor haar zelf en haar te samen sterk makende voor Arijen Cornelisz. Groenenboom als getrouwd hebbende Bastiaentgen Jansdr. IJserman alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Jansz. IJserman haar vader zaliger voor de andere helft hebben te samen getransporteerd aan Bastiaen Claesz. Gelder onze inwoner zeker huisje en erfje staande en gelegen op het dorp van Charlois aan het Westeinde van de Kerkgraft.
   Bastiaen Claesz. Gelder, onze inwoner, bekende schuldig te wezen aan de Heiligegeest Armen van Charlois de som van 200 gld.

  x   Jan Jansz IJserman .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.