Leijntje Cornelisse , * ±1645 , † 8-1696, [] ’s-Gravendeel 31-8-1696.
Dochter van ? .
Get. bij de overl. aangifte: Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .


x ±1670
    Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant , † 1701, [] ’s-Gravendeel 3-1701.
Kinderen:
 1. Pieternel Teunisse Eellant , † 5-1696 , [] ’s-Gravendeel 20-5-1696.
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .
   "Den 20 meij 1696 ontfangen van Teunis Centen Eellant drie gulden over ’t regt van begraven van sijn dogter genaempt Pieternel Teunisse Eellant en gehoorende onder de classis van drie gul."


 2. Sijgje Teunisse Eellant , † Mookhoek 8-1696 , [] ’s-Gravendeel 17-8-1696.
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .
   "Den 17 augustij 1696 ontfangen van Teunis Centen Eellant, woonende in de Moockhoeck, onder deze jurisd. de somme van drie guldens, voor ’t regt van begraven van desselfs dogter, genaemt Sijgje Teunis Eellant, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden."


 3. Teuna Teunisse Eellant , † 1697 , [] ’s-Gravendeel 3-11-1697.
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .
   "Den iii novemb. 1697: ontfangen van Teunis Centen Eellant drie gulden voort regt van begraven van sijn dogter, genaempt Teuna Teunis Eelant, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden."


 4. Govert Teunisse Eellant , † ’s-Gravendeel 12-1697 , [] ’s-Gravendeel 15-12-1697.
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .
   "Teunis Centen Eellant voort regt van begraven van sijn soon, genaemt Govert Teunissen Eellant en aengevinge gedaen hebben onder de classis van drie gulden."

   Govert Teunisse Eelhant, wonende te ’s-Gravendeel.


 5. Maria Teunisse Eellant , [] ’s-Gravendeel ±2-10-1731.
  Maria Teunisse trad op als getuige bij de doop van Teuna Ariens Eellant .

  x Dubbeldam 8-12-1686   Willem Dircks van de Merwe , *Dubbeldam 1686 , [] ’s-Gravendeel ±23-11-1718.
      Zoon van Dirk Willems (van de Merwe) en ?
   Blijkens een verkoopakte rechterlijk archief van ’s-Gravendeel van 1734 heeft Willem 4 volwassen geworden kinderen: Lijntje, Dirkje, Cent en Aagje.
   Volgens zebregs.com zou hij op 8 dec. 1686 geb. of ged. zijn in Dubbeldam.

  4 kinderen


 6. Soetie Teunisse Eellant , *Mookhoek ±1670 , † >1730 .

  x Strijen 11-5-1692   Huig Abrahams Craijesteijn , * ±1670 , † ±1700.
      Zoon van Abraham Craeijestein en ?

   Wsl. een zoon van Abram Aerde Craijestein.

  x ±1700   Arie Hermens Stooker , * 1666 , ~Strijen 17-10-1666 , † 3-1726, [] Strijen 8-3-1726.

  6 kinderen


 7. Lijsbet Teunisse Eellant , * 1674 , ~Strijen 16-9-1674 , [] Strijen ±3-11-1743.

  x   Arijen Arijensz de Graaf , * 1675 , ~Strijen 20-10-1675 , † Strijen 25-5-1741.

  4 kinderen


 8. Willem Teunisse Elandt , *’s-Gravendeel <1685 , † ’s-Gravendeel 12-1733 , [] ’s-Gravendeel 5-12-1733.
  Get. bij de overl. aangifte: Jan Willems Elandt .
  Willem Teunisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teunis Centen (Teunis Senten) Eellant .

   Willem Teunisse Eelhand/Elandt, wonende in de Noordvoorstraat, werd in 1706, 1714 en 1723 genoemd als lidmaat van de kerk van ’s-Gravendeel.
   Van hen zijn de volgende kinderen bekend: Teunis, zeeman Jan (†1737), Seijtie, Lijntje, Catharina (†1708) en Arent (†1708).

  x   Leijntje Jans Burger , *’s-Gravendeel ±1680 , [] ’s-Gravendeel 16-1-1713.
   Otr. op 18-8-1703 in ’s-Gravendeel.
   "Den 18 augustij 1703 ontfangen van Willem Teunisse Eellant: drie guldens voort regt van trouwen sigh ten huwelijck begeven willende met Leijntje Jans Burger en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0. Dito ontfangen van de voorn. Leijntje Jans Burger ter seacke voors ƒ 3:0:0.
   "Den 16 januarij 1713 ontfangen van Willem Teunisse Eellant de somme van drie gulden voor ’t regt van ’t begraven van sijn huijsvr genaemt Leijntje Jans Burger, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl."

   Wsl. een dochter van Johannes Ingensz Burger, die op 18-12-1658 in Strijen werd gedoopt als zoon van Lijntje Jansdr en Ingen Willemsz Burger. Ingen was een zoon van Lidewij Ingensdr Burger en Willem Pietersz van der Have.

  6 kinderen


 9. Arie Teunisse Eellant , * <1690 .

  x 1709   Catrijntje Johannesse Meijhof , * ±1685 .
   Otr. op 25-5-1709 in Strijen.
   Kinderen: Maria, Teuna (2x) en Johanna (2x).

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.