Lijdeweij Floris Pouwels , † <1546.
Dochter van Floris Pouwels .


x
    Eerlant Cornelisz .
Kinderen:
 1. Cornelis Eerlantsz , † >1571 .

  x <1546   NN. .

  5 kinderen


 2. Pieter Eerlantsz .

   Pieter trouwde vóór 1546, geen nakomelingen bekend.


 3. Aechte Eerlantsdr .

   Op 28-8-1620 verklaarde Feys Centensz dat hij "zeer wel gekend heeft ene Aechte Elandsdr. en dat zij had twee broers met name Cornelis Erlantsz en Arien Erlantsz" en verklaart mede dat hij geen meerder boeders ofte zusters van de voorn. Aechte Erlants eheft gekend dan deze twee voorn. personen. Verder verklaarde hij dat Aechte Eerlandtsdr en Pieter Heindricksz woonden in Crimpen op d’IJssel op de woning "daer nu tegenwoordig Crijn Heimensz. op woont" en dat zij beiden op de voors. woning overleden zijn.

  x <1546   Hendrick Foppen .
   Kinderen: Arien, Pieter, Vop, Annitgen en Pietergen.

  5 kinderen


 4. Adriaen Eerlantsz (Arien Eerlantsz) , *Krimpen a/d Lek ±1520 , † >7-11-1585 .

   Adriaen werd in 1561 vermeld in de 10e Penning van Krimpen a/d Lek met "½ weer v. 3 margen 1½ h. eygen".
   Adriaen trouwde ná 1546 en kreeg een zoon Cornelis en een dochter Pietertgen.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1993.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.