Lijntge Thonisdr , † <1589.
Dochter van ? .


x
    Anthonis Dircxsz Wijcke , † <1589.
Kinderen:
 1. Ariaentge Anthonisdr (Adriaentge Thonisdr) Wijcke .

  x Dordrecht 5-1574   Jacob Cleijsen , † <1603.

  x Dordrecht 15-12-1602   Job Lambrechts .

   Job was schipper.

  4 kinderen


 2. Dirck Thonisz Wijcke .


 3. Anthonis Thonisz Wijcke .


 4. Damas Thonisz Wijcke .


 5. Truijcke Thonisdr Wijcke .


 6. Aeltge Thonisdr Wijcke .


 7. Claes Anthonisz (Claes Thonisz) Wijcke , † <1639 .

   Claes was hellebaardier van de schout.

   Op 9-6-1606 transporteerden
   - Nicolaes Thonisz Wijcke, als oom en voogd van Damis Jacobs, voor 1/3 deel en
   - Gerrit Lucas Schipper, gehuwd met Maricke Jacobs voor 1/3 deel,
   aan Cleijs Jacobs 2/3 deel van een huis in het Rietdijkstraatje. Er volgde een schuldbekentenis. Borgen waren Ariën Jaspers schipper (Hudewij’s vader) en Bruijn Meijndersen schipper.

  x   Marijcke Arijens , † >11-1638.
   Op 6-12-1638 testeerde Marijcke Arijens, wed. van Claes Theunisz. Wijcke. Erfgenamen waren haar 4 kinderen: Arijën, Dirck, Geertruijt en Theuntgen, alsmede de kinderen van haar overleden dochter Bijntge.

   Op 17-8-1630 ontving Dirck Claesz. Wijcke 200 gulden van Pieter, Adriaen, Theuntge en Geertruijt Claes Wijcke en van Willem Ariens, gehuwd met Bijntge Claes Wijcke; hun moeder was Maricke Ariens.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.