Lijntje Bastiaenen (Lijntgen Bastiaens) , * 1595 , ~Ridderkerk 14-12-1595 , † >1650.
Dochter van Bastiaan Ariensz (Sebastiaen Adriaen Roelensz) en Willemken Adriaens .
Get. bij de doop: Adriaentijen Adriaens .
Lijntgen Bastiaens trad op als getuige bij de doop van NN. Gijsberts Timmerman , de doop van Annigje Gijsberts (Anneken Gijsberts) .


x 1624 (otr Ridderkerk 3-11-1624)
    Huig Pietersz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1576 , † ±1653.
Kinderen:
 1. Pietertge Huichen Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1628 , ~Sint Anthoniepolder 1628 , † ±1702 .
  Pietertge Huichen trad op als getuige bij de doop van Huig Blaak , de doop van Huig Pietersz Blaak .
   Overleden tussen 26 maart 1701 en 26 maart 1703.
   Getuigen: Cent Fransen (des vaders oom, lidmaat op Rijderkerck) Jacob Jacobsen (woonende op de Polder), Fijtgen Cornelis (lidmaat op de Linde, W. Swijndreg) en Mariken Ariens (lidmaat op Rijderkerck).

   Pietertje Huichen Blaeck kocht op 10 nov 1683 (als weduwe) twee morgen weiland in Sint-Anthoniepolder. Dit weiland werd op 3 feb 1703 door haar erfgenamen verkocht voor f 630.-.-.
   Beroep: veehoudster

  x ±1657   Bastiaen Leendertse Kooijman , * ±1620 , † Sint Anthoniepolder 26-8-1683.

  4 kinderen


 2. Pleuntie Huijgen Blaeck , * 1633 , ~Sint Anthoniepolder 30-10-1633 , [] Klaaswaal 30-8-1698.

  x >11-1653   Jan Anthonisz (Jan Thonisz) van der Weijden , * ±1630 , † 1664.

  x Sint Anthoniepolder 5-4-1665   Pieter Gijsbertsz van de Polder , * ±1629 , ~Sint Anthoniepolder 2-1-1630 , [] Klaaswaal 30-8-1698.
      Zoon van Ghijsbert Adriaensz (Gijsbert Arijensz) Timmerman en Berbertje Adriaens (Berbertje Ariensen) (van der Swaen) .
   Otr. op 7-3-1665 in Klaaswaal.
   Pleuntgen Huijgens was weduwe van Jan Anthonisz. van der Weijde. Pieter Gijsbertsz. Timmerman alias Van de Polder was j.m. van de Sint Anthoniepolder. Kinderen: Barber en Lijntge.
   Pieter Gijsbertsz. is overl. tussen 5-4-1677 en 1683.

   Pieter Gijsbertsz. Timmerman alias Van de Polder.

   In 1664 werd hij vermeld in de Sint-Anthoniepolder.

   In het rampjaar 1672 leverde Pieter Gijsbertsz. hooi of stro aan de legers van de Prins van Oranje. Hij was toen een weerbaar man met een piek.

   Pieter Gijsbertsz. was boer in Nieuw-Cromstrijen en in 1676-77 heemraad van Nieuw- en Klein-Cromstrijen.

  3 kinderen


 3. Willemke Huijgens Blaak , * ±1636 , ~Sint Anthoniepolder 15-2-1637 .


 4. Pieter Huigen Blaak , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 16-3-1640 , † >6-1715 .

  x Numansdorp 21-3-1666   Lijsbeth Jans Geervliet , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 18-3-1640 , † Numansdorp 1677.

  x Numansdorp 27-3-1678   Maike Bastiaens , * ±1655 , † Numansdorp ±1681.
   Otr. op 27-2-1678 in Numansdorp.
   Maike Bastiaensdr. was j.d. van Middelsluis. Zij beviel in 1680 van een tweeling, Huigh en Machteltje, en is daarna overleden.
   Overleden in 1680-81.

   Zij werd lidmaat op belijdenis in Numansdorp met Pasen op 17-4-1677.

  x Numansdorp 5-8-1682   Teuntje Joosts (Teuntge Joosten) , *Klaaswaal ±1660 , † Numansdorp ±1687.
   Otr. op 19-7-1682 in Numansdorp.
   Teuntge Joostendr. was j.d. van Klaaswaal, wondende onder de Korendijk.
   Overleden in 1686-87.

   In 1676/77 droeg Teuntge Joosten 2 gld. 10 st. bij tot de reparatie van de kerk van Klaaswaal. Ten tijde van haar huwelijk was zij evenwel in Goudswaard woonachtig.

  x Klaaswaal 1688   Bastiaentge Pieters (de) Geus , *Zuidzijde ±1663 , † ±1696.
      Dochter van Pieter (de) Geus en ?
   Otr. op 2-5-1688 in Numansdorp.
   Bastiaentge Pietersz. (de) Geus was j.d. van de Zuidzijde.
   Overleden in 1695-96.

   Zij was een dochter òf van Rutger Pietersz òf Pieter Rutgersz en Cornelia de Geus.

   Bastiaentge Pieters trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Huijgen Blaak .

  x Maasdam 23-6-1697   Neeltge Jacobs van Es , * ±1640 , † >1713.
   Otr. op 9-6-1697 in Numansdorp.
   Neeltge Jacobsdr. was weduwe wonende te Maasdam. Zij was weduwe van Pieter Teunisz. van d’Erven met wie zij kinderen had.
   Zij is overl. in of ná 1714.

   Neetje Jacobs van (N)Es.

   Neeltjen Jacobs, huisv. van Pieter Teunnisse van d’Erven, was op 10-12-1679 in Maasdam getuige bij de doop van Jacob, zoon van Pieter Jacobsz. van Vlied en Aartjen Aarts Boender.
   Neeltjen Jacobs, huisvr. van Pieter Teunissen van d’Erven, was op 26-9-1688 in Maasdam getuige bij de doop van Arien, zoon van Jasper Ariensen Boender en Jannigjen Ariens Boer. Op 26-9-1688 was Neeltjen in Maasdam get. bij de doop van Ingen, zoon van dezelfde ouders, waarbij ook Aart Ariensen Boender en sijn huijsvrouwe als getuigen optraden.

   Omstreeks 1710 is Neeltje Jacobs van Es vermeld als lidmaat te Klaaswaal.
   In 1714 werd een obligatie afgelost aan de huisvrouw van Pieter Huijgen Blaak.

   Neeltge Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jan Theunisse van der Weijden , de doop van Pieter Wouters van d’ Erven .

  15 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.