Lijntgen Reijers , † <1688.
Dochter van Reijer .
Lijntgen Reijers trad op als getuige bij de doop van Pieter Jans Vogel .


× Hoornaar 28-1-1657
    Huijgh Jansen (Huijg Jans) Ruijter , † <1698.
Kinderen:
 1. Grietje Huijgen , * 1657 , ~Hoornaar 9-12-1657 .
  Get. bij de doop: Willempje Jans .
  Grietje Huijgen trad op als getuige bij de doop van Lijntje Eeuwitte (Lijntje Ewout Pietersen) Pelt , de doop van Huijg Ewouts Pelt , de doop van Grietje Ewouts Pelt , de doop van Huijg Eewitte Pelt .
   Doopget. Willempje Jans.

  ×   Joost Hendricks .
   Otr. op 27-5-1684 in Hoornaar.
   Joost Hendricks, j.m., en Grietje Huijgen, j.d.
   Kinderen: Henrik, Lijntje en Huijgh.

   Joost Hendricks trad op als getuige bij de doop van Lijntje Eeuwitte (Lijntje Ewout Pietersen) Pelt .

  3 kind(eren)


 2. Neeltje Huijge (Neeltien Huijgen) , * ±1665 .
  Neeltien Huijgen trad op als getuige bij de doop van Leendert Jansen Ruijter .
   Geboren in de periode 1658-1671.

  × Ameide 10-12-1696   Jan Wouterse Verdool .
   Otr. op 21-11-1696 in Ameide.
   Den 21 November Zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen:
   Jan Wouterse Kuijk, wedr. van Annige Cornelis [Verwilligh], woon. alhier, met
   Neeltje Huijgen, j.d. [..] woonende op Achthooven
   en na onverhindert proclamatie [..] soo hier als tot Lexmond, Zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt op den 10 December.
   Jan had uit zijn eerdere huwelijk al een zoon Wouter. Neeltien was voor hun huwelijk al bevallen van een dochter Annigje, dat lijkt te zijn vernoemd naar Jan’s 1e vrouw. Na hun trouwen volgden Huijg, Lijntje en nog een Annigje.

   Jan Wouters Kruijk, ook Verdool.

   Een Bastiaan Wouters Kruijk liet in 1695 in Ameide een zoon Wouter dopen met Grietje Wouters Kruijk als getuige. Een Claas Wouterse Kruijk liet in 1712 in Ameide een dochter Anna dopen.

   Gorkum, 3-6-1697:
   Reijer Huigen, wonende in Nouland, en Jan Wouterse wonende in Ameijde X Neeltien Huijgen, kinderen en erfgenamen van Huijgh Jansen DE RUIJTER, tr aan Ewout Pieters X Lijsbet HUIJGEN bijgevolge mede-erfgenaam van voorn Huijgh Jansen 2/6 van 14h op de lage giessen; nog 2/6 van 18½ gelegen op de Lucht, ww Gerrit Aertse en ow erfgenamen van Maeij DE RUIJTER, strekk v/d giessen
   t/d dwarssloot, etc.

  4 kind(eren)


 3. Lijsbeth Huijgen (de Ruijter) , *Giessen-Nieuwkerk ±1668 , † >9-1721 .

  × Hoornaar 26-9-1691   Ewout Pelt , * 1666 , ~Molenaarsgraaf 10-10-1666 , † >9-1721.

  10 kind(eren)


 4. Reijer Huijge (Rijer Huijgen) de Ruijter , * ±1671 , ~Hoornaar 10-1-1672 .
  Get. bij de doop: Jan Reijers .
   Reijer soon van Huyg Jans Ruyter & Lijntje Reyers, getuijge Jan Reijers & Lijntje Ariens [Volgerland?].

   Reijer is de vader van Aantje, Lijndje en Huig.

   Reijer Huijgen had een dochter Aantje Rijers Ruijter, die in 1731 in Hoogblokland trouwde met Gijsbert Kuijl, wedr. van Cornelia den Besten. In 1735 wordt Aantje expliciet de zuster genoemd van Leijntje Reijers de Ruijter.
   Lijndje Rijers Ruijter tr. met Bastiaan (Peeters) Keppel, won. in de Minckelis bij Rijer Huijgen (Ruijter) en zij lieten kinderen dopen in Hoogblokland vanaf 1722.

   Gorkum, 3-6-1697:
   Reijer Huigen, wonende in Nouland, en Jan Wouterse wonende in Ameijde X Neeltien Huijgen, kinderen en erfgenamen van Huijgh Jansen DE RUIJTER, tr aan Ewout Pieters X Lijsbet HUIJGEN bijgevolge mede-erfgenaam van voorn Huijgh Jansen 2/6 van 14h op de lage giessen; nog 2/6 van 18½ gelegen op de Lucht, ww Gerrit Aertse en ow erfgenamen van Maeij DE RUIJTER, strekk v/d giessen
   t/d dwarssloot, etc.

   Gorkum, 24-5-1721:
   Huijgh Roelen VAN NOORDENDE, wonende in Nieuwland, transporteert aan Reijer Huigen DE RUITER, wonende in de Minkelis, 1m op Lang Nieuwland, ow de verkoper en ww het Geestelijk Comptoir van Holland, strekkende van de middelwetering t/d dwarssloot toe.

   N.B. Rijer Huijgen Ruijter moet niet worden verward met tijdgenoot Reijer Huijgen Cock in Ammerstol.

  3 kind(eren)


 5. Jan Huijge Ruijter , * 1676 , ~Hoornaar 6-12-1676 .

   Hoornaar, 1703, den 9 junij
   In ondertrouw opgenome alhier
   - Jan Huijge, j.m. woonachtig in d Laege Giesse, met
   - Willemtje Huijbers, j.d. woonachtich op Hoornaer.
   Dese sijn alhier den 24 dito getrouwt.

   Hoornaar, 1718:
   - Jan Huijge Ruijter, wed.r van Willemtjen Huijbers, woonende op de hoog-Gies, en
   - Aeltje Dame de Jong, j.d. geboortig op Schoonderwoert, woonende alhier, sijn deze d. 9 julij in wettige ondertrouw Alhier aengeteijckent. Deselve sijn alhier getrouwt d. 24 dito.

  × Hoornaar 24-6-1703   Willemtje Huijberts , *Hoornaar ±1680 , † <7-1718.
      Dochter van Huijbert en ?
   Otr. op 24-6-1703 in Hoornaar.

   Jan Huijge trouwde op 24-6-1703 in Hoornaar met Willemtje Huijberts en liet aldaar o.a. Leijntje, Huijch en Neeltje dopen.

   Willemtje heeft een zus Jaapje Huijbers die in 1704 en 1707 in Hoornaar getuige was bij dopen van Willemtje’s kinderen.
   Overl. in de periode 1715-1718.

   Willemtje Huijberts trad op als getuige bij de doop van Annichje Ewouts Pelt , de doop van Huijbert Cornelisse van Muijlwijck .

  × Hoornaar 24-7-1718   Aeltje Dame de Jongh , *Schoonrewoerd 1682 , ~Schoonreowerd 11-6-1682 .
   Otr. op 9-7-1718 in Hoornaar.

   Gerrit Damen de Jong en Grietje Bastiaans Middag lieten in Leerdam / Lexmond een dochter Madelnea dopen en een zoon Abram. Gerrit was gedoopt op 19-10-1679 in Schoonrewoerd als zoon van Daam Jochems & Maddelaentje Palbers en met doopget. Jantjen Ariens. Gerrit had een zusje Aaltje, gedoopt op 11-6-1682 in Schoonreowerd met doopget. "Leuntje, de nogt".

  8 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.