Lijntken Thomas Gielis Matheeussen , *’s-Gravenmoer ±1550 , † ±1600.
Dochter van Thomas Gielis Matheeussen .


x ’s-Gravenmoer ±1570
    Dierick Janssen Rijcken , * ±1550 , † ’s-Gravenmoer 19-2-1625 (de Pest).

RECHTSBOVEN: ’s-Gravenmoer

Kinderen:
 1. Jan Dierck Janssen Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1575 , † ±1618 .
   Overleden in de periode 1616-1620.

   Jan Dirck Jans was landbouwer op een stede aan de Vaart te ’s-Gravenmoer. Hij trouwde rond 1596 met Neeltje Wouter Jans Hantkint, geboren te ’s-Gravenmoer rond 1575, vermoedelijk gestorven in 1654, dochter van Wouter Jan Woutersen Hantkint. Neeltje hertrouwde later met Jochem Jans Rutten.
   Kinderen van Jan en Neeltje: Lijntje, Wouter, Huijbrecht, Lenaert, Thomas en een jong gestorven kind.

   ’s-Gravenmoer, 17-7-1606: Gemachtigde van Jacop Adriaenss. Spranger als man van Anneken Cornelisdochter geeft aan Jan Dierck Janss. Rijcken onverdeelde ½ van een stuk hooiland op de Vaart, andere ½ bezit Huijbrecht Roeloff Diercxssen. Noord: erf Dierck Janss. Rijcken; zuid: erf Dierck Janss. Rijcken; oost: thol van de Princevaert; west: thol van de Oude Vaart.

   Schepenbank ’s-Gravenmoer 16-5-1607: "Huijbrecht Roeloff Diericxssen geeft over Jan Dierick Janss. Rijcken ½ van een lange veertel land op de Vaart, waarvan hij andere helft al bezit." Noord en zuid: Dierck Janss. Rijcken en het weeskind van Sijmen Robben.

  x ±1596   Neeltje Wouter Jans Hantkint , *’s-Gravenmoer ±1575 , † ±1654.
      Dochter van Wouter Jan Woutersen Hantkint en ?


 2. Maeijke Dirkse Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1578 .

   ’s-Gravenmoe
   r, 1-2-1608: Adriaen Janssen van Cappel, Anthonis Heijndrick Gheritssen, voogd [van] 3 wezen van Elisabeth Niclaesdr. (en gehuwd met Adriaen Lenaert Peeterssen Rutten) geven aan Adriaen Dierck Adriaenssen Cop V[??] (gehuwd met Maeijken Dirck Rijcken) een huis en erf c.a. met aangelegen erf op de Vaart.
   Noord: erf van Joachim Jan Berthouts,
   Zuid: Dielis Thomas Dielissen,
   Oost: Tholle van de Nieuwe Vaart,
   West: Tholle van de Oude Vaart of dijksloot.

  x <2-1608   Adriaen Dierck Adriaenssen .


 3. Joachim (Jochum Dirckse) Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1583 , † ’s-Gravenmoer 1656 .

  x ±1603   Theuntken Cuijl , † <1607.

   De familie Cuijl: Een Theunken Jan Anthonissen Cuijlsdr. wordt in 1640 in ’s-Gravenmoer vermeld. Jan Anthonissen Cuijlen Maeijken Jespaers worden eveneens in 1640 in ’s-Gravenmoer vermeld. Een Jan Jan Anthonissen Cuijl wordt in 1638 in ’s-Gravenmoer vermeld. Een Cornelis Janssen Cuijl wordt in 1636 in ’s-Gravenmoer vermeld.

  x 1606   Petronella (Peerken Adriaanse) Sprangers , * ±1585 , † ’s-Gravenmoer 1611.

   Zij zou een dochter zijn van Adriaen Jan Adriaensz Sprangers en weduwe van ene Michiel Peeterssen. Zij zou een dochter Peerke Joachims Rijcken hebben gehad.

   ’s-Gravenmoer, 1606 oktober 7: Deling tussen Peerken Adriaen Sprangers, weduwe Michiel Peeterssen, en Peeter Peeterssen, Wouter Peeterssen, Heijlken Peeterssen, Barbara Peeterssen, gehuwd met Wouter Wouterssen. Laatsten behouden goederen van broer Michiel Peeterssen, die hij voor huwelijk had t.w. o.a.
   een lange veertel land op de Vaart. Noord: kapitein Gijselaer erfgenamen; zuid: Adriaen Janssen van Cappel.

   ’s-Gravenmoer, 1606 november 18: Jan Adriaenss. Spranger, Anthonis Janssen, als man van Adriana Adriaenss. Spranger, en Cornelia en Peerken, hun zusters, geven aan Adriaen Peeterssen, als man van Marijken Peeter Anthonijssen Meijersdr., eerder weduwe Mercelis Adriaenss. Cluijter, voor de ½ Adriaen Merceliss. Cluijter, Seger Adriaenss., als man van Pleunken Mercelis Adriaen Cluijtersdochter, en voogd Elisabeth M.A. Cluijters jongste dochter ½ een stuk land op de Vaart. Noord: Jan Adriaenss. Cluijter, zuid: de kopers ander erf, oost: ’s Gravenduijn Wasbeeck, west: thol van de Nieuwe Vaart.

  x ±1612   Maeijken Huijbrecht Roeloffs , † <1648.

  x <1657   Maeijken Adriaenssen van der Woel , * ±1585 .

  6 kinderen


 4. Anthonia Dierck (Teuntke Dickse) Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1588 .

   Dielis, weeskind van Anthonis Quirijnen en Anthonia Dierck Rijckendr. wordt in 1639 in ’s-Gravenmoer vermeld.

  x   Anthonis Quijrijnen .

   Anthonis Quirijnen wordt in 1627 in ’s-Gravenmoer vermeld.

  1 kinderen


 5. Thomas Dircks Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1593 , † ±1649 .
   Overleden tussen 15-10-1648 en 17-2-1650.
   Op 10-5-1635 was Thomas 42 jaar oud.

   Thomas was landbouwer op een stede aan de Vaart te ’s-Gravenmoer. Hij trouwde te ’s-Gravenmoer rond 1620 met Anneke Adriaense Cluijter, geboren te ’s-Gravenmoer rond 1595, overleden aldaar rond 1659, weduwe van Jan Wouter Jans Hantkynt, dochter van Adriaen Adriaense Cluijter en Maeijken Hendrick Jacobs.
   Kinderen van Thomas en Anneke: Lijntje, Grietje, Johan, Dirxken, Margriet en een jong gestorven kind.

   Thomas Dirck Rijcken werd in Groot-Waspik genoemd in een vrijgift acte van 28-3-1631 samen met Sijmon Peetersen Bollen.
   Thomas Dirck Rijcken werd in Groot-Waspik genoemd in een vrijgift acte van 18-4-1643 samen met Adriaen Adriaensen Hulst.

  x ’s-Gravenmoer ±1620   Anneke Adriaense Cluijter , † <2-1660.
   Anneke Adriaens was wed.
   De weduwe van Thomas Dirck Rijcken wordt op 1-4-1652 in Oosterhout vermeld.

   Anneke was weduwe van Jan Wouter Jans Hantkint. De familie Cluijter bezat een brouwerij annex herberg, "De Haes", die via Anneke vererfde op haar dochter Margriet, die getrouwd was met Frans Cornelissen Swart. Hun zoon Willem Franssen Swart was er brouwer en herbergier.

   In 1647 was in ’s-Gravenmoer sprake van de kinderen van Jan Ariaensen de Cluijter en Soetken Ariaen de Meijer. De kinderen van Anneken Janssen Cluijter en Huij[brecht] Cornelissen worden ald. in 1651 vermeld. De kinderen van Adriaen Janssen Cluijter en Aechtie Janssen de Meijer worden ald. in 1652 vermeld.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.