Lijsabet Joosten , † ±1659.
Dochter van ? .


x ±1615
    Aris Pietersz (Arees Pietersz) , * ±1590 , † ±1660.
Kinderen:
 1. Jan Ariesz Buijtendijck , † >13-4-1669 .

   In 1644 woonde hij bij de Nieuwe Steenplaats, in 1650 bij de Eerste Steenplaats in het Volgerland van Sandelingenambacht. In 1661 woonde hij te Hendrik-Ido-Ambacht.

   Jan Ariens werd door Hendrick Teunisse Swarttouw in diens tenstament genoemd als de broer van zijn overleden vrouw en eventuele voogd over zijn minderjarige kinderen.

   Ammerstol, weeskamer, 14-4-1667:
   Overeenkomst tussen Cornelis Willemsz den Hoet, weduwnaar van Willempgen Aryens, enerzijds, en Jan Aryensz, wonende in Hendrik Ido Ambacht, als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Willempgen Aryens, verwekt door Cornelis Willemsz den Hoet, te weten Lijsbet, oud ca. 16 jaar, Cornelis, oud ca. 13 jaar, en Marrichien Cornelis, oud ca. 8 jaar, met de schout als oppervoogd, anderzijds.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 2-11-1643   Maertje Cornelisse , * ±1620 , † >30-10-1650.
   Otr. op 5-10-1643 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Hij waren j.m. en j.d., beiden van Hendrik-Ido-Ambacht.
   Kinderen: Cornelis, Pieter en Arie.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.

  3 kinderen


 2. Cornelis Arense (Cornelis Ariensz) , † <20-3-1660 .

   Hij woonde in 1648 bij de eerste steenplaats in het Volgerland van Sandelingenambacht.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 25-11-1648   Trijntie Theunis Swartouw , * ±1625 , † ±1679.
      Dochter van Teunis Hendricksz (Thonis Hendricxz) Swartouw en Machgeltien Willems .
   Otr. op 24-10-1648 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Zij waren j.m. en j.d., beiden uit Hendrik-Ido-Ambacht, beiden wonende bij de Eerste Steenoven in het Volgerland van Sandelingenambacht.
   Gerechtelijk vielen zij onder Zandelings-Ambacht en kerkelijk vielen zij onder Hendrik-Ido-Ambacht.
   Overleden kort voor 21-2-1680.

   Mogelijk een dochter van Teunis Hendrickxz Swarttouw, steenbakker, en, wellicht, Machteltje N.N.

   Trijtgen Anthonis, weduwe van Cornelis Arisz, wonende "aende oude steenplaets" in the Volgerland van Sandelingenambacht, werd op 20-3-1660 geassisteerd door heemraad Cornelis Willemsz Landheer als haar voor de gelegenheid gekoren voogd.

   Trijntje had ook kinderen uit haar tweede huwelijk met Joost Arensen.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996 en "Gens Nostra" 2009.

  3 kinderen


 3. Lijntgen Aries (Leentie Aries) , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1625 , † ±1666 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 30-11-1647   Hendrick Theunissen Swartouw , † 1-10-1691.

  7 kinderen


 4. Willempgen Arijens (Willemke Aries) , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1627 , † <5-1667 .
   Overl. tussen 6-9-1664 en 14-4-1667.

   Ammerstol, weeskamer, 14-4-1667:
   Overeenkomst tussen Cornelis Willemsz den Hoet, weduwnaar van Willempgen Aryens, enerzijds, en Jan Aryensz, wonende in Hendrik Ido Ambacht, als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Willempgen Aryens, verwekt door Cornelis Willemsz den Hoet, te weten Lijsbet, oud ca. 16 jaar, Cornelis, oud ca. 13 jaar, en Marrichien Cornelis, oud ca. 8 jaar, met de schout als oppervoogd, anderzijds.
   Cornelis Willemsz den Hoet zal behouden alle goederen van de nalatenschap, uitgezonderd de kleren en kleinoden, goud en zilver "behoort hebbende ten lijve van Willempgen Aryens", die aan de voornoemde kinderen zullen komen. Hij zal de kinderen onderhouden en grootbrengen.
   Bij meerderjarigheid of huwelijk krijgt ieder kind ƒ40.

  x   Cornelis Willemsz (Nelis Willemse) den Hoet , † <3-1690, [] Ammerstol 1691.
      Zoon van Willem Claesz den Hoet en Meijnsgen Jans .
   Otr. op 19-3-1649 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Zij was j.d. uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij was j.m. van Klein-Ammers. Kinderen: Lijsbet, Cornelis, Claes en Marrichien.
   Overleden tussen 26-4-1661 en 4-2-1690 (?). Begr. in Ammerstol in 1691 (wsl. in de tweede helft van 1691).

   Ammerstol, weeskamer, 19-2-1674:
   Overeenkomst tussen Cornelis Willemsz den Hoet, weduwnaar van Pleuntjen Cornelis, enerzijds, en Jacob Cornelisz Backer, broer van voornoemde Pleuntje Cornelis, als oom en bloedvoogd van Willem Cornelisz, oud ca. 4 jaar, weeskind van Pleuntje Cornelis, met de schout als oppervoogd, anderzijds.
   Cornelis Willemsz den Hoet zal behouden alle goederen en het weeskind Willem Cornelisz onderhouden. Bij meerderjarigheid of huwelijk ƒ40 en een zilveren lepel.

   Ammerstol, 7-6-1685.
   Adriaen Nieupoort, Schout van Ammerstol, en Joost Cornelisz Boogjes, aangestelde curators over de nagelaten goederen van Maertje Cornelis, wede van Gerloff Ariens, overleden in Ammerstol, hebben in eigendom overgedragen aan Cornelis Willemsz den Hoet:een griending, binnendijks achter het oude huisje van Cornelis Willemsz den Hoet voornoemd, in Ammerstol, groot ca ½ h.

   Ammerstol, 17-6-1660:
   Meijnsgen Jansz, wede van Willem Claesz den Hoet, geass. met Jan Willemsz den Hoet, haar zoon en gekozen voogd in deze, heeft getransporteerd aan Leendert Ariensz Heck, wonende in Ammerstol, de vrije eigendom van een huis, erf en een buitendijks boomgaardje. Str. van de halve dijksloot Nw. tot de halve sloot van Arien Cornelisz Paep.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.