Lijsbet Cornelisse , *Wijngaarden (ZH) ±1655 , † Bleskensgraaf, Hofwegen 21-8-1722.
Dochter van ? .


x Bleskensgraaf 30-1-1678
    Dirk Bastijaenz Corperaal , *Hofwegen 1650 , ~Hofwegen 8-5-1650 , † Hofwegen 30-1-1698.

RECHTSBOVEN: Bleskensgraaf

Kinderen:
 1. Aagien Dircks (Aagien Dirken) Corperaal , *Bleskensgraaf 1678 , ~Bleskensgraaf 4-12-1678 .
  Get. bij de doop: Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
  Aagien Dirken trad op als getuige bij de doop van Dirk Jacobs van der Laan , de doop van Lijsbeth Corperaal .
   Mogelijk is Aagien in de periode 1720-1725 overleden.
   Dirk Bastiaens & Lijsbet Cornelis, getuijgen Willem cornelis [??], Neeltje Bastiaans, Aagjen Klaes.

  x   Cornelis Jans de Jongh , *Bleskensgraaf 1678 , ~Bleskensgraaf 27-4-1678 .
   Otr. op 24-10-1711 in Bleskensgraaf.
   Cornelis Jansz de Jong, j.m., met Aagien Dirksdr., j.d., beijde van Bleskens-grave en alhier wonende, zijn aangeteekend den 24 octob.
   Zonen: Dirk, Cornelis en Jan.

   Mogelijk is Cornelis Jansz de Jong rond 1725 hertrouwd met Marigje Hendrikse en kreeg hij in Nieuw-Lekkerland nog de volgende kinderen: Annigje, Ariaantje (~ 13-11-1729, get. Theuntje Japiks), Jan en Maerte.

  3 kinderen


 2. Hilligje Dircks (Hilligien Dirken) Corperaal , * 1682 , ~Bleskensgraaf 18-3-1682 , † Bleskensgraaf 22-12-1745 .
  Hilligien Dirken trad op als getuige bij de doop van Dirk Cornelisz de Jongh , de doop van Dirk Corperaal , de doop van Lijsbeth Bastiaans Corperaal .
   Dirk Bastiaens & Lijsbet Cornelis, getuijgen Joost van de [?]la[?]t, Neeltje Klaas en [??]wertje Bastiaens.

   Hilligje Korporaal verkreeg op 25-4-1705 te Bleskensgraaf toestemming voor een huwelijk met Jacob Cornelisz van der Laan, ald. gedoopt op 14-8-1678 en ald. overleden op 9-9-1719. Hij was kleermaker.

  x   Jacob Cornelisz van der Laan , * 1678 , ~Bleskensgraaf 14-8-1678 , † Bleskensgraaf 9-9-1719.
   Otr. op 25-4-1705 in Bleskensgraaf.
   Beroep: Kleermaker

  6 kinderen


 3. Cornelia Dircks (Cornelia Dirken) Corperaal , *Bleskensgraaf 1683 , ~Bleskensgraaf 12-9-1683 , † Bleskensgraaf 14-5-1732 , [] Bleskensgraaf 17-5-1732.
  Get. bij de doop: Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
  Cornelia Dirken trad op als getuige bij de doop van Arie Jacobs van der Laan , de doop van Lijsbeth Jacobs van der Laan , de doop van Dirk Bastiaans Corperaal .
   Dirk Bastiaens en Lijsbet Cornelis lieten een dochter Cornelia dopen met als getuige Neeltje Bastiaens.

  x Bleskensgraaf 20-2-1707   Willem Claasze Baertman , *Bleskensgraaf 1676 , ~Bleskensgraaf 7-10-1676 , † ±1709.
      Zoon van Claes Willemsz Baertman en Lijsbeth Paulusse van Eeten .
   Otr. op 13-2-1707 in Ouderkerk a/d IJssel.
   Streefkerk, 1707: 1e Voorst. 30 Januarius. Aanget. tot Bleskensgraaf. Willem Claasze Baartman, j.m., met Cornelia Dirks, j.d., beide van Bleskensgraaf.
   Zijn grootvader heette Willem. zijn moeder heette Lijsbet Ijsbrandsd. Doopget. Jan Willemse, Arien Pauwelsen, Annighje Claessen.

   Get. bij de doop: Jan Willemsz ( Baertman) (?) .

  x   Claas Gijsbertsz van Crimpen , * ±1680 , ~Bleskensgraaf 4-2-1681 .
      Zoon van Gijsbert Klaesse van Crimpen en Marijken Cornelis .
   Otr. op 24-1-1711 in Bleskensgraaf.
   Kinderen: Annigje, Dirk, Marijgien, Gijsbert en Lijsbet (2x).
   Get. Cornelis Jaassen, Leenderd Cornelis, Marighjen Cornelis.

   Claas Gijsbertsz trad op als getuige bij de doop van Arie Jacobs van der Laan , de doop van Dirk Bastiaans Corperaal .

  6 kinderen


 4. Jannigje Dircks Corperaal , * 1684 , ~Bleskensgraaf 1-10-1684 , † ±1685 .
  Get. bij de doop: Claes Bastijaenz (Cleis Bastiaensz) en Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
   Dirk Bastijenz en Lijsbeth Cornelis. Getuigen: Claes Bastijaenz, Neeltien Bastijaenen en Pleuntien Foppen.


 5. Jannigje Dirks Corperaal , * 1686 , ~Bleskensgraaf 8-12-1686 , [] ’s-Gravendeel ±20-12-1751.

  x ±1708   Paulus Jans Geervliet , * 1677 , ~Dordrecht 20-3-1677 , † ’s-Gravendeel ±9-11-1723, [] ’s-Gravendeel ±20-11-1723.

  x   Jacob Ariens Mookhoek , *’s-Gravendeel ±1700 , † ’s-Gravendeel 8-3-1773.
      Zoon van Arij Ariensz Mookhoek en Aagje Cornelisse Houck .
   Otr. op 26-4-1726 in ’s-Gravendeel.

   Den 26e do. ontf. van Jacob Arijense Mookhoek de se. van drie gl. wegens ’t regt van ’t trouwe - hem te huwel. state willende begeven - met Jannigje Dirks Corporael, aengeving gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f3-0-0.
   Dito ontvangen van Jannigje Dirks Corporael.

  10 kinderen


 6. Bastiaan Dircks Corperaal , * 1689 , ~Bleskensgraaf 8-5-1689 , † 1767 , [] Oud-Alblas 24-4-1767.
  Get. bij de doop: Claes Bastijaenz (Cleis Bastiaensz) (?) en Wouter Wouters (Wouwter Wouwtersz) Schoonderwoerd en Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
  Bastiaan Dircks trad op als getuige bij de doop van Dirk Claasz van Crimpen .
   Doopget. Wouter Woutersz, Cleis Bastiaensz en Neeltie Bastiaens.

   Bastiaan werd begin 1748 vermeld als bouwman (landbouwer) op Hof Souburg en als tuijnman aldaar.

   Bastiaan Dirks, wonende onder Alblasserdam, voogd over de minderjarige kinderen van Paulus Geervliet, geeft met Arie Jooste Wildeman en anderen opdracht aan Pieter van de Stoup voor verkoop van land in de Trekdam, 18-7-1739.

   Den bouwman Bastiaen Dirksz. Korporaal. Den 21 Nov. 1747 voor sig selff, sijn vrouw, en kinderen, den 1e termijn. Den 29 Feb. 1748, den 2e termijn. 29 Meij 1748 den 3e en 4e termijn. Tona Ariensz de Haan, dienstmeijt, voor de 4 termijnen, den 21e Nov. 1747.

   In de periode 1735-55 woonde Bastiaan Dircsze Corporaal met zijn gezin in het bouwhuis behorende bij het hof Souburg onder Alblasserdam.

   Zie ook:
   http://home.planet.nl/~beert040/Korporaal.htm
   http://www.genealogieonline.nl/stamboom-korporaal/I29.php

  x Bleskensgraaf 2-1-1719   Grietien Cornelisse , * 1689 , ~Bleskensgraaf 23-12-1689 , † Bleskensgraaf ±12-9-1729.
   Otr. op 16-12-1718 in Bleskensgraaf.
   Als getuigen waren aanwezig Wouter Wouters, Cleis Bastiaens en Neeltje Bastiaens voor de bruidegom en Gerrit Adriaensz, Trijntien Adriaansdr. en Anna Dirksdr. voor de bruid.
   Kinderen: Lijsbeth (2x), Dirk (2x), Cornelis, Jacob en Arij.

   Grietien is een dochter van Cornelis Adriaensz. en Mettien Dirksdr.

  x Bleskensgraaf 21-1-1731   Aaltje Cornelisse Blom , * 1708 , ~Giessen-Nieuwkerk 16-9-1708 , † 1784, [] Oud-Alblas 10-9-1784.
      Dochter van Cornelis Blom en ?
   Otr. op 28-12-1730 .
   Zij woonden op Hof Souburg 1739-1749.

   Lidmaten te Alblasserdam op attestatie 8 Jul. 1736: Bastiaan Dirkse Corporaal en Aaltie Cornelis Blom.
   In de 1740-er jaren worden Bastiaan Dirks Corporaal en Aaltje Cornelis Blom, s. huijsvr., genoemd op het Hof Zouburg.

   Op 11-10-1747 te Alblasserdam maken Bastiaan Dirksz Korporaal en Aaltje Cornelis Blom, echtpaar te Alblasserdam, hun testament. De testateurs verklaren geen 2000 gld te bezitten. Zij herroepen alle vorige testamenten.
   De testateur prelegateertaanzijn zoon Cornelis Corporaal de revenuen en inkomsten van een partij land van acht hond, gelegen in Wijngaarden, zijn leven lang. Als zijn zoon tot armoede zou vervallen en de opbrengst van dit land is niet toereikend, dan zal dit stukje land moeten worden aangesproken.
   Bastiaan benoemt zijn drie voorkinderen, Dirk Korporaal, Cornelis Korporaal en Jacob Korporaal, tot zijn enige enuniversele erfgenamen, plus de kinderen die eventueel nog uit zijn huidige huwelijkgeboren mochten worden, ieder een gelijke portie. Zijn huidige echtgenote krijgt een kindsdeel. Het is zijn wens dat de voorkinderen op een ordentelijke wijze met hun stiefmoederde uitkoop zullen regelen enhaar in de boedel zullen latenzonderhaar te dwingen tot verkoop en dat zijn vrouwde kinderen zal opvoeden, naar school zal laten gaan en een beroep zal altenleren tot ze mondigzijn ofgaan trouwen. Dan moet ze hen een goede uitzet geven.
   Als de testateur de langstlevende is, dan moetna zijn dood de boedel als volgtworden
   verdeeld: de ene helft moet worden verdeeld onderzijn voor- en nakinderenin gelijke porties
   en de anderehelft moet alleen verdeeld worden onderzijn nakinderen.
   De testatrice benoemt tothaar enige enuniversele erfgenaamhaar man die dan wel de kinderenmoet opvoeden etc. en ze dan geveneengoede uitzet.
   Zij benoemen elkaar totvoogden over dena te laten kinderenen na de dood van de
   langstlevende Ary van derLaan, meester timmerman te Bleskensgraaf, neefvan detestateur en Ary Cornelisz Blom, broer van de testatrice.
   Getuigen: Cornelis Beenhacker, notarisklerk, en Frans Muls.

   Aaltje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Aagje (Aagije Dirks) de Jongh .

  13 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.