Lijsbet Pieters , * ±1645 .
Dochter van Pieter Adrijaensz (Pieter Ariensz) Schenk en Elijsabeth Cornelis (Lijsgen Cornelis) Back .


× ±1668 (otr Delft 31-12-1667)
    Willem Jacobsz Segwaert , * 1643 , ~Delft 23-8-1643 , † ±1685.
Kinderen:
 1. Neeltijen Willems Segwaert , * 1669 , ~Ouderkerk a/d IJssel 5-5-1669 , † Ouderkerk a/d IJssel 12-12-1748 .
  Get. bij de overl. aangifte: Arie Cornelisse (Arij Cornelisz) van Herk (?) .
   Arij van Herk deed aangifte van het overlijden van zijn meuij, Neeltje Willems Segwaart.


 2. Pieter Willems Segwaert , * 1672 , ~Ouderkerk a/d IJssel 28-8-1672 .


 3. Maria Willems (Maritje Willems) Segwaert , *Ouderkerk a/d IJssel 1673 , ~Ouderkerk a/d IJssel 3-12-1673 , † Ouderkerk a/d IJssel 20-7-1713 .
  Get. bij de overl. aangifte: Leendert Jans Mul .
  Maritje Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Cornelisse , de doop van Willem Cornelisse , de doop van Willem Cornelisse van Herk .

   In Ouderk. a/d IJ. getr. den 1e Juni 1698:
   Leendert Janse Mul, j.m., met Maria Willems Segwaert, j.d., beijde van Ouderkerck.

  × Ouderkerk a/d IJssel 1-6-1698   Leendert Jans Mul , *Ouderkerk a/d IJssel ±1665 , ~Ouderkerk a/d IJssel 4-1-1666 , † Ouderkerk a/d IJssel 20-10-1720.
      Zoon van Jan Stevensz (Jan Stevense) Mul en Duijffgen Pieterse ( Luijt) .
   Zij hadden zonen Willem en Jan en o.a. dochters Duifje en Lijsbeth.
   Get. Leendert Pieters, Thys Ariens, Lysbeth Willems

   Hij was een zoon van Jan Stevensz Mul en Duijfgen Pieters, d.v. Pieter Leenderts Luijs en Iefgen Jans. Leendert had broers Jan en Cornelis Jansz Mul.

   Ouderk. a/d IJ., 6-5-1706:
   Leendert Janse Mul. (won. alhier) verkoopt aan Steven Janse Mul (zijn broer) de helft van een woning met 6 morgen land daar achter, van de straat tot de landscheiding. Verder 1/3 van 7 hond 50 roeden land in de Cromme van af de Tiendweg. De wederhelft van dit alles heeft Jan Janse Mul. Is aangekaveld geweest op 2-5-1704 voor notaris Guldemont. Verder zal de koper in eigendom volgen de helft van de hooiberg met de grond, zullen bij overlijden van Jan Janse Mul en zijn vrouw Neeltje Ariens hem koper de berg en grond geheel toe behoren, prijs ƒ1450, en 4 drieguldenstukken.

   Ouderk. a/d IJssel, 13-5-1707:
   Cornelis Tijsse Rolois (won. alhier) verkoopt aan Leendert Jansz Mul (mede won. alhier) een huis en erf in het dorp van de dijk tot 30 voet noordwaarts en 15 voeten breed (O = de steeg van Leendert Jans Kors; W = Leendert Jansz Koning), prijs ƒ200.

   Ouderk. a/d IJssel, 6-5-1708:
   Jan en Leendert Janse Mul, broers (won. O/Y) en Cornelis Willemse Ruyghoofd, doch nu aan Cornelis Janse Mul, hun broer, mede wonende te O/Y, volgens vonnisse wegens naasting. Een derde van een huis in de Zijde, op het weer van Ary Sijbrandse met een behoorlijke omgang om het huis en stoep op de dijk en een pad aan de oostkant over de eigen van Pieter Janse Mul naar het Binnenwater.

   Ouderk. a/d IJssel, 9-5-1710:
   Leendert Janse Mul en Cornelis Janse Mul, zijn broer, wonende O/Y, transp. 2 morgen 50 roeden land in de Zijde in het Ary Sijbrandse weer. Belast met 2 stuivers per jaar ten gunste van de Heilige Geestarmen.

   Leendert Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Maria Willems (Maritje Willems) Segwaert , de doop van Merritje Cornelisse van Erk , de doop van Willem Cornelisse , de doop van Willem Cornelisse van Herk .

  7 kinderen


 4. Joosje Willems Segwaert , *Ouderkerk a/d IJssel 1675 , ~Ouderkerk a/d IJssel 8-12-1675 , † Ouderkerk a/d IJssel 30-8-1745 .

  × Ouderkerk a/d IJssel 15-4-1696   Cornelis Ariensz van Herk , † Ouderkerk a/d IJssel 6-4-1747.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.