Lijsbeth Ariense , *Ridderkerk ±1560 , [] IJsselmonde ±1609.
Dochter van ? .


× IJsselmonde 1588 (otr Ridderkerk 26-6-1588)
    Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde 2-12-1612, [] IJsselmonde .
Kinderen:
 1. ? Jan Johannesz (Jan Jansz de Jonge) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1589 , † <1-2-1618 .

  × ±1604   Maritje Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1580 , [] Oost-IJsselmonde ±1636.

  3 kinderen


 2. ? Heijndrick Jansz in ’t Velt , *IJsselmonde ±1590 , [] IJsselmonde 1662.

  × ±1610   Grietie Lenerts Jaeffette , * ±1584 , † IJsselmonde 8-2-1662, [] IJsselmonde 2-1662.

  7 kinderen


 3. Cornelis Jansz de Oude in ’t Velt , * ±1590 , † 1662 , [] IJsselmonde 1662.
  Cornelis Jansz de Oude was getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt .
   Te Rotterdam op 14-3-1634 werden op verzoek van het land van Ysselmonde verklaringen afgelegd door o.a. Henrick Jansz int Velt, hoochhemeraet van Ysselmonde, en Cornelis Jansz Int Velt, 55 jaar, inwoners en al vele jaren lang bouwluyden te Ysselmonde, evenals hun ouders.
   Cornelis Jansz. Intvelt werd in de kerk van IJsselmonde begraven in 1662.

   Cornelis Jansz in ’t Velt de Oude liet op 17-3-1660 een testament opstellen. Zijn jongste zoon, Cornelis, werd de ouderlijke boerderij met 11 morgen grond vermaakt.
   Cornelis Jansz had ook nog een natuurlijke zoon Pouweless.

   De vrouw van Cornelis Jansz. int Velt werd in IJsselmonde begraven in 1654, ná 13 maart. Haar naam is onbekend.

  5 kinderen


 4. Adriaen Jansse (Arijen Jansz) in ’t Velt , * ±1595 , [] IJsselmonde ±1670.
   De begrafenis van Arije Jansz. Intvelt werd begin 1670 in de kerkrekeningen van IJsselmonde opgenomen.

   Een Pietertie Arijens intvelt werd in 1674 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   Oost-IJsselmonde, 1-6-1613:
   - Arijen Jansz in ’t Veld, als universeel en enig erfgenaam van zijn moeder, Lijsbeth Ariensse zaliger, en voor een zesde part als erfgenaam van zijn vader, Jan Jansse int Velt zaliger, in leven schout alhier, en
   - Jan Jansse int Velt de Jonge, eveneens voor een zesde part van vaderswege, mede als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zaliger Sijtgen Jansse, en Adriana Jansse en Heindrick Jansse, elk eveneens voor een zesde deel;
   zij gaven ten eigen 11 mr. land, gelegen in de 11e Oost-IJsselmondse houve, groot 20 mr. aan
   - Cornelis Jansse int Velt, hun broeder, en erfgenaam van het resterende zesde deel.

  ×   Stijntge Pieters Cranendonck , † >1679.
      Dochter van Pieter Huigen Cranendonck en Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor .
   Stijntge Pietersdr Cranendonck, gehuwd met Aryen Jansz in’t Velt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.