Lijsbeth Ariense , *Ridderkerk ±1560 , [] IJsselmonde ±1609.
Dochter van ? .


x ? IJsselmonde 1588 (otr Ridderkerk 26-6-1588)
    Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde 2-12-1612, [] IJsselmonde .
Kinderen:
 1. ? Jan Johannesz (Jan Jansz de Jonge) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1589 , † <1-2-1618 .

  x ±1604   Maritje Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1580 , [] Oost-IJsselmonde ±1636.

  3 kinderen


 2. ?? Heijndrick Jansz in ’t Velt , *IJsselmonde ±1590 , [] IJsselmonde 1662.

  x ±1610   Grietie Lenerts Jaeffete , * ±1583 , † IJsselmonde 8-2-1662, [] IJsselmonde 2-1662.

  7 kinderen


 3. Cornelis Jansz de Oude in ’t Velt , * ±1590 , † 1662 , [] IJsselmonde 1662.
  Cornelis Jansz de Oude trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt .
   Cornelis Jansz. Intvelt werd in de kerk van IJsselmonde begraven in 1662.
   Te Rotterdam op 14-3-1634 werden op verzoek van het land van Ysselmonde verklaringen afgelegd door o.a. Henrick Jansz int Velt, hoochhemeraet van Ysselmonde, en Cornelis Jansz Int Velt, 55 jaar, inwoners en al vele jaren lang bouwluyden te Ysselmonde, evenals hun ouders.

   Kinderen: Liijntje, Janneke, Jan en Cornelis. Pouweles was een buitenechtelijke zoon.

   Mogelijk heette zijn vrouw Annitgen Aerts. In dat geval was er ook een zoon Pieter.

   Cornelis Jansz in ’t Velt de Oude liet op 17-3-1660 een testament opstellen. Zijn jongste zoon, Cornelis, werd de ouderlijke boerderij met 11 morgen grond vermaakt.
   Cornelis Jansz had ook nog een natuurlijke zoon Pouweless.

   De vrouw van Cornelis Jansz. int Velt werd in IJsselmonde begraven in 1654, nĂ¡ 13 maart. Haar naam is onbekend.

   Te ridderkerk werd op 17-3-1660 een testament opgemaakt door Cornelis Jansz in ’t Velt. Hij benoemt zijn kinderen tot erfgenaam. Zijn jongste zoon, Cornelis Cornelisz in ’t Velt, krijgt het merendeel, maar dient uitreikingen te doen aan:
   * Lijntje - zijn zus - getrouwd met Cornelis Fransz;
   * de kinderen van Janneken - zijn zus - die getrouwd was met Teunis Jansz Spruijt;
   * hij moet Pouwels - zijn broer - huisvesten en onderhouden;
   * Jan - zijn broer.
   Tot voogden benoemt Cornelis zijn zoons Cornelis en Jan.

  6 kinderen


 4. Adriaen Jansse (Arijen Jansz) in ’t Velt , * ±1590 , [] IJsselmonde ±1670.
   De begrafenis van Arije Jansz. Intvelt werd begin 1670 in de kerkrekeningen van IJsselmonde opgenomen.

   Een Pietertie Arijens intvelt werd in 1674 in de kerk van IJsselmonde begraven.
   Op 22 feb. 1655 was in Rotterdam sprake van Adriaen Jansz Int Velt, 64 jaar, won. in het dorp Yselmonde.

   Oost-IJsselmonde, 1-6-1613:
   - Arijen Jansz in ’t Veld, als universeel en enig erfgenaam van zijn moeder, Lijsbeth Ariensse zaliger, en voor een zesde part als erfgenaam van zijn vader, Jan Jansse int Velt zaliger, in leven schout alhier, en
   - Jan Jansse int Velt de Jonge, eveneens voor een zesde part van vaderswege, mede als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zaliger Sijtgen Jansse, en Adriana Jansse en Heindrick Jansse, elk eveneens voor een zesde deel;
   zij gaven ten eigen 11 mr. land, gelegen in de 11e Oost-IJsselmondse houve, groot 20 mr. aan
   - Cornelis Jansse int Velt, hun broeder, en erfgenaam van het resterende zesde deel.

  x   Stijntge Pieters Cranendonck , † >1679.
      Dochter van Pieter Huigen Cranendonck en Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor .
   Stijntge Pietersdr Cranendonck, gehuwd met Aryen Jansz in’t Velt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.