Lijsbeth Harmens , * ±1600 .
Dochter van ? .


x ±1620
    Pieter Pietersz Stooker , *’s-Gravendeel ±1595 , † ’s-Gravendeel 22-5-1638.
Kinderen:
 1. Pieter Pietersz Stooker , *’s-Gravendeel ±1622 .

   Adriaen Sijdervelt verkoopt 1-5-1651, als administreerende voocht van de naergelaten weeskinderen van Za: Dirck Thonisz., aan Pieter Pietersz. Stoocker, een huijsken en erve aan de Groot Zuijt Beijerlantsen Zeedijck. De koper betaalt met een schepenen besegelden schultbrieff.
   Pieter Pietersz. Stoocker verklaart 1-5-1651 schuldig te zijn aan Adriaen Sijdervelt als administreerende voocht van de weeskinderen van Za: Dirck Thonisz, ten proffijte van de selve, de somme van 275 car. gld. van 20 st. de gld. i.v.m de koop van een huijsken en erve aan de Groot Zuijt Beijerlantsen Zeedijck. Hij betaalt over het uitstaande kapitaal een intrest “jegens den pen Šninck xvi vant hondert int jaer” en lost tijdens de a.s. Beijerlandse jaarmarkt 50 gld. af. Vervolgens betaalt hij 25 gld. per jaar, ingaande 1-5-1652. Mocht hij een betaling missen, dan is hij verplicht het gehele bedrag in een keer af te lossen. Arijen Jacobsz. Fret staat borg.

   Pieter Pietersz. Stocker verkoopt 11-5-1657 aan Willem Arijensz. Koeijman een huis aan de dijk van Groot Zuijt Beijerlant, “ontrent de Redoute.” De koper heeft betaald “mits dat hij tot sijnen lasten genomen heeft aende kinderen van Dirck Thonisz. Za: te betaelen de somme van hondert vijftich guls. die zij opt voorsz. huijs spreeckende hebben.”

  x 1651   Marrijken Jacobs , *Stougjesdijk ±1624 .
   Otr. op 22-4-1651 in Puttershoek.
   Hij was j.m. van ’s-Gravendeel. Zij was j.d. van "Stouchiesdijk onder Mijnsheerenland".

   Zij waren hoogstwaarschijnlijk de ouders van Dirkje Pieters Stooker(s), die op 4-12-1689 in Zevenbergen in ondertrouw ging met Gerrit Abrahams van Dongen en met hem aldaar kinderen Mariken, Abraham en Lena liet dopen.

   Marrijken Jacobs / Marietje Jacobs.

  1 kinderen


 2. Harmen Pietersz Stooker , *’s-Gravendeel ±1624 , † 1680 .

  x ±1653   Neeltie Huijgen Jorisse , * ±1622 , † 1665.
      Dochter van Huijg Jorissen en Annigje Ariens .
   Zijn 1ste huwelijk.

   Dochter van Huijg Jorissen en Annigje Ariens.

  x ±1665   Teuna Arijens Weeda , * ±1630 , † ’s-Gravendeel <16-1-1680.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.