Lijsbeth Hendricks , † >10-1592.
Dochter van ? .


x <1552
    Lenaert Koensz , † ±1560.
x ±1563
    Wadde Jansz , † <1573.
Kinderen:
 1. Martgen Leenderts (Merritgen Leenderts) , † <1624 .

  x ±1590   Cornelis Dirricxs Coornneef , *Poortugaal ±1560 , † ±1634.

  6 kinderen


 2. Lijsbeth Leenderts , † ±1626 .
  Lijsbeth Leenderts trad op als getuige bij de doop van Neeltge Cornelis Coornneef .
   Overl. tussen 19-8-1624 en 8-7-1627.

   De naam van haar echtgenoot is onbekend.


 3. Coen Lenerdsz ((opt)) Oostdorp , * ±1550 , † >6-1627 .
  (opt) trad op als getuige bij de doop van Ariana Pieters Oostdorp , de doop van Wadde Leendertsz ( Oostdorp) .

   In 1624 woonde hij op het dorp Portugaal.

   De naam van zijn eerste vrouw is onbekend. Aechghe was zijn tweede echtegenote.

   Te Poortugaal op 24-6-1624 comp. Coen Leendertsz. Oostdorp en geeft procuratie aan Bastiaan Ariensz., zijn neef, om uit zijn naam te innen van Arien Bastiaansz. Bisdom.

   Coen Leendertsz. O(o)stdorp en zijn wettige huisvrouw Aechtgen Bastiaensdr. testeerden op 19-8-1624 ten hunnen huize te Poortugaal op de langstlevende. Na hun overlijden zou hun boedel in 2 delen gesplits worden, waarvan de ene helft zou komen aan Coen’s broeders en zusters, te weten elk voor een vierde part aan: Pieter Leenrtsz., zijn broeder, Lijsbet Leendertsdr. en Martgen Leendertsdr., zijn zusters, en Leendert Waddesz., zijn halve broeder, ofwel hun kinderen of kindskinderen. Aechtgen vermaakte 100 Car. gld. aan Cornelis Ariensz. Smit, wonende in Abbenbroek, of bij diense vooroverlijden aan diens zoon Claes Cornelisz. Sent Jacobsz. van Hoogvliet zou 700 Carl gld. ontvangen, maar indien hij of zijn huisvrouw Neeltgen Claesdr. gestorven zouden zijn, dan zouden de weeskinderen van Jaecob Senten, Claes Senten, Fop Senten, Roockes Senten, Jannetge Senten, Ingetge Senten en ARiaentge Senten - of wel hun kinderen of kindskinderen - elk 100 Car. gld. ontvangen.

  x Poortugaal 11-4-1604   Aechghe Bastiaensdr , † ±1626.
   Koen Lenerdsz., wedr., won. Poortugaal, en Aechie Bastieansz., wed. van Dames Claesz., won. Poortugaal.
   De naam van de 1e vrouw van Koen is onbekend.
   Aechje Bastiaensdr. is overleden tussen 19-8-1624 en 8-7-1627.

   Achje Bastiaensdr. had een broer Claes Bastiaensz. en een dochter Neelke Dammesdr.

   Op 19-08-1624 in Poortugaal comp. Coen Leendertsz. Oostdorp getrouwt net Aagtje Bastiaans, wonende Poortugaal.
   Zij maken testament op langstlevende. Goederen te verdelen in 2 parten: 1 helft naar broeders en zuster van Coen Leedertsz. Oostdorp, te weten Pieter Leendertsz., Lijsbeth Leenderts en Martge Leenderts, en Leendert Waddensz., zijn halve broeder, elk een gerechte vierde deel.
   De andere helft maakt Aagtje Bastiaans tot een testament:
   - eerst Cornelis Ariensz. smit, wonende in Abbenbroek fl. 100, evt. in zijn plaats zijn zoon Claas Cornelisz.
   - Cent Jacobsz. op Hoogvliet fl. 100, evt. zijn huisvrouw Neeltje Claasse.
   - De weeskinderen van Jacob Centen fl. 100; Claas Centen, Fop Centen, Rochus Centen, Jannetje Centen en Ingetje
   Centen elk fl. 100.

   Aechghe Bastiaensdr trad op als getuige bij de doop van Arijaentghe Leenderts ( Oostdorp) .


 4. Pieter Lenertsz (Pieter Lenaertsz) Oostdorp , * ±1555 , † >6-1627 .
  Pieter Lenaertsz trad op als getuige bij de doop van Lijsbeth Leenderts Oostdorp .

  x Poortugaal 8-8-1593   Geertgen Cornelis Voogt , *Poortugaal ±1570 , † >6-1627.
   Pieter Lenertsz., j.m. ofte oude vrier, en Geertge Cornelis, j.d. won. Poortugaal.
   Kinderen o.a. Henric, Adriana, Lenderd en Lijsbeth.

   "Geertgen Cornelis Voogt opt Oostdorp" was een dochter van Cornelis Cornelisz De Oude Voogt en Neeltje Jansdr.

   Geertgen werd rond 1600 vermeld als lidmaat te Poortugaal.

  5 kinderen


 5. Lenerdt Waddensz Oostdorp , * ±1564 , † 1652 .

  x Poortugaal 28-4-1599   Maritge Willems , * ±1580 , † <2-1646.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.