Lijsbeth Philipsen , * ±1630 .
Dochter van ? .


x Dubbeldam 15-12-1652 (otr Dordrecht 24-11-1652)
    Matthijs Janssen , * ±1625 .
Kinderen:
 1. Jan Matthijsz Rosekrans , * 1653 , ~Dordrecht 16-4-1653 .
   Zoon van Matthijs Janssen en Lijsbeth Philipsen.

   Het is onbekend of Jan getrouwd had en kinderen had.

   Een Jan Mathijsz en Jannichie Cornelis lieten op 3-2-1672 een dochter Lijsbeth dopen. Die Jan Matthijsz en Jannetje Cornelis lieten op 2-10-1675 in Dordrecht een dochter Elisabeth dopen. Onbekend welke Jan Matthijsz dit is.


 2. Matthijs Rosekrans , * ±1654 , ~Dordrecht 8-2-1655 , † <24-5-1666 .


 3. Philip (Flip Mattijsse) Rosekrans , * 1658 , ~Dordrecht 9-6-1658 , † >1734 .

   Filip Matthijsse Rosekrans wordt op 7-11-1721 in Dordrecht vermeld.

   Een kind van Philips Rosekrans werd op 29/30 jan. 1696 in Dordrecht begraven.

  x Dordrecht 4-3-1680   Margarita (Margrietjen) van der Spade , * 1658 , ~Dordrecht 19-4-1658 , † <4-1724.
   Otr. op 18-2-1680 in Dordrecht.

   Margrietie van der Spa(de), dochter van Aart van der Spade en Elijsabet Tijguet.

   Margrietjen trad op als getuige bij de ondertrouw van Lammert Joosten de Reus , de ondertrouw van Arij (de) Visser , de ondertrouw van Cornelis Willemse Kruijtmolen .

  x Dordrecht 2-5-1724   Geertruij Ros , *Dordrecht ±1675 , [] Dordrecht ±21-8-1750.
      Dochter van Gillis Gillisz (Jillis Jillissen) Ros en ?
   Otr. op 16-4-1724 in Dordrecht.
   Flip Mattijsse Rosekrans, wedr. woont inden Heermansluijsstraet, met
   Geertruij Ros, wede. Joost vander Sluijs van Dordt., woont inde Wingertstraet.
   Aang. begr. op 21-8-1750 in Dordrecht van Geertruij Ros, weduwe van Flip Rosekrans.

   Uit haar 1e huwelijk had Geertruij Ros de kinderen Geertruijd, Gillis en Joost.

   Dordrecht, Vrijdagh den 9 Julij 1728:
   Pieter Isakse vander Spade, jongman van Dordregt, woont inde Raemstraet, geasst. met Beatrix Pieterse, wed. Isak vander Spade, zijn moder, met
   Geertruij vander Sluijs, jongedogter van Dordregt, woont inde Marienbornstraet, geasst. met Geertruij Ros, eerst wede Joost vander Sluijs en nu Huijsvr. van Flip Rosenkrans, haer moeder.
   Den 25 Julij 1728 alhier getrout door do. Verster.

   Dordrecht, Vrijdagh den 12 Augustij 1735:
   Willem Jansze van Haensbergen, jongman van Dordregt, woont inde Marienbornstraet, geasst. met Geertruij Ros, huisvr. van Philips Rosekrans, zijn muij [oudtante], met
   Huijbertie de Koningh, wede. Cornelis Roobol van Dordregt, woont inde Wingertstraet, geassisteert met Maria Schuttel, haer zuster van Halven bedde.
   Den 28 Augustij 1735 alhier getrout door do. Vrolikhert.
   Den troubrieff gegeven den 21 Novembr. 1741.

   Dordrecht, Vrijdagh den 7 September 1725:
   Geerit Gillisse de Bruijn, jongman van Delft, woont in de Marienbornstraet, geassisteert met Geertruij Ros, huisvr. van Flip Rosenkrans, zijn muij, met
   Aeltie van Limmen, wed. Cornelis van Vollekom, van Dordregt, woont op den Noordendijk.
   Den 23 September 1725 alhier getrout door do. Bosschaert.
   Den trouwbrieff gegeven den 8 Januarij 1727.

   Geertruij trad op als getuige bij de ondertrouw van Pieter Isakse van der Spade , de ondertrouw van Geerit Gillisse de Bruijn , de ondertrouw van Gillis Jooste (Jillis Jooste) van der Sluijs , de ondertrouw van Willem Janse van Haansbergen .

  7 kinderen


 4. Hendrik Mathijsz (Hendrik Tijssen) Rosekrans , * ±1660 , ~Dordrecht 5-1-1661 .

  x Dordrecht 7-12-1682   Marijtje Jans Houthamer , * ±1655 , † <4-1717.

  x Dordrecht 20-4-1717   Lijntje Lamberts (Leentje Lammers) Poel , * ±1690 , [] Dordrecht 16-9-1725.
   Otr. op 4-4-1717 in Dordrecht.
   Huisvrouw v. Hend. Roosekrans, buijte de Sluijspoort, laet kind na.

   dordrecht, Sondagh Den 4 April 1717:
   Hendrik Tijssen Rosekrans, wedr. van Dordregt, woont in de Heermansuijstraet, met
   Lijntie Lambertse Poel, jonge dogter van Dordregt, woont in den Heermanssuijsstraet, geassisteert met Maeijke van Voorheijde, huijsvrouw van Joost Janze, haer night.
   Den 20 April 1717 alhier getrout.

  x Dordrecht 28-10-1725   Francijntje van Helmont , *Dordrecht 1677 , ~Dordrecht 20-11-1677 , [] Dordrecht ±29-1-1746.
      Dochter van Thomas Franssen van Hellemont en Geertruijt Geurden (Geertruij Geurts) .
   Otr. op 12-10-1725 in Dordrecht.
   Zij waren weduwnaar en weduwe.
   Aang. begr. van Francijntje van Helmond, de vrouw van Hendrik Roosekrans op 29-1-1746 in Dordrecht.
   Francijntje, dochter van Thomas Fransz en Geertruijd Guerts.

   Dordrecht, Sondach den 62 December 1711:
   Gerrit Pieterse, wedr. vande Westmaes, woont buijten de Sluijspoort, met
   Francijntie van Helmont, j.d. woont buiten de Sluijspoort van Dordregt.
   Den 20e decemb. hier getrouwt.

   Dordrecht, Vrijdagh Den 12 October 1725:
   Hendrik Rosekrans, weduwenaer van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, met
   Francijntie van Helmont, wed. Geerit Pieterse, van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort.
   Den 28 October 1725 alhier getrout door do. Verster.

   Dordrecht, Vrijdagh den 30 April 1728:
   Flip Rosekrans, jongman van Dordregt, woont aen den Rietdijk, geasst. met Maeijke Philippe, wede. Jan Rosekrans, zijn moeder, met
   Neeltie Bonte, jonge dogter van Dordregt, woont inde Wingertstraet, geasst. met Francijntie van Helmondt, huijsvr. van Hendrik Rosekrans, haer muij.
   Den 16 Meij 1728 alhier getrout door do. Verster.

   Dordrecht, Vrijdagh den 24 Julij 1733:
   Geboden gaan tot Overschie.
   Pieter van Velse, jongman van Dordregt, woont tot Overschie, geasst. met Francina van Helmont, wede. Geerit Pieterse van Velse, zijn behout moeder [stiefmoeder], met
   Catharina Gronthout, jongedogter van Dordregt, woont in de Marienbornstraet, geasst. met Leendert Gronthout, haer vader.
   Den 16 Augustij 1733 alhier getrout door do. Meurs.

   Dordrecht, Donderdagh den 15 November 1736:
   Abraham van Nek, jongman van Dordregt, woont buijten de Sluispoort (?), geassisteert met Jenneken van Nek, huisvr. van Dirk de Visser, zijn suster. En bij mondelingh consent van Pleuntje Wandels, wede. Jan Pualusse van Nek, zijn moeder. Met
   Cornelia de Waker, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Francijntie van Helmont, huisvr. van Hendrik Rosekrans, haer goede kennis.
   Den 2 december 1736 alhier getrout door do. Bosschaert.

   Francijntje trad op als getuige bij de ondertrouw van Philip (Flip Jans) Rosekrans , de ondertrouw van Pieter Gerritse van Velsen , de ondertrouw van Thomas Gerritse van Velsen .

  6 kinderen


 5. Maria Rosekrans , * 1663 , ~Dordrecht 28-3-1663 .
   Dochter van Matthijs Jansen en Lijsbeth Philips.


 6. Matthijs Matthijse Rosekrans , *Dordrecht 1666 , ~Dordrecht 24-5-1666 .
   Aang. begr. van een Mattijs Rosekrans op 24-3-1711 in Dordrecht.
   Zoon van Matthijs Jansen en Lijsbeth Philips.

   Matthijs/Mattius ging op 3-8-1692 in ondertrouw met Susanna Backers en liet op 9-5-1695 een zoon Matthijs dopen en op 17-4-1702 een dochter Lijsbeth, wiens moeder Josijna wordt genoemd.
   Een kind van Mattijs Rosekrans werd begraven op 15-10-1700 in Dordrecht.

   Dordrecht, 24-2-1699:
   Cornelis Cornelisse Hotss[..??], j.m. van Cappel, wonende aghter de Marijborn Straet, geassisteert met Matthijs Matthijsse Roosekrans, desselfs neef, met
   Alette Groetsel, j.d. van Dordregt, mede wonende aldaer, geassist. met Catrijn Dames Laetst wede. van Jan Janse van Boockgolt, desselfs moeder, den 10e Meij hier getrouwt.

  x   Susanna Backers , *Dordrecht ±1670 .
   Otr. op 3-8-1692 in Dordrecht.
   Kinderen: Matthijs en Lijsabet.

   Op Sondach den 3 augusti 1692: Matthijs Mathijsse Roosekrans, j.m, geassisteert met desselfs broeder, met Susanna Backers, j.d., beijde van Dordt, geassisteert met dessefls moeder.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.