Elisabeth Jans (Lijsge Jans) , *Noordeloos ±1610 .
Dochter van Jan Dirck Francken (Jan Dirck Vranckensen) en Marichien .


x 1632
    Gerrit Jorisz van den Dool , * ±1605 .
Kinderen:
 1. Machteltgen Gerrits van den Dool , * ±1635 , † Meerkerk <4-1672 .

   Machteltgen was gehuwd met Gerrit Jansz Verkerck en had bij hem 5 onmondige kinderen.

  x ±1657   Gerrit Jansz Verkerck , † <3-1690.
   Gerrit Jansz Verkerck en Mecheltie Gerrits maakten op 5-9-1657 een eerste testament op voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort.
   Gerrit Jansz Verkerck za. had een voordochter Marichie Gerrits Verkerck, geh. met Cornelis Ariensz Hooglander, won. in Berch Ambacht.
   Kinderen van Gerrit Jansz Verkerck en Machteltie Gerrits: Jan, Lesken, Hilleken, Anneke en Mecheltie.
   Noordeloos, 27-5-1690: Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool (x Lesken Gerrits) en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits, minderjarige kinderen, geass. met Joris Jansz Verkerck, haar oom van vaderszijde, en Gerrit Gerritsz van den Dool, haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. en Machteltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander, won. in Berch Ambacht (x Marichie Gerrits Verkerck, voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerkck za.), verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten. Gerrit Jansz Verkerck had op 15-12-1681 een testament opgemaakt voor notaris Brouwer te Gorinchem en vervolgens nog een nadere testamentaire dispositie op 12-12-1689.

   Mogelijk is Gerrit Jansz Verkerck als weduwnaar hertrouwd met Jannigje Cornelisse Verkaijck, mogelijk een dochter van Cornelis Jacobsz. Verkaijck en Swaantje Nannes.

   Weeskamer Meerkerk d.d. 19-3-1672:
   Op 19-3-1672 wordt een inventaris opgemaakt van de boedel van Gerrit Jorisz en Elisabeth Jans. Gerrit Jorisz had een voorkind bij zijn eerste vrouw Macheltgen Peters genaamd Annegen. Bij Elisabeth Jans had hij 5 kinderen, t.w. Macheltgen Gerrits, al overleden, gehuwd geweest met Gerrit Jansz Verkerck, bij wie 5 onmondige kinderen, Gerrit, Jan, Willem en Beertgen Gerrits. Zij bezaten o.a. land op Grootewaert in Noordeloos.

   Noordeloos, 27-5-1690:
   Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits, minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck, haar oom van vaderszijde, en Gerrit Gerritsz van den Dool, haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz
   Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck, voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za., verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten:
   a) Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
   b) Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
   c) Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5½ mrgland gelegen op Grootewaert;
   d) Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael.
   Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris. Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort.

  5 kinderen


 2. Jan Gerritsz van den Dool , * ±1640 , † <8-1721 .
   Op 4-7-1721 in Noordeloos compareren:
   - Neeltje Floris Tromp, weduwe van Jan Gerritsz van den Dool za., geass. met haar broeder Bastiaan Florisz Tromp, ter eenre, en
   - Gerrit Gerritsz van den Dool, als oom en bloedvoogd van de onm. nagelaten weeskinden van eerst genoemd echtpaar, met name Sijtje Jans van den Dool, oud 8 jaar, en Annigje Jans van den Dool, oud 5 jaar, ter andere zijde.
   De comparante zal de 2 kinderen opvoeden etc. en bij trouw of mondige leeftijd uitreiken aan elk een docaton, aan beiden een paar gouden knoopen en een kerkbijbeltje met silverbeslag en twee tinnen schotels.

  x ?? Goudriaan 12-4-1699   Neeltje Ariens Brouwer .
   Jan Gerritsz van den Dool j.m. van Leckerland
   en woonachtig in Ammers-Graveland en
   Neeltjen Ariens Brouwer j.d. van Goudriaan.
   sijn hier getrouwt den 12 april [1699 in Goudriaan].

   Kinderen: Gerrit, Digna en Adriaan.

  4 kinderen


 3. Gerrit Gerritse van den Dool , * ±1645 .

  x ±1680   Lijsje Pieters van den Dool , * ±1655 .

  4 kinderen


 4. Willem Gerritsz (Willem Gerrit Jorisz) van den Dool , * ±1645 .
  Willem Gerrit Jorisz trad op als getuige bij de doop van Jan Gerritsz van den Dool (?) .

   Willem Gerritsz van den Dool was in 1690 schout van Noordeloos en in 1691 één van de schepenen van Noordeloos.

   --
   Aefje Willemsdr. van den Dool, tr. op 13-3-1724 in Noordeloos, als j.d. van ald. met Claas Jansz Ottoland, j.m. van Ameijde.

   --
   In Noordeloos otr. op 25-2/getr. met att. Meerkerk 15-3-1719 WILLEM ARIENSZ. VAN DEN DOOLL, j.m. van
   en won. Meerkerk met CORNELIA JANSZ., j.d. geb. en won. Noordeloos.


 5. Beertgen Gerrits van den Dool , * ±1655 .
  Beertgen Gerrits trad op als getuige bij de doop van Jan Gerritsz van den Dool .

  x ±1680   Arie Pieters van den Dool , *Noordeloos ±1652 .
      Zoon van Pieter Gerrits van den Dool en Hilligje Ariens .
   Kinderen: Gerrit, Hilligje en Jan.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.