Lijsje Jansz , † >10-1694.
Dochter van ? .


x ±1645
    Joost Floren ( Zijderveld) , † <1695.
Kinderen:
 1. ? Maijken Joosten (Maijchje Joosten) (Zijderveld) , * 1646 , ~Lexmond 13-9-1646 .
   Doopget. Cornelis Dircksz en Leendert Abrahams’ vrouw en Toen Ghijsen.

  x   Mijndert Jansz .

   Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten, werd op 10-11-1694 in Lakerveld vermeld.


 2. ? Janneken Joosten (Jantje Joosten) (Zijderveld) , * 1647 , ~Lexmond 12-12-1647 .
   "hier over stont hij selfs ende sijn oudste dochter"

   Zij zou naar de eerste vrouw van Joost Floren genoemd kunnen zijn.

   Op 17-3-1703 in Lakerveld compareerden Wolfert Louis van der Wael, schout van Vianen, en Jacoba Victoria [..], echteluijden, en transporteerden aan Jantje Joosten, weduwe van Jan Melsen. Daarna volgde een rentebrief van Jantje Joosten, wonende op Lakerveld, die bekende [geld] schuldig te zijn aan Wolfert Louis van der Wael en huijsvrouw.

   Op 29-4-1709 in Lakerveld compareerde Jantje Joosten, weduwe van Jan Melsen, wonende op Lakerveld, en bekende in een rentebrief 700 gulden schuldig te zijn aan o.a. Salomon van der Pijpen.

  x <1653   Jan Melssen (Jan Meltsers) , † <4-1703.
   Op 3-2-1653 in Lakerveld compareerden Jan Meltsers en Jannetgen Jansdr., echteluijden, zij ziek te bedde. Zij bepaalden: Aletgen Jansdr. eerst en voor alle delingen 150 gulden.
   Overleden tussen 10-11-1694 en 17-3-1703.

   Op 10-11-1694 in Lakerveld compareerden:
   - Lijsje Jansz, weduwe van Joost Floren,
   - Floor Joosten en Cornelis Joosten,
   - Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders
   - Cornelis Jansz van Laecken, als man en voocht van Metge IJmerts Vink, en
   - Reijer Ghielen, als man en voocht van Jannetge IJmerts Vinck,
   kinderen en erfgenamen van zaliger Lijntje Joosten,
   - Jan Melssen, als man en voocht van Jannetge Joosten, en laatstelijk
   - Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten,
   erfgenamen van zaliger boven vermelde Joost Floren;
   een transport aan Jan Joosten mede eijgenaar van 1/16 part. Daarop nam Jan Joosten een rentebrief, groot 800 gulden.

  1 kinderen


 3. ? NN. , * 1650 , ~Lexmond 24-2-1650 .
   Doopgetuige. Cornelis Dirck’s hvr.


 4. ? Floris Joosten (Floor Joosten) ( Zijderveld) , * 1652 , ~Lexmond 25-4-1652 .

  1 kinderen


 5. Jan Joosten Zijderveld , * 1654 , ~Lexmond 29-10-1654 .
  Get. bij de doop: Leentgie Joosten (Lijntje Joosten) (Zijderveld) .
   "hierover stont die vader en sijn dochter Leentgie".

   Op 10-11-1694 in Lakerveld compareerden:
   - Lijsje Jansz, weduwe van Joost Floren,
   - Floor Joosten en Cornelis Joosten,
   - Joost IJmertsz Vinck, mitsgaders
   - Cornelis Jansz van Laecken, als man en voocht van Metge IJmerts Vink, en
   - Reijer Ghielen, als man en voocht van Jannetge IJmerts Vinck,
   kinderen en erfgenamen van zaliger Lijntje Joosten,
   - Jan Melssen, als man en voocht van Jannetge Joosten, en laatstelijk
   - Meijndert Jansz, als man en voocht van Maijchje Joosten,
   erfgenamen van zaliger boven vermelde Joost Floren;
   een transport aan Jan Joosten mede eijgenaar van 1/16 part. Daarop nam Jan Joosten een rentebrief, groot 800 gulden.

   Op 17-5-1695 compareerde Joost IJmertsz Vinck, wonende te Lakerveld, aan Jan Joosten, mede wonende op Lakerveld. Op 9-7-1695 compareerde Joost IJmertsz Vinck, wonende op Lakerveld, aan Jan Jans, mede alhier.


 6. NN. , * 1657 , ~Lexmond 26-12-1657 .
   Doopget. Cornelis Dircksz’ vrouwe.


 7. Cornelis Joosten Zijderveld , * ±1658 , ~Lexmond 23-1-1659 .
   Doopget. Lijntjen Joosten.

   Cornelis is de stamvader van de familie Zijderveld in Vijfheerenland, waarin de naam Gerrit veelvuldig voorkomt.

  x Hoornaar 7-1687   Aaltje Gerrits , *Hoornaar ±1665 .
   Den [??] Junij 1687 [in Hoornaar]:
   Alhier in wettige ondertrouw op genomen Corn. Joosten Zijdervelt, j.m. van Lakervelt, met Aeltje Gerrits, j.d. van Hoornaar, getuijge zijn IJmert Vinck en Gerrit Dircks.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.