Laurijs Pietersz (Lou Pietersz) , † ±1555.
Zoon van ? .


x ±1530
    NN. Pietersdr .
Kinderen:
 1. Grietgen Louwen , † Barendrecht ±1633 .

  x   Cornelis .
   Zouden zij de ouders zijn van Lau Cornelisz., j.g. van Oost-Barendrecht, die op 20-10-1611 in Barendrecht in otr. ging met Adriaentge Cornelis, j.d. van West-Barendrecht ?

   Mogelijk heette zijn vader Sijmon.

  x ? <1580   Louweris Jans (Louris Jansz) (van Schilperoort) , † Barendrecht 1598.

  x >1598   Huijgh Pietersz van Coppelaar , † <16-5-1641.

  1 kinderen


 2. ? Witte Louwensz , † <1596 .

   Op 3-11-1595 was sprake van een proces tegen Louris Jansz., schout van West-Barendrecht, als getrouwd hebbende Grietgen Louwendr., en Aert Jansz., voor hem zelf en voor Grietgen Simonsdr., weduwe van Witte Louwensz., zijn huisvrouwen moeder.

  x   Grietgen Simonsdr .

  1 kinderen


 3. Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) , † 26-7-1584 , [] Barendrecht .

  x <1555   Aeriaenke Leendertsdr , † 4-1-1613, [] Barendrecht .

  5 kinderen


 4. Truijtgen Louwendr .

   In 1561 woonde ze te Barendrecht en bezat ze land in het Oude land van West-Barendrecht.


 5. ?? Pieter Louwen , † <7-8-1610 .

   Hij wou de vader geweest kunnen zijn van Louw Pietersz, die op 7-8-1610 werd genoemd als bloedvoogd van de weeskinderen van Stijntgen Bastiaensdr, de dochter van Sebastiaen Louwensz.


 6. Aecht Lourisdr .

   Aecht Lourisdr. woonde in Barendrecht en werd in 1557 en 1561 vermeld als eigenaresse in het ’Leech landt’ te West-IJsselmonde.

   In 1557 en 1561 had Adriaen Aertss. 2 morgen 2 hont in het ’Leech landt’ in West-IJsselmonde in huur van Aecht Lourisdochter in Barendrecht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.